12. joulu, 2017

Luukas luku 9

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 9: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 9:

 

Ja Jeshua kutsui ne hänen kaksitoista, ja antoi heille voiman ja käskyvallan kaikkia riivaajia vastaan, ja parantaakseen sairaudet. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan kuningaskuntaa ja parantamaan sairaat. Ja hän sanoi heille, ”älkää kantako mitään tiellä; ei sauvaa, eikä rahapussia, eikä leipää, eikä rahaa, älköönkä teillä olko kahta pukua”. – Luuk.9:1-3 aramea

Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Ja hän sanoi heille: "Älkää ottako mitään matkalle, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa, älköön myös kenelläkään olko kahta ihokasta. – Luuk.9:1-3 KR38

 

Ja apostolit lähtivät pois ja kiersivät kylissä ja kaupungeissa, ja evankelioivat ja paransivat joka paikassa. – Luuk.9:6 aramea

Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla. – Luuk.9:6 KR38

 

Mutta tetrarkka Herodes kuuli ne kaikki, mitkä olivat tapahtuneet hänen kätensä kautta, ja oli hämmästynyt, koska ihmiset puhuivat, että ”Johannan nousi kuolleista”. Mutta toiset sanoivat, että Elia on tullut näkyväksi, ja toiset, että profeetta, niistä ensimmäisistä, nousi. Ja Herodes sanoi, ”Johannan’n pään minä olen katkaissut, mutta kuka tämä on, josta minä kuulen nämä?” Ja hän tahtoi, että saisi nähdä hänet. – Luuk.9:7-9 aramea

Ja neljännysruhtinas Herodes sai kuulla kaikki, mitä tapahtui, eikä tiennyt, mitä ajatella; sillä muutamat sanoivat: "Johannes on noussut kuolleista", mutta toiset: "Elias on ilmestynyt", toiset taas: "Joku vanhoista profeetoista on noussut ylös." Ja Herodes sanoi: "Johanneksen minä olen mestauttanut; mutta kuka tämä on, josta minä tuollaista kuulen?" Ja hän etsi tilaisuutta saadakseen nähdä hänet. – Luuk.9:7-9 KR38

 

Ja kun apostolit palasivat, he kertoivat Jeshualle kaiken, mitä tekivät. Ja hän johdatti heidät yksinäisyyteen, sille Beit-Tsaidan autiolle paikalle. Mutta kun kansanjoukot tiesivät, he menivät hänen perässään ja hän otti heidät vastaan ja puhui heidän kanssaan Jumalan kuningaskunnasta, ja ne, jotka tarvitsivat parantumista, hän paransi. – Luuk.9:10-11 aramea

Ja apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle kaikki, mitä olivat tehneet. Niin hän otti heidät mukaansa ja vetäytyi yksinäisyyteen lähelle Beetsaida nimistä kaupunkia. Mutta kun kansa sai sen tietää, seurasivat he häntä; ja hän otti heidät vastaan ja puhui heille Jumalan valtakunnasta ja teki terveiksi ne, jotka parantamista tarvitsivat. – Luuk.9:10-11 KR38

 

Mutta kun päivä alkoi päättymään, lähestyivät hänen oppilaansa ja sanoivat hänelle, ”lähetä kansanjoukot, että menisivät ympäröiviin kyliin ja hautapaikkoihin, että niissä kävisivät ja löytäisivät heille syötävää, koska me olemme autiossa paikassa”. – Luuk.9:12 aramea

*  Ja päivä alkoi laskea. Niin ne kaksitoista tulivat ja sanoivat hänelle: "Laske kansa luotasi, että he menisivät ympärillä oleviin kyliin ja maataloihin majoittumaan ja saamaan ravintoa, sillä täällä me olemme autiossa paikassa." – Luuk.9:12 KR38

 

Jeshua sanoi heille, ”antakaa te heidän syödä”. Mutta nämä sanoivat, ”ei meillä ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa, jos emme mene ja osta elintarpeita tälle koko kansalle”. Sillä heitä oli noin viisituhatta miestä. Jeshua sanoi heille, ”asettakaa heidät ryhmittäin, viidenkymmenen ihmisen joukkoihin”. – Luuk.9:13-14 aramea

Mutta hän sanoi heille: "Antakaa te heille syödä." Niin he sanoivat: "Meillä ei ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa, ellemme lähde ostamaan ruokaa kaikelle tälle kansalle." Sillä heitä oli noin viisituhatta miestä. Niin hän sanoi opetuslapsilleen: "Asettakaa heidät aterioimaan ruokakunnittain, noin viisikymmentä kuhunkin." – Luuk.9:13-14 KR38

