5. joulu, 2017

Luukas luku 8

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 8: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 8:

 

Ja tapahtui näiden jälkeen; Jeshua oli matkustamassa kaupungeissa ja kylissä, ja hän julisti ja evankelioi Jumalan kuningaskuntaa, ja ne kaksitoista hänen kanssaan.  Ja nämä naiset, jotka olivat parantuneet sairauksista ja pahoista hengistä; Mariam, jota kutsuttiin ”Magdalaitha”, hän, josta ne seitsemän riivaajaa olivat lähteneet pois. Ja Jochannan, Kuzan vaimo, Herodes’n opettajatar, ja Shushann, ja monia muita, niitä, jotka olivat palvelemassa heitä heidän omaisuuksistaan. – Luuk.8:1-3 aramea

Ja sen jälkeen hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja saarnasi ja julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia; ja ne kaksitoista olivat hänen kanssansa, niin myös muutamia naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja taudeista: Maria, Magdaleenaksi kutsuttu, josta seitsemän riivaajaa oli lähtenyt ulos, ja Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo, ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa. – Luuk.8:1-3 KR38

 

Kylväjä lähti kylvämään siementään, ja kun oli siemen, joka putosi tien sivuun, se tuli tallatuksi, ja lintu söi sen. Ja toinen putosi kallion päälle, ja versoi yhtäkkiä, ja kun sillä ei ollut kosteutta, se kuivui. Ja toinen putosi orjantappuroiden sekaan, ja se versoi orjantappuroiden kanssa, ja ne tukahduttivat sen. Ja toinen putosi hyvään ja parhaaseen maahan, ja se versoi ja teki hedelmiä sata yhtä vastaan”. Kun hän sanoi nämä, hän huusi, että ”kenellä on kuulevat korvat, kuulkoon!” – Luuk.8:5-8 aramea

"Kylväjä meni kylvämään siementänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen. Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta. Ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen. Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän." Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon." – Luuk.8:5-8 KR38

 

Ja hänen oppilaansa kysyivät häneltä, että ”mikä on tämä vertaus?” Mutta hän sanoi heille, ”teidän on annettu tuntea se Jumalan kuningaskunnan salaisuus, mutta näille muille on puhuttu vertauskuvilla, että kun he katsovat, eivät näkisi, ja kun kuulevat, eivät ymmärtäisi”. – Luuk.8:9-10 aramea

Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi. Hän sanoi: "Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. – Luuk.8:9-10 KR38

 

Mutta tämä on se vertaus; siinä siemenessä on Jumalan sana. Mutta nämä, jotka olivat tien sivussa, ovat niitä, jotka kuulevat sen sanan, ja vihollinen tulee, vie sen sanan pois heidän sydämistään, etteivät he uskoisi ja eläisi. – Luuk.8:11-12 aramea

Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. – Luuk.8:11-12 KR38

 

Mutta nämä, jotka ovat kallion päällä, nämä ovat niitä, jotka kuullessaan ilolla ottavat vastaan sen sanan, ja heillä ei ole juurta, vaan heidän uskonsa on ajallista, ja kiusauksen aikana he kompastuvat. – Luuk.8:13 aramea

Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. – Luuk.8:13 KR38

 

Mutta se, joka putosi orjantappuroihin; nämä ovat niitä, jotka kuulivat sen sanan, ja maailman huolissa ja rikkauksissa ja himoissa ne tulivat tukahdutetuiksi, eivätkä antaneet hedelmiä. – Luuk.8:14 aramea

Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. – Luuk.8:14 KR38

 

Mutta se, joka on hyvässä maassa, nämä ovat ne, jotkahyvällä ja levollisella sydämellä kuulevat sen sanan, ja pitävät kiinni siitä, ja antavat hedelmiä, kärsivällisyyden kautta. – Luuk.8:15 aramea

Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässäsydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. – Luuk.8:15 KR38

 

Ei kukaan laita lamppua valaisemaan ja peitä sitä vaatteella, tai laita sitä vuoteen alle, vaan laittaa sen menoran ylle, että jokainen, joka tulee sisään, on näkevä sen valkeuden. Sillä ei ole mitään, mikä on salattua, ettei tulisi paljastetuksi, eikä kätkettyä, joka ei tulisi tietoon ja tulisi paljastetuksi. Katsokaa, kuinka kuulette; ”sillä se, jolla on, hänelle annetaan lisää, ja kenellä ei ole, häneltä otetaan pois se, mitä hän luulee hänellä olevan”. – Luuk.8:16-18 aramea

