22. joulu, 2017

Johannes luku 11

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 11: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Mutta oli yksi sairas, Lazar, Beit-Ania’sta, Mirjamin ja Marthan kylästä. Mutta tämä Mirjam oli se, joka voiteli yrttivoiteella Jeshuan jalat, ja pyyhki ne hiuksillaan. Hänen veljensä oli tämä Lazar, joka oli sairas. – Joh.11:1-2 aramea

Ja eräs mies, Lasarus, Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa; ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. – Joh.11:1-2 KR38

 

Ja he kaksi sisarusta lähettivätJeshuan luokse sanan, ja sanoivat, ”meidän Herramme, katso, hän, joka on ystäväsi, on sairas.” Mutta Jeshua sanoi, ”tämä sairaus ei ole kuoleman, vaan Jumalan kirkkauden puolesta, että sen tähden kirkastetaan Jumalan poika.” – Joh.11:3-4 aramea

Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan: "Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa." Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: "Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta kirkastuisi." – Joh.11:3-4 KR38

 

Mutta hän, Jeshua, rakasti Marthaa ja Mirjamia ja Lazar’ia. Ja hänen kuullessaan, että hän oli sairas, hän viipyi siinä paikassa kaksi päivää. Ja niiden jälkeen hän sanoi oppilailleen, tulkaa, menkäämme taas Juudeaan. Hänen oppilaansa sanoivat hänelle, ”meidän rabbimme, nyt juutalaiset etsivät sinun kivittämistäsi, ja taasko sinä menet sinne?” – Joh.11:5-8 aramea

JaJeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli, vielä kaksi päivää; mutta niiden kuluttua hän sanoi opetuslapsilleen: "Menkäämme taas Juudeaan." Opetuslapset sanoivat hänelle: "Rabbi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut, ja taas sinä menet sinne!" – Joh.11:5-8 KR38

 

Jeshua sanoi heille, ”eikö päivässä ole kaksitoista hetkeä? Ja jos joku vaeltaa päivällä, hän ei kompastu, koska hän näkee tämän maailman valkeuden.” Mutta jos joku vaeltaa yöllä, hän kompastuu, koska hänessä ei ole valkeutta. – Joh.11:9-10 aramea

Jeesus vastasi: "Eikö päivässä ole kaksitoista hetkeä? Joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon. Mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa." – Joh.11:9-10 KR38

 

Jeshua sanoi nämä, ja niiden jälkeen hän sanoi heille, ”ystävämme Lazar lepää, vaan minä menen herättämään hänet.” Hänen oppilaansa sanoivat hänelle, ”meidän Herramme, jos hän nukkuu, hän paranee.” Mutta hän, Jeshua, puhui hänen kuolemastaan, ja nämä luulivat, että hän puhui unen nukkumisesta. Silloin Jeshua sanoi heille suoraan, ”Lazar on kuollut.” – Joh.11:11-14 aramea

Näin hän puhui, ja sitten hän sanoi heille: "Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta." Niin opetuslapset sanoivat hänelle: "Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi." Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan; he taas luulivat hänen puhuneen unessa-nukkumisesta. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan: "Lasarus on kuollut, – Joh.11:11-14 KR38

 

Ja minä iloitsen, etten ollut siellä, teidän tähtenne, että te uskoisitte. Vaan vaeltakaa sinne. Thoma, jota kutsuttiin kaksoseksi, sanoi niille muille oppilaille, ”menkäämme mekin, kuolkaamme hänen kanssaan.” – Joh.11:15-16 aramea

ja minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte; mutta menkäämme hänen tykönsä." Niin Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, sanoi toisille opetuslapsille: "Menkäämme mekin sinne, kuollaksemme hänen kanssansa." – Joh.11:15-16 KR38

 

Ja Jeshua tuli Beit-Ania’an ja havaitsi, että hän on ollut jo neljä päivää hautahuoneessa.  Mutta se, Beit-Ania, oli Jerusalemin vierellä, noin viidentoista stadion-mitan päässä. Ja monet juutalaisista olivat tulleet Marthan ja Mirjamin luokse, lohduttaakseen, heidän veljensä tähden. – Joh.11:17-19 aramea

Niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän jo neljä päivää oli ollut haudassa. Ja Betaniaoli lähellä Jerusalemia, noin viidentoista vakomitan päässä. Ja useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luokse lohduttamaan heitä heidän veljensä kuolemasta. – Joh.11:17-19 KR38

 

