17. joulu, 2017

Apostolien teot luku 12

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 12: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Mutta siihen aikaan kohotti kädet niitä vastaan, jotka olivat seurakunnassa, tehdäkseen heille pahaa, se kuningas Herodes, joka oli lisänimetty ”Agrippus”. Ja hän tappoi miekalla Jakob’n, Johannan’n veljen. – Apt.12:1-2 aramea

Siihen aikaan kuningas Herodes otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä. Ja hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen. – Apt.12:1-2 KR38

 

Ja kun hän näki, että tämä miellytti juutalaisia, hän alkoi ottamaan kiinni lisää juutalaisia, myös Shimeon Keefa’n. Ja silloin olivat ne happamattoman leivän päivät. Ja hän otti hänet kiinni ja heitti hänet vankilaan, ja luovutti hänet kuudentoista sotilaan vartioitavaksi, että pääsiäisen jälkeen luovuttaisi hänet juutalaisten kansalle. – Apt.12:3-4 aramea

Ja kun hän näki sen olevan juutalaisille mieleen, niin hän sen lisäksi vangitutti Pietarinkin. Silloin olivat happamattoman leivän päivät. Ja otettuaan hänet kiinni hän pani hänet vankeuteen ja jätti neljän nelimiehisen sotilasvartioston vartioitavaksi, aikoen pääsiäisen jälkeen asettaa hänet kansan eteen. – Apt.12:3-4 KR38

 

Ja kun häntä, Shimeon’ia, vartioitiin vankilassa, seurakunnasta lähestyttiin Jumalaa hänen puolestaan totuudellisella rukouksella. – Apt.12:5 aramea

Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa; mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. – Apt.12:5 KR38

 

Ja juuri sinä yönä, jolloin tulevana aamuna hänet luovutettaisiin, kun Shimeon oli nukkumassa kahden sotilaan välissä, ja hänet oli vangittu kaksilla kahleilla ja toiset vartioivat vankilan ovea, Herran Jumalan enkeli seisoi hänen yläpuolellaan, ja valkeus loisti koko siinä huoneessa, ja hän tönäisi hänen selkäänsä, ja nosti hänet ja sanoi hänelle, ”nouse nopeasti!” ja kahleet putosivat hänen käsistään. – Apt.12:6-7 aramea

Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänet oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotamiehen välissä, sidottuna kaksilla kahleilla; ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet sanoen: "Nouse nopeasti!" Ja kahleet putosivat hänen käsistään. – Apt.12:6-7 KR38

 

Ja se enkeli sanoi hänelle, ”vyötä rintasi ja laita kenkäsi”, ja hän teki niin, ja taas hän sanoi hänelle, ”kääri viittasi ja tule minun perässäni.” Ja hän lähti ja meni hänen perässään, eikä tiennyt, että se oli totta, se, mitä oli tapahtumassa enkelin käden kautta, sillä hän toivoi, että hän olisi nähnyt näkyä. – Apt.12:8-9 aramea

Ja enkeli sanoi hänelle: "Vyötä itsesi ja sido paula-anturat jalkaasi." Ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle: "Heitä vaippa yllesi ja seuraa minua." Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin vaikutuksesta tapahtui, oli totta, vaan luuli näkevänsä näyn. – Apt.12:8-9 KR38

 

Ja kun he ohittivat ensimmäisen vartion, ja toisen, he tulivat rautaiselle portille saakka, ja se avautui heille hänen sielunsa tahdosta, ja kun he lähtivät ja ylittivät yhden kadun, se enkeli poistui hänen luotaan. Silloin Shimeon ymmärsi ja sanoi, ”nyt minä todella tiedän, että Herra lähetti hänen enkelinsä, ja pelasti minut kuningas Herodeksen kädestä, ja siitä, mitä juutalaiset suunnittelivat minua vastaan.” – Apt.12:10-11 aramea

Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään, ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua; ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. Kun Pietari tointui, sanoi hän: "Nyt minä totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti." – Apt.12:10-11 KR38

 

Ja hänen miettiessään, hän tuli Mirjamin talolle, Johannan’n, jonka lisänimi on Markus, äidin. Niiden veljien tähden sinne oli kokoontuneena monia, ja he rukoilivat. – Apt.12:12 aramea

Ja päästyään siitä selville hän kulki kohti Marian, Johanneksen äidin, taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Siellä oli monta koolla rukoilemassa. – Apt.12:12 KR38

 

Ja hän koputti pihan portilla ja siihen vastaamaan lähti tyttö, jonka nimi oli Rode. Ja hän tunnisti Shimeon’näänen, eikä iloissaan avannut hänelle sitä porttia, vaan palasi juosten ja sanoi heille, ”Shimeon, katso, seisoo pihan portilla!” – Apt.12:13-14 aramea

