14. joulu, 2017

Apostolien teot luku 10

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 10: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Mutta Kesareassa oli yksi mies, sadanpäämies, jonka nimi oli Kornelius, siltä hallitusalueelta, jota kutsuttiin Italikia. Ja hän oli puhdas, ja pelkäsi Jumalaa, hän ja hänen koko kotinsa, ja hän teki monenlaista hyväntekeväisyyttä kansan keskellä, ja koko ajan esirukoili Jumalaa. – Apt.10:1-2 aramea

Ja Kesareassa oli mies, nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin kutsutussa italialaisessa sotaväenosastossa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niinkuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. – Apt.10:1-2 KR38

 

Tämä näki Jumalan enkelin näyssä, avoimesti vasten kasvojaan, päivän yhdeksännellä hetkellä, joka tuli sisälle hänen luokseen ja sanoi hänelle, ”Kornelie!”  Ja hän katsoi häneen ja pelkäsi ja sanoi, ”mitä, herrani?” Ja se enkeli sanoi hänelle, ”sinun rukouksesi ja hyväntekeväisyytesi on noussut Jumalan eteen muistetuksi”. – Apt.10:3-4 aramea

Hän näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä hetkellä päivästä, Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Kornelius!" Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: "Mikä on, Herra?" Enkeli sanoi hänelle: "Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. – Apt.10:3-4 KR38

 

Ja nyt, lähetä miehet Joppen kaupunkiin ja tuo Shimeon, jota kutsutaan ”Keefa”. Katso, hän asuu nahkuri Shimeon’n kodissa, siinä, joka on meren vieressä. – Apt.10:5-6 aramea

Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräsSimon, jota myös Pietariksi kutsutaan; hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla." – Apt.10:5-6 KR38

 

Ja kun se enkeli meni, joka hänen kanssaan puhui, hän kutsui kaksi hänen perheestään ja yhden palvelijan, joka pelkäsi Jumalaa, sellainen, josta hän oli tehnyt päätöksen. Ja hän kertoi heille kaiken, mitä näki, ja lähetti heidät Joppeen. – Apt.10:7-8 aramea

Ja kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä kaksi palvelijaansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensa joukosta ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät Joppeen. – Apt.10:7-8 KR38

 

Ja seuraavana päivänä, kun nämä matkustivat tiellä ja lähestyivät sitä kaupunkia, nousi Shimeon katolle, että rukoilisi kuudennella hetkellä. Ja hänen oli nälkä, ja hän tahtoi syödä, ja kun sitä oltiin ostamassa hänelle, lankesi hänen päälleen ihmeellinen asia.Ja hän näki taivasten avautuvan, ja yksi vaate, neljästä kulmasta sidottu, ja suuren kankaan kaltainen, ja se laskettiin taivaista maan päälle. – Apt.10:9-11 aramea

Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin kuudennen hetken vaiheilla katolle rukoilemaan. Ja hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikäänkuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmastaanlaskettiin maahan. – Apt.10:9-11 KR38

 

Ja siinä oli niitä kaikkia nelijalkaisia olentoja ja maan matelijoita ja taivasten lintuja. Ja hänelle tuli ääni, joka sanoi, ”Shimeon, nouse, teurasta ja syö!” Ja Shimeon sanoi, ”ei suinkaan, herrani, sillä en minä ole milloinkaan syönyt mitään saastaista ja virheellistä!” – Apt.10:12-14 aramea

Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: "Nouse, Pietari, teurasta ja syö." Mutta Pietari sanoi: "En suinkaan, Herra; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista." – Apt.10:12-14 KR38

 

Ja taas, toisen kerran oli se ääni häntä kohtaan, ”niitä, jotka Jumala puhdisti, sinä et saa saastaiseksi”. Mutta tämä tapahtui kolme kertaa, ja se vaate kohotettiin taivaisiin. – Apt.10:15-16 aramea

Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi." Tämä tapahtui kolme kertaa; sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen. – Apt.10:15-16 KR38

 

Ja kun Shimeon ihmetteli sielussaan, että mikä oli se näky, jonka hän näki, saapuivat nämä miehet, jotka olivat Korneliuksen lähettämät, ja he kysyivät siitä hänen kodistaan, jossa Shimeon asui, ja he tulivat, ja seisoivat pihan portilla. Ja he olivat siellä seisomassa, ja kysyivät, että asuuko tässä Shimeon, jota kutsutaan ”Keefa”. – Apt.10:17-18 aramea

Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, niin katso, ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jota myös Pietariksikutsuttiin. – Apt.10:17-18 KR38

 

Ja kun Shimeon mietti sitä näkyä, henki sanoi hänelle, ”katso, ne kolme miestä kysyvät sinua”. Nouse, mene alas ja mene heidän kanssaan, ajatustesi jakaantumatta, koska minä olen heidät lähettänyt. – Apt.10:19-20 aramea

Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi Henki hänelle: "Katso, kaksi miestä etsii sinua; niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt." – Apt.10:19-20 KR38

 

Silloin Shimeon laskeutui näiden miesten luokse ja sanoi heille, ”minä se olen, jota te etsitte. Millainen on se syy, jonka tähden te olette tulleet?” Ja he sanoivat hänelle, ”yksi mies, jonka nimi on Kornelius, sadanpäämies, puhdas, joka pelkää Jumalaa ja hänestä koko juutalaisten kansa todistaa; hänelle sanottiin näyssä hänen pyhän enkelinsä kautta, että hän on lähettävä sinut sisään hänen kotiinsa, ja hän on kuuleva sanaa sinulta”. Ja Shimeon otti heidät sisään ja majoitti heidät, ja nousi seuraavana päivänä ja meni ulos heidän kanssaan, ja jotkut Joppen veljistä menivät hänen kanssaan. – Apt.10:21-23 aramea

Niin Pietari meni alas miesten tykö ja sanoi: "Katso, minä olen se, jota te etsitte; mitä varten te olette tulleet?" He sanoivat: "Sadanpäämies Kornelius, hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies, josta koko Juudan kansa todistaa hyvää, on pyhältä enkeliltä ilmestyksessä saanut käskyn haettaa sinut kotiinsa ja kuulla, mitä sinulla on sanottavaa." Niin hän kutsui heidät sisään ja piti heitä vierainansa. Seuraavana päivänä Pietari nousi ja lähti heidän kanssaan, ja muutamat veljet Joppesta seurasivat hänen mukanaan. – Apt.10:21-23 KR38

 

Ja seuraavana päivänä he menivät Kesareaan. Mutta Kornelius oli odottamassa heitä, kun sinne kokoontui koko hänen perheensä, ja myös ne rakkaat ystävät, joita hänellä oli. – Apt.10:24 aramea

Ja sen jälkeisenä päivänä he saapuivat Kesareaan; ja Kornelius odotti heitä ja oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä. – Apt.10:24 KR38

 

Ja kun Shimeon meni sisään, kohtasi hän Korneliuksen, ja hän lankesi kumartamaan hänen jalkoihinsa. Ja Shimeon nosti hänet ja sanoi hänelle, ”nouse, minäkin olen ihminen!” Ja hänen puhuessaan hänen kanssaan, hän meni sisään, ja havaitsi, että sinne oli tullut monia. – Apt.10:25-27 aramea

Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan. Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: "Nouse; minäkin olen ihminen." Ja puhellen hänen kanssaan hän meni sisään ja tapasi monta koolla. – Apt.10:25-27 KR38

 

Ja hän sanoi heille, ”te tiedätte, ettei juutalaiselle miehelle ole sallittua liittyä vieraisiin ihmisiin, joka ei ole hänen sukukuntaansa, ja Jumala osoitti minulle, etten sano ihmisestä, että ’epäpuhdas’ tai ’saastainen’”. Tämän tähden minä olin valmiiksi tulossakin, kun minua hakemaan lähetettiin, kuitenkin minä kysyn teiltä; minkä tähden te olette lähettäneet minua hakemaan? – Apt.10:28-29 aramea

Ja hän sanoi heille: "Te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä; mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi. Sentähden minä vastaansanomatta tulinkin, kun minua noudettiin. Ja nyt minä kysyn: "mitä varten te olette minut noutaneet?" – Apt.10:28-29 KR38

 

Kornelius sanoi hänelle, ”neljä päivää sitten tähän saakka, katso minä paastosin, ja yhdeksännellä hetkellä, kun minä rukoilin, kodissani seisoi yksi mies minun edessäni, valkoisiin puettuna”. Ja hän sanoi minulle, ”Korneliee, sinun rukouksesi on kuultu ja sinun puhtautesi on tullut muistoon Jumalan edessä”. – Apt.10:30-31 aramea