Ei kukaan joka sytyttää lampun, peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan panee sen lampunjalkaan, että sisälletulijat näkisivät valon. Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon. Katsokaa siis, miten kuulette; sillä sille, jolla on, annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, minkä hän luulee itsellään olevan." – Luuk.8:16-18 KR38

 

 

Mutta tapahtui yhtenä niistä päivistä, Jeshua nousi, istui veneeseen, hän ja hänen oppilaansa, ja hän sanoi heille, ”menkäämme yli, järven toiselle puolelle”. Ja kun he matkustivat, hän, Jeshua nukkui, ja järvelle tuli tuulinen myrsky, ja se vene oli lähellä uppoamista. – Luuk.8:22-23 aramea

Niin tapahtui eräänä päivänä, että hän astui opetuslapsinensa venheeseen ja sanoi heille: "Menkäämme järven tuolle puolen." Ja he lähtivät vesille. Ja heidän purjehtiessaan hän nukkui. Mutta alas järvelle syöksyi myrskytuuli, ja venhe tuli vettä täyteen, ja he olivat vaarassa. – Luuk.8:22-23 KR38

 

Ja he lähestyivät, herättivät hänet ja sanoivat hänelle, ”meidän rabbimme, me hukumme!” Mutta hän nousi ja nuhteli tuulia ja meren aaltoja, ja rauhoittui, ja oli tyyntä. Ja hän sanoi heille, ”missä on teidän uskonne?” Mutta nämä ihmettelivät peloissaan, ja sanoivat toinen toiselleen, ”kuka tämä siis onkaan, että hän käskee tuuliakin, ja aaltoja ja merta, ja ne kuulevat häntä?” – Luuk.8:24-25 aramea

Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: "Mestari, mestari, me hukumme!" Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja veden aallokkoa; ja ne asettuivat, ja tuli tyven. Ja hän sanoi heille: "Missä on teidän uskonne?" Mutta pelko oli vallannut heidät, ja he ihmettelivät, sanoen toisilleen: "Kuka onkaan tämä, kun hän käskee sekä tuulia että vettä, ja ne tottelevat häntä?" – Luuk.8:24-25 KR38

 

Ja he matkustivat ja tulivat gadaralaisten alueelle, joka on siellä toisella puolella, Galileaa vastapäätä.  – Luuk.8:26 aramea

Ja he purjehtivat gerasalaisten alueelle, joka on vastapäätä Galileaa. – Luuk.8:26 KR38

 

Ja heidän noustessaan maalle hänet kohtasi yksi mies siitä kaupungista, jossa oli ollut demoni pitkän aikaa, eikä hän ollut pukeutunut vaatteisiin, eikä asustanut talossa, vaan haudoissa. Mutta Jeshuan nähdessään hän huusi ja kaatui hänen eteensä, ja sanoi korkealla äänellä, ”mitä minulla ja sinulla on tekemistä, Jeshua, korkeimman Jumalan poika? Minä pyydän sinua; älä rankaise minua!” – Luuk.8:27-28 aramea

Ja kun hän oli noussut maihin, tuli häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaajia; ja hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa. Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä rukoilen sinua: älä minua vaivaa." – Luuk.8:27-28 KR38

 

Sillä Jeshua käski sitä saastaista henkeä poistumaan siitä ihmisestä, sillä hän oli ollut riivattuna kauan aikaa, ja häntä oli sidottu kahleilla, ja häntä oli vartioitu sidottuna, ja hän katkaisi kahleensa ja oli riivaajan johdattamana tullut sinne erämaahan. – Luuk.8:29 aramea

Sillä hän oli käskemäisillään saastaista henkeä menemään ulos siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa; hänet oli sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta hän oli katkaissut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin. – Luuk.8:29 KR38

 

Mutta Jeshua kysyi häneltä, ”mikä on nimesi?” Hän sanoi hänelle, ”Legion”, koska hänen sisällään oli paljon demoneja. Ja ne pyysivät häntä, ettei hän käskisi heitä menemään sinne syvyyteen. – Luuk.8:30-31 aramea

*  Niin Jeesus kysyi siltä sanoen: "Mikä on nimesi?" Hän vastasi: "Legio"; sillä monta riivaajaa oli mennyt häneen. Ja ne pyysivät häntä, ettei hän käskisi heidän mennä syvyyteen. – Luuk.8:30-31 KR38

 

