16. joulu, 2017

Apostolien teot luku 11

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 11: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja apostolit ja ne veljet, jotka olivat Jehud’ssa, olivat kuulleet, että myös kansakunnat ottivat vastaan Jumalan sanan. Ja kun Shimeon nousi Jerusalemiin, hänen kanssaan tekivät tuomiota nämä, jotka olivat ympärileikatuista. Sanoessaan, että ”ympärileikkaamattomien luokse hän menee sisään ja syö heidän kanssaan”. – Apt.11:1-3 aramea

Ja apostolit ja veljet ympäri Juudeaa kuulivat, että pakanatkin olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan. Ja kun Pietari tuli Jerusalemiin, ahdistelivat ympärileikatut häntä sanoen: "Sinä olet käynyt ympärileikkaamattomien miesten luona ja syönyt heidän kanssansa." – Apt.11:1-3 KR38

 

Ja Shimeon alkoi järjestyksessään sanomaan heille, Että kun olin rukoilemassa Joppe’ssa, minä olin nähnyt näyssä, että tuli alas yksi sellainen vaate, joka oli sen viitan kaltainen, ja se oli sidottu neljästä kulmastaan, ja se laski taivaista ja tuli minun luokseni saakka. Ja minä olin katsonut siihen ja näin siinä olevan olentoja, joilla oli neljä jalkaa, ja maan matelijoita ja taivasten lintujakin. – Apt.11:4-6 aramea

Niin Pietari selitti heille alusta alkaen asiat järjestänsä ja sanoi: "Minä olin Joppen kaupungissa ja rukoilin; silloin minä näin hurmoksissa näyn: tuli alas astia, ikäänkuin suuri liinavaate, joka neljästä kulmastaan laskettiin taivaasta, ja se tuli aivan minun eteeni. Ja kun minä katsoin sitä tarkasti, näin minä siinä maan nelijalkaisia ja petoja ja matelijoita ja taivaan lintuja. – Apt.11:4-6 KR38

 

Ja minä olin kuullut äänen, joka sanoi minulle, ”Shimeon, nouse, teurasta ja ala syömään!” Ja minä olin sanonut, ”ei suinkaan, herrani, sillä ei suuhuni ole milloinkaan mennyt epäpuhdasta ja saastaista”. Ja taas se ääni sanoi minulle taivaista, ”sitä, minkä Jumala puhdisti, et sinä tee saastaiseksi”. Tämä tapahtui kolme kertaa, ja se nostettiin kaikkineen taivaisiin. – Apt.11:7-10 aramea

Ja minä kuulin myös äänen, joka sanoi minulle: 'Nouse, Pietari, teurasta ja syö.' Mutta minä sanoin: 'En suinkaan, Herra; sillä ei mitään epäpyhää eikä saastaista ole koskaan minun suuhuni tullut.' Niin vastasi ääni taivaasta toistamiseen ja sanoi: 'Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi.' Ja tämä tapahtui kolme kertaa; sitten vedettiin kaikki taas ylös taivaaseen. – Apt.11:7-10 KR38

 

Ja siinä hetkessä ne kolme miestä, jotka Kornelius Kesareasta lähetti minun luokseni, he tulivat ja seisoivat pihan portilla, siinä, jossa minä asuin. Ja henki sanoi minulle, että ”mene heidän kanssaan ilman jakaantumista”, ja he tulivat minun kanssani, myös nämä kuusi veljeä, ja me menimme sen miehen kotiin sisälle. – Apt.11:11-12 aramea

Ja katso, samassa seisoi sen talon edessä, jossa me olimme, kolme miestä, jotka Kesareasta oli lähetetty minun luokseni. Ja Henki käski minun mennä arvelematta heidän kanssansa; ja myös nämä kuusi veljeä lähtivät minun kanssani. Me menimme sen miehen taloon, – Apt.11:11-12 KR38

 

Ja hän kertoi meille, kuinka hän näki kodissaan enkelin, joka seisoi ja sanoi, että ”lähetä Joppen kaupunkiin, ja tuo Shimeon, jota kutsutaan Keefa”, Ja hän on puhuva sinun kanssasi ne sanat, joiden kautta sinä olet elävä, ja koko sinun kotisi. – Apt.11:13-14 aramea

ja hän kertoi meille, kuinka hän oli nähnyt enkelin seisovan hänen huoneessaan ja sanovan: 'Lähetä Joppeen noutamaan Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan; hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi.'– Apt.11:13-14 KR38