Mutta kun Martha kuuli, että Jeshua oli tullut, hän lähti häntä vastaan, mutta Mirjam istui siinä talossa. Ja Martha sanoi Jeshualle, ”minun Herrani, jos sinä olisit ollut siellä, minun veljeni ei olisi kuollut.” Vaan myös nyt minä tiedän, että kuinka paljon pyydätkin Jumalalta, hän antaa sen sinulle. – Joh.11:20-22 aramea

Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan; mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot." – Joh.11:20-22 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”sinun veljesi nousee.” Martha sanoi hänelle, ”minä tiedän, että hän nousee siinä ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä.” – Joh.11:23-24 aramea

Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös." Martta sanoi hänelle: "Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä." – Joh.11:23-24 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”minä, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, tulee elämään, vaikka kuolisi.” Ja jokainen, joka elää ja uskoo minuun, ei ole kuoleva, iankaikkisesti. Uskotko sinä tämän? Hän sanoi hänelle, ”kyllä, minun Herrani. Minä uskon, että sinä olet hän, Messias, Jumalan poika, joka on tullut maailmaan.” – Joh.11:25-27 aramea

Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?" Hän sanoi hänelle: "Uskon, Herra; minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, se, joka oli tuleva maailmaan." – Joh.11:25-27 KR38

 

Ja kun hän oli sanonut nämä, hän meni, kutsui sisarensaMirjamin, salaisesti, ja sanoi hänelle, ”meidän rabbimme on tullut ja kutsui sinua.” Ja Mirjam sen kuullessaan nousi nopeasti, ja tuli hänen luokseen. Mutta hän, Jeshua, ei ollut vielä tullut siihen kylään, vaan oli siinä paikassa, jossa Martha oli hänet kohdannut. – Joh.11:28-30 aramea

Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen: "Opettaja on täällä ja kutsuu sinua." Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa. Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missäMartta oli hänet kohdannut. – Joh.11:28-30 KR38

 

Mutta myös nämä juutalaiset, jotka olivat hänen kanssaan siinä talossa, jotka lohduttivat häntä, näkivät, että Mirjam nousi nopeasti, lähti pois, he menivät hänen perässään, sillä he luulivat, että hän meni haudalle itkemään. Mutta hän, Mirjam, kun tuli sinne, missä Jeshua oli ja näki hänet, hän lankesi hänen jalkoihinsa ja sanoi hänelle, ”minun Herrani, jos olisit ollut siellä, minun veljeni ei olisi kuollut!” – Joh.11:31-32 aramea

Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtevän ulos, seurasivat he häntä, luullen hänen menevän haudalle, itkemään siellä. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut." – Joh.11:31-32 KR38

 

Mutta Jeshua nähdessään, että hän itki, ja nämä juutalaiset, jotka tulivat hänen kanssaan, että he itkivät, liikuttui hengessään ja hänen sielunsa vapisi. Ja sanoi, ”minne te hänet laitoitte?” Ja he sanoivat hänelle, ”meidän Herramme, tule katsomaan.” Ja voi, Jeshuan kyyneleet tulivat. – Joh.11:33-35 aramea

*  Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi; ja hän sanoi: "Mihin te panitte hänet?" He sanoivat hänelle: "Herra, tule ja katso." Ja Jeesus itki. – Joh.11:33-35 KR38

 

Ja juutalaiset sanoivat, ”katsokaa, kuinka rakas hän oli hänelle!” Mutta jotkut heistä sanoivat, ”eikö tämä, joka avasi sen sokean silmät, olisi pystynyt tekemään niin, ettei tämäkään olisi kuollut?” – Joh.11:36-37 aramea

Niin juutalaiset sanoivat: "Katso, kuinka rakas hän oli hänelle!" Mutta muutamat heistä sanoivat: "Eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut?" – Joh.11:36-37 KR38

 

Mutta kun Jeshua liikuttui itsessään, ja tuli sille hautahuoneelle, ja se hautahuone oli luolassa, ja kivi oli laitettu sen portin ylle. Ja Jeshuasanoi, ”poistakaa tämä kivi.”Martha, hänen sisarensa, sanoi hänelle, ”hän on kuollut, Herrani; alkanut mätänemään, sillä hän on jo neljättä päivää!” – Joh.11:38-39 aramea

Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle; ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi: "Ottakaa kivi pois." Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle: "Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa neljättä päivää." – Joh.11:38-39 KR38

 

Jeshuasanoi hänelle, ”enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, sinä tulisit näkemään Jumalan kirkkauden?” Ja he poistivat sen kiven, ja hän, Jeshua, kohotti silmänsä ylös, ja sanoi, ”isä, minä kiitän sinua, että sinä minua kuulit,” Ja minä tiedän, että sinä koko ajan kuulet minua. Vaan tämän kansan tähden, joka seisoo, minä sanon nämä, että nämä uskoisivat, että sinä olet minut lähettänyt. – Joh.11:40-42 aramea