 

 

Hän sanoi helle, ”mutta te; kenen te sanotte minun olevan?” Shimeon vastasi ja sanoi, ”Jumalan Messias!” Mutta hän nuhteli ja varoitti heitä, etteivät sanoisi tätä kenellekään. Ja hän sanoi heille, että hän on se ihmisen poika, joka on tuleva kärsimään monenlaisia, ja oleva vanhimpien ja ylipappien ja kirjanoppineiden hylkäämä, ja he tulevat tappamaan hänet, ja kolmantena päivänä hän on nouseva. – Luuk.9:20-22 aramea

Niin hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Jumalan Kristus." Niin hän vakavasti varoittaen kielsi heitä kenellekään tästä puhumasta ja sanoi: "Ihmisen Pojan pitää kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös." – Luuk.9:20-22 KR38

 

Ja hän sanoi kaikkien edessä, ”joka tahtoo, että tulisi minun perässäni, tulkoon sielussaan sovitetuksi, ja ottakoon ristinsä joka päivä, ja hän on tuleva minun perässäni”. Sillä joka tahtoo tehdä sielunsa eläväksi, menettää sen, mutta joka menettää sielunsa minun tähteni; tämä tekee sen eläväksi. – Luuk.9:23-24 aramea

Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. – Luuk.9:23-24 KR38

 

Sillä mitä se hyödyttäisi ihmistä, että hän saisi koko maailman, mutta menettäisi tai tuhoaisi sielunsa? Mutta joka häpeää minua ja minun sanaani, sitä ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee siinä hänen isänsä kunniassa, pyhien enkeliensä kanssa. – Luuk.9:25-26 aramea

Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon? Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa. – Luuk.9:25-26 KR38

 

Totuutta minä sanon teille, että on joitakin, jotka seisovat tässä, jotka eivät ota osaa kuolemaan, ennen kuin he näkevät Jumalan kuningaskunnan. – Luuk.9:27 aramea

Totisesti minä sanon teille: tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennenkuin näkevät Jumalan valtakunnan." – Luuk.9:27 KR38

 

Mutta tapahtui näiden puheiden jälkeen, noin kahdeksan päivää, Jeshua johdatti Shimeon’n ja Jakob’n ja Johannan’n ja meni ylös vuorelle rukoilemaan. Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa ulkonäkö vaihtui, ja hänen vaatteensa valkaistuivat ja säteilivät. Ja katso, kaksi miestä oli puhumassa hänen kanssaan, jotka olivat Moshe ja Elia. Jotka näkyivät kirkkaudessa, mutta he puhuivat hänen poistumisestaan, jonka hän oli tuleva saattamaan loppuun Jerusalemissa. – Luuk.9:28-31 aramea

Noin kahdeksan päivää sen jälkeen kuin hän oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias. He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. – Luuk.9:28-31 KR38

 

 

Ja Shimeon ja nämä, jotka olivat hänen kanssaan, olivat raskaassa unessa, ja tuskin heränneet, ja he näkivät hänen kunniansa ja nämä kaksi ihmistä, jotka seisoivat hänen luonaan. Ja kun he alkoivat eroamaan hänestä, Shimeon sanoi Jeshualle, ”rabbi, tässä on ihanaa olla, ja tehkäämme kolme majaa; sinulle yksi ja Moshelle yksi, ja Elialle yksi”, eikä hän tiennyt, mitä hän sanoi. – Luuk.9:32-33 aramea

Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssansa, olivat unen raskauttamia; mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä, jotka seisoivat hänen luonansa. Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari Jeesukselle: "Mestari, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi ja Eliaalle yksi." Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. – Luuk.9:32-33 KR38

 

Ja kun hän sanoi nämä, tuli pilvi, ja varjosti heitä, ja he pelkäsivät nähdessään Moshe’n ja Elian, jotka menivät sisään siihen pilveen. – Luuk.9:34 aramea

Ja hänen tätä sanoessaan tuli pilvi ja peitti heidät varjoonsa; ja he peljästyivät joutuessaan pilveen. – Luuk.9:34 KR38

 

Ja siitä pilvestä tuli ääni, joka sanoi, ”tämä on minun rakas poikani, häntä kuulkaa!” Ja kun se ääni oli tapahtunut, Jeshuan havaittiin olevan yksinään, ja nämä olivat vaiti, eivätkä sanoneet kenellekään niinä päivinä, mitä olivat nähneet. – Luuk.9:35-36 aramea