 

Ja kun minä olin alkanut puhumaan siellä, se pyhyyden henki laskeutui heidän ylleen, niin kuin oli ennen meidänkin yllämme. Ja minua muistutettiin siitä meidän Herramme sanasta, jonka hän sanoi, että ”Johannan kastoi vedessä, mutta teidät tullaan kastamaan pyhyyden hengessä”. – Apt.11:15-16 aramea

Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli Pyhä Henki heidän päällensä, niinkuin alussa meidänkin päällemme. Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: 'Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä.'– Apt.11:15-16 KR38

 

Sen tähden, jos Jumala katsoi arvolliseksi antaa sen lahjan kansakunnille, niille, jotka uskovat meidän Herraamme Jeshuaan, Messiaaseen, niin kuin minäkin, kuka minä olen estämään Jumalaa? Ja kun he kuulivat nämä sanat, he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa ja sanoivat, että ehkä Jumala antoi muillekin kansakunnille sen kääntymyksen, elämää varten. – Apt.11:17-18 aramea

Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen,niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa?" Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi." – Apt.11:17-18 KR38

 

Mutta nämä, jotka olivat hajaantuneet siitä kärsimyksestä, jota Etefanos’lle tapahtui, olivat saapuneet Foinikialle saakka, ja myös Kypros’n maalle ja Antiokia’lle, eivätkä he puhuneet sanaa kenenkään muiden kuin juutalaisten kanssa. Mutta siellä oli joitakin Kypros’sta ja Kyrenia’sta, nämä menivät Antiokii’lle ja puhuivat kreikkalaisten kanssa, ja evankelioivat meidän Herraamme Jeshuaa. Ja Herran käsi oli heidän kanssaan, ja monet uskoivat ja käänsivät kasvonsa Herran luokse.  – Apt.11:19-21 aramea

Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri hamaan Foinikiaan ja Kyproon ja Antiokiaan saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. – Apt.11:19-21 KR38

 

Ja tämä kuului niiden seurakuntalaisten korviin, jotka olivat Jerusalemissa, ja he lähettivät Bar-Naba’n Antiokii’lle. Ja kun hän tuli sinne ja näki sen Jumalan siunauksen, hän iloitsi ja pyysi heitä, että olisivat kokosydämisesti meidän Herraamme liittyneenä. Koska hän oli hyvä mies, ja täytetty pyhyyden hengellä, ja uskollisuudella, ja meidän Herrallemme lisättiin paljon kansaa. – Apt.11:22-24 aramea

Ja sanoma heistä tuli Jerusalemin seurakunnan korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. – Apt.11:22-24 KR38

 

Ja hän meni pois, Tarsos’lle, etsimään Shaul’ia. Ja kun hän löysi hänet, hän toi hänet hänen kanssaan Antiokiaan, ja koko sen vuoden he olivat kokoontuneena kuin yhtenä siinä seurakunnassa, ja opettivat paljon kansaa. Silloin, Antiokiassa, alettiin ensin kutsumaan niitä oppilaita ”kristityiksi”. – Apt.11:25-26 aramea

Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hän hänet Antiokiaan. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. – Apt.11:25-26 KR38

 

Ja näinä päivinä tuli Jerusalemista sinne profeettoja. Ja yksi heistä nousi, jonka nimi oli Agabus, ja teki heille tiettäväksi hengen kautta, että koko maassa on oleva suuri nälkä, ja tämä nälkä tapahtui keisari Klaudius’n päivinä. – Apt.11:27-28 aramea

Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan. Ja eräs heistä, nimeltä Agabus, nousi ja antoi Hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan; ja se tulikin Klaudiuksen aikana. – Apt.11:27-28 KR38

 

Mutta kuitenkin ne oppilaat, sen mukaan kuin mitä kenelläkin heistä oli, erottivat heitä lähetettäväksi jotain niiden veljien palvelutyöhön, jotka asustivat Jehud’ssa. 30 Ja he lähettivät Bar-Naba’n ja Shaul’nkäsien kautta niille vanhimmille, jotka olivat siellä. – Apt.11:29-30 aramea

Niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa asuville veljille. Ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen kätten kautta. – Apt.11:29-30 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/