Mutta siellä oli suuri sikojen lauma, joita ruokittiin vuorella, ja ne pyysivät häntä, että hän antaisi heidän mennä sisälle sikoihin, ja hän salli sen heille. Ja ne riivaajat lähtivät pois siitä miehestä, ja menivät sisään sikoihin, ja se koko lauma meni suoraan sille kielekkeelle, ja ne putosivat niihin vesiin ja hukkuivat. – Luuk.8:32-33 aramea

*  Niin siellä oli vuorella suuri sikalauma laitumella; ja ne pyysivät häntä, että hän antaisi heille luvan mennä sikoihin. Ja hän antoi niille luvan. Niin riivaajat lähtivät ulos miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui. – Luuk.8:32-33 KR38

 

Mutta kun paimenet näkivät sen, mitä tapahtui, he pakenivat, ja kertoivat sen siinä kaupungissa ja kylissä. Ja ne ihmiset lähtivät, että näkisivät, mitä oli tapahtunut, ja he tulivat Jeshuan luokse ja löysivät sen miehen, josta hänen riivaajansa olivat lähteneet, puettuna ja järjissään, ja hän istui Jeshuan jalkojen luona – ja he pelkäsivät. Ja ne, jotka näkivät, kertoivat heille, kuinka se mies oli parannettu riivauksesta. – Luuk.8:34-36 aramea

Mutta nähtyään, mitä oli tapahtunut, paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Niin kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut, ja he tulivat Jeesuksen luo ja tapasivat miehen, josta riivaajat olivat lähteneet, istumassa Jeesuksen jalkojen juuressa puettuna ja täydessä ymmärryksessä; ja he peljästyivät. Mutta silminnäkijät kertoivat heille, kuinka riivattu oli tullut terveeksi. – Luuk.8:34-36 KR38

 

Ja koko se gadaralaisten kansanjoukko pyysi häntä, että hän menisi pois heidän luotaan, koska suuri kunnioitus oli vallannut heidät, mutta hän, Jeshua, nousi veneeseen ja palasi takaisin heidän luotaan. – Luuk.8:37 aramea

Ja koko gerasalaisten seutukunnan kansa pyysi häntä poistumaan heidän luotansa, sillä suuri pelko oli vallannut heidät; niin hän astui venheeseen ja palasi takaisin. – Luuk.8:37 KR38

 

Mutta se mies, josta riivaajat olivat lähteneet, pyysi häntä, että saisi olla hänen luonaan, ja Jeshua lähetti hänet ja sanoi hänelle, ”Palaa kotiisi, ja kerro, mitä Jumala teki sinulle”, ja hän meni ja julisti kaikissa kaupungeissa, mitä Jeshua teki hänelle. Mutta kun Jeshua palasi, suuri kansanjoukko oli häntä vastassa, sillä he kaikki olivat tahtoneet nähdä hänet. – Luuk.8:38-40 aramea

Ja mies, josta riivaajat olivat lähteneet, pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan. Mutta Jeesus lähetti hänet luotansa sanoen: "Palaja kotiisi ja kerro, kuinka suuria töitä Jumala on sinulle tehnyt." Ja hän meni ja julisti kaikkialla kaupungissa, kuinka suuria töitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Kun Jeesus palasi, oli kansa häntä vastassa; sillä kaikki odottivat häntä. – Luuk.8:38-40 KR38

 

Ja yksi mies, jonka nimi oli Joorash, kokouspaikan johtaja, kaatui Jeshuan jalkojen eteen ja pyysi häntä, että tulisi sisälle hänen kotiinsa. Sillä hän oli hänen ainoa tyttärensä, vajaa kaksitoista vuotta, ja oli lähellä kuolemaa. Ja kun Jeshua meni hänen kanssaan, suuri kansanjoukko painosti häntä. – Luuk.8:41-42 aramea

Ja katso, silloin tuli mies, nimeltä Jairus, joka oli synagoogan esimies. Ja hän lankesi Jeesuksen jalkojen juureen ja pyysi häntä tulemaan kotiinsa, sillä hänellä oli tytär, ainoa lapsi, noin kaksitoistavuotias, ja se oli kuolemaisillaan. Mutta hänen sinne mennessään väentungos ahdisti häntä. – Luuk.8:41-42 KR38

 

Mutta yksi vaimo, jonka veri oli vuotanut kaksitoista vuotta, joka oli kuluttanut omaisuutensa parantajien huonekunnalle, eikä kukaan ihminen voinut häntä parantaa, 44 Hän lähestyi häntä takaa, ja kosketti sitä hänen vaatteensa reunaa, ja heti hänen verensä vuotaminen pysähtyi. – Luuk.8:43-44 aramea