Ja pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun Poikani, se valittu; kuulkaa häntä." Ja äänen kuuluessa he huomasivat Jeesuksen olevan yksin. Ja he olivat siitä vaiti eivätkä niinä päivinä ilmoittaneet kenellekään mitään siitä, mitä olivat nähneet. – Luuk.9:35-36 KR38

 

Ja tapahtui seuraavana päivänä heidän laskeutuessaan vuorelta; suuri kansanjoukko oli heitä vastassa. Ja yksi mies siitä kansanjoukosta huusi ja sanoi, ”opettaja, minä pyydän sinua, käännä kasvosi minun puoleeni; minun poikani, sillä hän on minun ainoani”, Ja henki valtaa hänet, ja hän huutaa yhtäkkiä, ja se murskaa hänen hampaansa, ja hän vaahtoaa, ja se tuskin poistuu hänestä, kun se taas hyökkää. Ja minä olen pyytänyt sinun oppilaitasi, että poistaisivat sen, eivätkä he pystyneet. – Luuk.9:37-40 aramea

Kun he seuraavana päivänä menivät alas vuorelta, tuli paljon kansaa häntä vastaan. Ja katso, kansanjoukosta huusi eräs mies sanoen: "Opettaja, minä rukoilen sinua, katsahda minun poikani puoleen, sillä hän on minun ainokaiseni; ja katso, hänen kimppuunsa käy henki, ja heti hän parkaisee, ja se kouristaa häntä, niin että vaahto lähtee; ja vaivoin se hänestä poistuu, runnellen häntä. Ja minä pyysin sinun opetuslapsiasi ajamaan sitä ulos, mutta he eivät voineet." – Luuk.9:37-40 KR38

 

Mutta Jeshua vastasi ja sanoi, ”voi uskotonta ja vääristynyttä sukupolvea, mihin saakka minun on oltava teidän luonanne, ja teitä kestettävä? Tuo poikasi tänne minun lähelleni”. Ja kun hän lähestyi häntä, se demoni heitti hänet ja kouristi häntä, ja Jeshua nuhteli sitä saastaista henkeä, ja paransi poikalapsen, ja antoi hänet hänen isälleen. – Luuk.9:41-42 aramea

Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi, sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi; kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne ja kärsiä teitä? Tuo poikasi tänne." Ja vielä pojan tullessakin riivaaja repi häntä ja kouristi kovin. Mutta Jeesus nuhteli saastaista henkeä ja paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isällensä. – Luuk.9:41-42 KR38

 

Ja he kaikki hämmästyivät Jumalan suuruutta, ja kun jokainen oli hämmästynyt kaikesta siitä, mitä hän teki,Jeshua sanoi oppilailleen, ”sanat korviinne; sillä ihmisen poika on tuleva luovutetuksi ihmisten käsiin.” Mutta nämä eivät ymmärtäneet tätä sanaa, koska se oli heiltä salattua, etteivät tuntisi sitä, ja he pelkäsivät kysyä häneltä tästä sanasta. – Luuk.9:43-45 aramea

Ja kaikki hämmästyivät Jumalan valtasuuruutta. Mutta kun kaikki ihmettelivät kaikkea sitä, mitä Jeesus teki, sanoi hän opetuslapsillensa: "Ottakaa korviinne nämä sanat: Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin." Mutta he eivät käsittäneet tätä puhetta, ja se oli heiltä peitetty, niin etteivät he sitä ymmärtäneet, ja he pelkäsivät kysyä häneltä, mitä se puhe oli. – Luuk.9:43-45 KR38

 

Ja heihin meni sisään se ajatus, että kuka heidän keskuudessaan siis onkaan suuri. – Luuk.9:46 aramea

Ja heidän mieleensä tuli ajatus, kuka heistä mahtoi olla suurin. – Luuk.9:46 KR38

 

Mutta Jeshua tiesi sen heidän sydäntensä ajatuksen, ja otti poikalapsen ja laittoi hänet seisomaan hänen luokseen. Ja hän sanoi heille, ”joka ottaa vastaan poikalapsen niin kuin tämä, minun nimessäni, hän vastaanottaa minut, ja joka ottaa minut vastaan, hän ottaa vastaan hänet, joka lähetti minut. Sillä sellainen, joka on teidän kaikkien keskuudessa vähäinen, tämä on oleva suuri”. – Luuk.9:47-48 aramea