Ja kun Pietari kolkutti eteisen ovea, tuli siihen palvelijatar, nimeltä Rode, kuulostamaan; ja tunnettuaan Pietarin äänen hän iloissansa ei avannut eteistä, vaan juoksi sisään ja kertoi Pietarin seisovan portin takana. – Apt.12:13-14 KR38

 

He sanoivat hänelle, ”sinä olet sekaisin”, Ja Shimeon oli koputtamassa portilla, ja he menivät ulos ja näkivät hänet, ja ihmettelivät. Ja hän viittoi heille kädellään, että olisivat vaiti, ja hän meni sisään ja kertoi heille, kuinka Herra sai hänet ulos vankilasta, ja sanoi heille, ”kertokaa nämä Jakob’lle ja veljille”, ja hän meni pois, erääseen toiseen paikkaan. – Apt.12:15-17 aramea

He sanoivat hänelle: "Sinä hourit." Mutta hän vakuutti puheensa todeksi. Niin he sanoivat: "Se on hänen enkelinsä." Mutta Pietarikolkutti yhä; ja kun he avasivat, näkivät he hänet ja hämmästyivät. Niin hän viittasi kädellään heitä vaikenemaan ja kertoi heille, kuinka Herra oli vienyt hänet ulos vankeudesta, ja sanoi: "Ilmoittakaa tämä Jaakobilleja veljille." Ja hän lähti pois ja meni toiseen paikkaan. – Apt.12:15-17 KR38

 

Ja kun oli aamu, sotilaiden huoneessa oli paljon meteliä Shimeon’sta, että mitä hänelle oli tapahtunut. Mutta Herodes, kun kysyi häntä, eikä löytänyt, tuomitsi ne vartijat ja käski heidät tapettavaksi, ja meni pois Jehud’sta ja oli Kesareassa. – Apt.12:18-19 aramea

Mutta kun päivä koitti, tuli sotamiehille kova hätä siitä, mihin Pietari oli joutunut. Ja kun Herodes oli haettanut häntä eikä löytänyt, tutki hän vartijoita ja käski viedä heidät rangaistaviksi. Sitten hän meni Juudeasta Kesareaan ja oleskeli siellä. – Apt.12:18-19 KR38

 

Ja koska oli vihaa Tsur’laisia ja Tsidon’laisia vastaan, he kokoontuivat ja tulivat hänen luokseen kuin yhtenä, ja vakuuttivat kuninkaan hovipalvelija Blastus’n, ja pyysivät häneltä heille rauhaa, koska heidän alueensa tuki Herodes’n kuningaskuntaa. – Apt.12:20 aramea

Ja Herodes oli vihoissansa tyyrolaisille ja siidonilaisille. Mutta nämä tulivat yksissä neuvoin hänen luoksensa, ja suostutettuaan puolelleen Blastuksen, kuninkaan kamaripalvelijan, he anoivat rauhaa; sillä heidän maakuntansa sai elatuksensa kuninkaan maasta. – Apt.12:20 KR38

 

Mutta sinä tunnettuna päivänä Herodes oli puettu kuningaskunnan pukuun, ja hän istui tuomioistuimella, ja puhui sen kokouksen kanssa. Mutta koko kansa huusi ja sanoi, ”nämä ovat sitä Jumalan hiljaista ääntä, eikä ihmisten!” – Apt.12:21-22 aramea

Niin Herodes määrättynä päivänä pukeutui kuninkaalliseen pukuun, istui istuimelleen ja piti heille puheen; siihen kansa huusi: "Jumalan ääni, eikä ihmisen!" – Apt.12:21-22 KR38

 

Ja koska hän ei kääntynyt antamaan kunniaa Jumalalle, siinä hetkessä Herran enkeli löi häntä, ja hän tuli täyteen matoja ja kuoli. – Apt.12:23 aramea

Mutta heti löi häntä Herran enkeli, sentähden ettei hän antanut kunniaa Jumalalle; ja madot söivät hänet, ja hän heitti henkensä. – Apt.12:23 KR38

 

Ja sitä Jumalan evankeliumia julistettiin, ja se kasvoi. Mutta Bar-Naba ja Shaul käänsivät kasvonsa Jerusalemista Antiokii’lle sen jälkeen, kun olivat saattaneet päätökseen heidän palvelutyönsä, ja johdattivat heidän kanssaan Johannan’n, hänet, joka oli lisänimetty ”Markus”. – Apt.12:24-25 aramea

Mutta Jumalan sana menestyi ja levisi. JaBarnabas ja Saulus palasivat Jerusalemista toimitettuansa avustustehtävän ja toivat sieltä mukanaan Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. – Apt.12:24-25KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/