Ja siellä oli nainen, joka kaksitoista vuotta oli sairastanut verenjuoksua ja lääkäreille kuluttanut kaiken omaisuutensa, eikä kukaan ollut voinut häntä parantaa. Tämä lähestyi takaapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua, ja heti hänen verenjuoksunsa asettui. – Luuk.8:43-44 KR38

 

Ja Jeshua sanoi, ”kuka minuun koski?” Ja kun he kaikki kielsivät, Shimeon Keefa sanoi hänelle, ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, ”suuri kansanjoukko ahdistaa sinua, ja tungeksii, ja sinäkö sanot; kuka minuun koski”? Mutta hän sanoi, ”joku minuun koski, sillä minä tunsin, että minusta lähti voimaa”. – Luuk.8:45-46 aramea

Ja Jeesus sanoi: "Kuka minuun koski?" Mutta kun kaikki kielsivät, sanoi Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssaan: "Mestari, väentungos ahdistaa ja pusertaa sinua." Mutta Jeesus sanoi: "Joku minuun koski; sillä minä tunsin, että voimaa lähti minusta." – Luuk.8:45-46 KR38

 

Mutta hän, se vaimo, nähdessään, ettei päässyt pakoon, tuli vavisten ja kaatui kumartamaan häntä ja sanoi koko kansan edessä, minkä syyn tähden hän kosketti, ja kuinka hän oli heti parantunut. Mutta hän, Jeshua, sanoi hänelle, ”vahvistu, tyttäreni. Sinun uskosi on tehnyt sinut eläväksi, mene rauhassa”. – Luuk.8:47-48 aramea

Kun nainen näki, ettei hän pysynyt salassa, tuli hän vavisten, lankesi hänen eteensä ja ilmoitti kaiken kansan kuullen, mistä syystä hän oli koskenut häneen ja kuinka hän oli kohta tullut terveeksi. Niin hän sanoi hänelle: "Tyttäreni, uskosi on sinut pelastanut; mene rauhaan." – Luuk.8:47-48 KR38

 

Ja vielä hänen puhuessaan, tuli joku sen kokouspaikan johtajan kodista ja sanoi hänelle, ”sinun tyttäresi kuoli. Älä enää vaivaa sitä opettajaa”. Mutta Jeshua kuuli ja sanoi sen tyttölapsen isälle, ”älä pelkää, usko ainoastaan, ja hän elää”. – Luuk.8:49-50 aramea

Hänen vielä puhuessaan tuli joku synagoogan esimiehen kotoa ja sanoi: "Tyttäresi on kuollut; älä enää opettajaa vaivaa."nMutta sen kuultuaan Jeesus sanoi hänelle: "Älä pelkää; usko ainoastaan, niin hän paranee." – Luuk.8:49-50 KR38

 

Mutta Jeshua tuli sille kodille, eikä päästänyt ketään sisälle hänen kanssaan, paitsi Shimeon ja Jakob, ja Johannan, ja sen tyttölapsen isän ja äidin. Mutta he kaikki itkivät ja valittivat hänen tähtensä, mutta Jeshua sanoi, ”älkää itkekö, sillä hän ei ole kuollut, vaan hän nukkuu”. Ja he naureskelivat hänelle, sillä he tiesivät, että hän oli kuollut. – Luuk.8:51-53 aramea

Ja kun hän tuli taloon, ei hän sallinut kenenkään muun käydä sisälle kanssaan kuin Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin sekä lapsen isän ja äidin. Ja kaikki itkivät ja vaikeroivat tyttöä. Mutta Jeesus sanoi: "Älkää itkekö, sillä hän ei ole kuollut, vaan nukkuu." Niin he nauroivat häntä, tietäen tytön kuolleeksi. – Luuk.8:51-53 KR38

 

Mutta hän poisti sen kansanjoukon ulkopuolelle, ja tarttui kiinni hänen käteensä, ja kutsui häntä ja sanoi, ”tyttölapsi, nouse!” Ja hänen henkensä palasi, ja hän nousi heti, ja hän käski, että antaisivat hänen mennä syömään. Ja hänen vanhempansa hämmästyivät, mutta hän varoitti heitä, etteivät sanoisi kenellekään, mitä oli tapahtunut. – Luuk.8:54-56 aramea

Mutta hän tarttui hänen käteensä ja huusi sanoen: "Lapsi, nouse!" Niin hänen henkensä palasi, ja hän nousi heti ylös; ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää. Ja hänen vanhempansa hämmästyivät; mutta Jeesus kielsi heitä kenellekään sanomasta, mitä oli tapahtunut. – Luuk.8:54-56 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/