Ja Kornelius sanoi: "Neljä päivää sitten, juuri tähän aikaan päivästä, minä kotonani rukoilin tällä yhdeksännellä hetkellä, ja katso, edessäni seisoi mies loistavissa vaatteissa ja sanoi: 'Kornelius, sinun rukouksesi on kuultu, ja sinun almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. – Apt.10:30-31 KR38

 

Kuitenkin, lähetä Joppen kaupunkiin ja tuo Shimeon, jota kutsutaan ”Keefa”, katso, hän asuu nahkuri Shimeonin kodissa, joka on meren vierellä, ja hän on tuleva puhumaan sinun kanssasi. Ja siinä hetkessä minä olen lähettänyt sinun luoksesi, ja sinä olet tehnyt kauniisti tullessasi, ja katso, me kaikki olemme sinun edessäsi ja me tahdomme kuulla kaiken, mitä sinulle on Jumalan luota käsketty. – Apt.10:32-33 aramea

Niin lähetä nyt Joppeen ja kutsu tykösi Simon, jota myösPietariksi kutsutaan; hän majailee nahkuri Simonin talossa meren rannalla.' Sentähden minä lähetin heti sinulle sanan, ja sinä teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua." – Apt.10:32-33 KR38

 

Mutta Shimeon avasi suunsa ja sanoi, ”totuudessa, minä ymmärrän, ettei Jumala ole puolueellinen”. Vaan niissä kaikissa kansakunnissa sellaisen, joka häntä pelkää ja palvelee puhtaasti, hän ottaa luokseen vastaan. Sillä on se sana, jonka hän lähetti israelilaisille, ja evankelioi heitä; rauhaa ja lepoa Messias Jeshuan kautta – tämä on kaikkien Herra. – Apt.10:34-36 aramea

Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra, – Apt.10:34-36 KR38

 

Ja myös te tiedätte sen sanan kautta, jota on ollut koko Jehud’ssa, joka lähti Galileasta sen kasteen jälkeen, jota Johannan julisti. Jeshuasta, joka oli Natsareth’sta, jonka Jumala voiteli pyhyyden hengessä ja voimassa, ja joka kierteli ja paransi ne, jotka olivat pahan vahingoittamia, koska Jumala oli hänen kanssaan. – Apt.10:37-38 aramea

sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte; te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa. – Apt.10:37-38 KR38

 

Ja me todistimme kaikesta, mitä hän teki koko Jehud’nja Jerusalemin maassa. Tämän juutalaiset ripustivat puuhun ja tappoivat hänet. Ja hänet Jumala aikoi nostaa sinä kolmantena päivänä, ja antoi hänen näyttäytyä julkisesti. – Apt.10:39-40 aramea

Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, – Apt.10:39-40 KR38

 

Mutta ei koko kansalle, vaan meille, niille, jotka Jumala valitsi olemaan hänelle todistajia, jotka söimme hänen kanssaan, ja joimme, sen jälkeen, kun hän nosti hänet kuolleista. Ja hän käski julistamaan ja todistamaan tälle kansalle, että hänet on Jumala erottanut olemaan elävien ja kuolleiden tuomari. Ja hänestä todistavat ne kaikki profeetat, että jokainen, joka uskoo hänen nimessään, saa ottaa vastaan vapautuksen synneistä. – Apt.10:41-43 aramea

ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta." – Apt.10:41-43 KR38

 

Ja kun hän, Shimeon, oli puhunut nämä sanat, laskeutui se pyhyyden henki lepäämään kaikkien niiden ylle, jotka olivat kuulemassa sitä sanaa. Ja he hämmästyivät, ja ne ympärileikatut veljet ihmettelivät näitä, jotka tulivat hänen kanssaan, että se pyhyyden hengen lahja vuodatettiin kansakuntienkin ylle. – Apt.10:44-45 aramea

*  Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, – Apt.10:44-45 KR38

 

Sillä he kuulivat heidän puhuvan eri kielillä ja korottavan Jumalaa, ja Shimeon sanoi, Onko vettä? Voiko joku kieltää, ettei näitä kastettaisi, sillä katso, he saivat sen pyhyyden hengen niin kuin mekin. Silloin hän käski heitä, että heidät kastettaisiin meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä. Ja he pyysivät häntä pysymään heidän luonaan ne päivät. – Apt.10:46-48 aramea

sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi: "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?" Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. – Apt.10:45-48 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/