Jeesus sanoi hänelle: "Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden?" Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut." – Joh.11:40-42 KR38

 

Ja kun hän sanoi nämä, hän huusi korkealla äänellä, ”Lazar, tule ulkopuolelle!” Ja hän, kuollut, tuli ulos, kädet ja jalat sidottuina ympäriinsä, ja kasvot sidottu käärinliinalla. Jeshua sanoi heille, ”vapauttakaa hänet ja antakaa hänen mennä.” Ja monet niistä juutalaisista, jotka tulivat Mirjam’n luokse, kun näkivät, mitäJeshua teki, uskoivat häneen. – Joh.11:43-45 aramea

Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä: "Lasarus, tule ulos!" Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: "Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. "Niin useat juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luokse ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. – Joh.11:43-45 KR38

 

Ja jotkut heistä menivät fariseusten luokse, ja sanoivat heille, mitä Jeshua teki. Ja papiston johtajat ja fariseukset kokoontuivat ja sanoivat, ”mitä tekisimme, kun tämä mies tekee niin monenlaisia merkkejä?” – Joh.11:46-47 aramea

*  Mutta muutamat heistä menivät fariseusten luo ja puhuivat heille, mitä Jeesus oli tehnyt. Niin ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat: "Mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja? – Joh.11:46-47 KR38

 

Ja jos me sallimme sen hänelle, sillä tavallahan kaikki ihmiset uskovat häneen, ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä pois meidän asemamme ja meidän kansamme! – Joh.11:48 aramea

Jos annamme hänen näin olla, niin kaikki uskovat häneen, ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä maan että kansan." – Joh.11:48 KR38

 

Mutta yksi heistä, jonka nimi oliKaifa, oli sen vuoden ylipappi ja hän sanoi heille, ”te ette tiedä mitään.” Ettekö te osaa suunnitella, että meille on hyötyä siitä, että yksi mies tulee kuolemaan kansan puolesta, eikä siitä, että koko kansa tuhoutuu? – Joh.11:49-50 aramea

Mutta eräs heistä, Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille: "Te ette tiedä mitään ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu." – Joh.11:48-50 KR38

 

*  Mutta tätä hän ei sanonut oman sielunsa tahdosta, vaan koska hän oli sen vuoden ylipappi, hän profetoi, että Jeshua oli tuleva kuolemaan kansan puolesta. Eikä yksin kansan puolesta, vaan että hän myös kokoaisi yhteen ne Jumalan lapset, jotka ovat hajallaan. Ja siitä päivästä lähtien he olivat suunnitelleet, että he tappaisivat hänet. – Joh.11:51-53 aramea

*  Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet. – Joh.11:51-53 KR38

 

Mutta hän, Jeshua, ei ollut vaeltamassa avoimesti juutalaisten huoneessa, vaan hän meni sieltä sille alueelle, joka on lähellä Hooreb’ia, linnoitukselle, jota kutsutaan ”Efraim”,ja siellä hän oli asettuneena oppilaidensa kanssa. – Joh.11:54 aramea

Sentähden Jeesus ei enää vaeltanut julkisesti juutalaisten keskellä, vaan lähti sieltä lähellä  erämaata olevaan paikkaan, Efraim nimiseen kaupunkiin; ja siellä hän oleskeli opetuslapsineen. – Joh.11:54 KR38

 

Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja monet nousivat kylistä Jerusalemiin sen juhlan lähellä, puhdistaakseen heidän sielunsa. Ja häntä, Jeshuaa, etsittiin, ja temppelissä sanottiin toinen toiselleen, ”mitä luulette, eikö hän tule juhlaan?”  Mutta papiston johtajat ja fariseukset käskivät, että jos joku tietäisi, missä hän on, hän näyttäisi heille, että saisivat hänet otetuksi kiinni. – Joh.11:55-57 aramea

Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja monet menivät maaseudulta ylös Jerusalemiin ennen pääsiäisjuhlaa, puhdistamaan itsensä. Ja he etsivät Jeesusta ja sanoivat toisilleen seisoessaan pyhäkössä: "Mitä arvelette? Eikö hän tullekaan juhlille?" Mutta ylipapit ja fariseukset olivat antaneet käskyjä, että jos joku tietäisi, missä hän oli, hänen oli annettava se ilmi, jotta he ottaisivat hänet kiinni. – Joh.11:55-57 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/