*  Mutta kun Jeesus tiesi heidän sydämensä ajatuksen, otti hän lapsen ja asetti sen viereensä ja sanoi heille: "Joka ottaa tykönsä tämän lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa tykönsä minut, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Sillä joka teistä kaikista on pienin, se on suuri." – Luuk.9:47-48 KR38

 

Ja Johannan vastasi ja sanoi, ”meidän rabbimme, me näimme ihmisen, joka poistaa demoneja sinun nimessäsi, ja me kielsimme häntä, koska hän ei tule meidän kanssamme sinun perässäsi”. Jeshua sanoi heille, ”älkää kieltäkö, sillä kuka ei ole teitä vastaan, hän on teidän puolellanne”. – Luuk.9:49-50 aramea

Silloin Johannes rupesi puhumaan ja sanoi: "Mestari, me näimme erään miehen sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia, ja me kielsimme häntä, koska hän ei seuraa meidän mukanamme." Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Älkää kieltäkö; sillä joka ei ole teitä vastaan, se on teidän puolellanne." – Luuk.9:49-50 KR38

 

Ja tapahtui, että kun ne ylös menemisen päivät olivat täyttyneet, hän valmistautui menemään Jerusalemiin. – Luuk. 9:51 aramea

Ja kun hänen ylösottamisensa aika oli täyttymässä, käänsi hän kasvonsa Jerusalemia kohti, vaeltaaksensa sinne. – Luuk. 9:51 KR38

 

Ja hän lähetti sanansaattajia hänen läsnäolonsa edellä, ja he menivät siihen samarialaisten kylään, että valmistautuisivat häntä varten. Eivätkä he ottaneet häntä vastaan, koska hän oli asettanut läsnäolonsa menemään Jerusalemiin. – Luuk. 9:52-53 aramea

Ja hän lähetti edellänsä sanansaattajia; ja he lähtivät matkalle ja menivät erääseen samarialaisten kylään valmistaakseen hänelle majaa. Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia. – Luuk.9:52-53 KR38

 

Ja kun hänen oppilaansa Jakob ja Johannan näkivät, he sanoivat hänelle, ”meidän Herramme, tahdotko sinä sanoa, ja tuli laskeutuu taivaista alas ja kuluttaa heidät, niin kuin Eliakin teki?” Ja hän käänsi kasvonsa ja nuhteli heitä ja sanoi, ”te ette tunne, millaisen hengen te olette”. ”Sillä ihmisen poika ei tullut tuhoamaan sieluja, vaan tekemään eläväksi”. Ja he menivät toisiin kyliin. – Luuk.9:54-56 aramea

Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, sanoivat he: "Herra, tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät?"Mutta hän kääntyi ja nuhteli heitä.Ja he vaelsivat toiseen kylään. – Luuk.9:54-56 KR38

 

Ja heidän mennessään tiellä joku sanoi hänelle, ”minä tulen sinun perässäsi sinne, mihin sinä menet, minun Herrani”.  Jeshua sanoi hänelle, ”ketuilla on luolat ja taivasten linnuilla katokset, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä laittaisi”. – Luuk.9:57-58 aramea

Ja heidän tietä vaeltaessaan eräs mies sanoi hänelle: "Minä seuraan sinua, mihin ikinä menet.”  Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi." – Luuk.9:57-58 KR38

 

Ja hän sanoi toiselle, ”tule minun perässäni”, mutta hän sanoi hänelle, ”Herrani, anna minun ensin mennä hautaamaan isäni”.  Jeshua sanoi hänelle, ”jätä kuolleet hautaamaan kuolleitaan, ja sinä; mene, evankelioi Jumalan kuningaskuntaa”. – Luuk.9:59-60 aramea

Toiselle hän sanoi: "Seuraa minua." Mutta tämä sanoi: "Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni." Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa." – Luuk.9:59-60 KR38

 

Toinen sanoi hänelle, ”minä tulen sinun perässäsi, minun Herrani, mutta anna minun ensin mennä toivottamaan ”shalom” perhekunnalleni, ja minä tulen”. Jeshua sanoi hänelle, ”ei kukaan, joka nostaa kätensä auran kahvaan ja katselee taakseen, ole sopiva Jumalan kuningaskuntaan”. – Luuk.9:61-62 aramea

Vielä eräs toinen sanoi: "Minä tahdon seurata sinua, Herra; mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltäni." Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan." – Luuk.9:61-62 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/