13. joulu, 2017

Luukas luku 10

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 10: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 10:

 

Ja sellainen kaupunki, johon te menette sisään ja jossa teidät otetaan vastaan; syökää, mitä teille tarjotaan. Parantakaa ne, jotka ovat siellä sairaat ja sanokaa heille, ”Jumalan kuningaskunta on saapunut yllenne”. Mutta sellainen kaupunki, johon te menette sisään, eikä teitä oteta vastaan, lähtekää kadulle ja sanokaa, Ja hiekankin, joka teidän kaupungistanne tarttuu meidän jalkoihimme, me karistamme, mutta tietäkää tämä, että Jumalan kuningaskunta on lähellä. – Luuk.10:8-11 aramea

Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan, ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille: 'Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.' Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa: 'Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin; mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle.'  – Luuk.10:8-11 KR38

 

 

Minä sanon teille, että Sodom’n on oleva levollisempaa sinä päivänä, kuin sillä kaupungilla. Voi sinua, Korazin, voi sinua, Beit-Tsaida, sillä jos Tsur’ss ja Tsidon’ssa olisivat olleet ne voimat, joita teissä oli, he olisivat kauan sitten säkissä ja tuhkassa kääntyneet. Kuitenkin on Tsur’n ja Tsidon’n oleva levollisempaa siinä tuomiossa kuin teille. – Luuk.10:12-14 aramea

Minä sanon teille: Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin. Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Beetsaida! Sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen. Mutta Tyyron ja Siidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän. – Luuk.10:12-14 KR38

 

Ja sinä Kaper-Nachum, se, joka olet korottanut itsesi taivaisiin saakka; alas Sheol’iin saakka te laskeudutte! Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja hylkää teidät, hän hylkää minut, ja joka minut hylkää, hylkää hänet, joka lähetti minut. – Luuk.10:15-16 aramea

Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas. Joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut; mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt." – Luuk.10:15-16 KR38

 

 

Sillä hetkellä Jeshua riemuitsi pyhyyden hengessä ja sanoi, ”minä kiitän sinua, minun isäni, taivasten ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä, ja olet paljastanut ne syntyneille. Kyllä, isäni, sillä siten oli se tahto, sinun edessäsi”. -Luuk.10:21 aramea

*  Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.– Luuk.10:21 KR38

 

Ja hän käänsi kasvonsa oppilaidensa puoleen ja sanoi heille, ”minun isäni on antanut kaiken minulle, eikä kukaan tiedä, kuka poika on, paitsi isä ja kuka isä on, paitsi poika, ja kenelle poika sen ehkä tahtoo paljastaa”. Ja hän käänsi kasvonsa oppilaidensa puoleen yksityisesti, ja sanoi, ”siunaukset niille silmille, jotka näkevät, mitä te näette”, Minä sanon teille, että monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet, että näkisivät, mitä te näette, eivätkä nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä kuulleet. – Luuk.10:22-24 aramea

Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa." Ja hän kääntyi opetuslapsiinsa erikseen ja sanoi: "Autuaat ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette. Sillä minä sanon teille: monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet." – Luuk.10:22-24 KR38

 

 

Mutta kun hän tahtoi puhdistaa sielunsa, hän sanoi hänelle ”ja kuka on minun lähimmäiseni?” Jeshua sanoi hänelle, ”yksi mies laskeutui Jerusalemista alas Jerichoon, ja rosvot putosivat häntä vastaan ja ryöstivät hänet ja hakkasivat hänet, ja jättivät hänet niin, että sielu tuskin pysyi hänessä, ja he menivät.” – Luuk.10:29-30 aramea

Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?" Jeesus vastasi ja sanoi: "Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. – Luuk.10:29-30 KR38

 

Ja tapahtui; yksi pappi meni sitä tietä alas, ja näki hänet, ja kulki ohi. Ja siten leeviläinenkin tuli, saapui sille paikalle, ja näki hänet ja kulki ohi. – Luuk.10:31-32 aramea

Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin: kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. – Luuk.10:31-32 KR38

 

Mutta kun joku samarialainen oli matkustamassa, hän tuli siihen, missä hän oli, ja näki hänet ja armahti häntä, Ja hän lähestyi häntä ja sitoi hänen haavansa, ja vuodatti viiniä niihin, ja voiteli, ja laittoi hänet hänen aasinsa päälle ja vei hänet majataloon, ja piti hänestä huolta. Ja päivän aamunkoitossa hän laittoi kaksi dinaria, antoi majatalonpitäjälle ja sanoi hänelle, ”hoida kuin Hänen omiaan, ja jos jotain enemmän kulutat, minä annan sinulle sen palatessani”. – Luuk.10:33-35 aramea

Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: 'Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan.' – Luuk.10:33-35 KR38

 

 

Mutta Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”Martha, Martha, monenlaisia sinä hoidat ja huolehdit”, Mutta yksi on se, jota tarvitaan. Mutta Mariam valitsi sen hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. – Luuk.10:41-42 aramea

Herra vastasi ja sanoi hänelle: "Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois." – Luuk.10:41-42 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/