3. joulu, 2017

Johannes luku 10

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 10: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Amen, amen, minä sanon teille, että joka ei mene sisään lammaslauman portista, vaan nousee toisesta paikasta, hän on varas ja rosvo.  Mutta hän, joka menee portista sisään, hän on lampaiden paimen. – Joh.10:1-2 aramea

"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. – Joh.10:1-2 KR38

 

Ja tälle se portin vartija avaa portin, ja lauma kuulee hänen äänensä, ja hän kutsuu hänen lampaitaan heidän nimillään, ja hän vie heidät ulos. Ja kun hän on vienyt laumansa ulos, hän menee edellä, ja hänen omat lampaansa menevät hänen perässään, koska he tuntevat hänen äänensä. Mutta vieraan perässä lauma ei mene, vaan pakenee häntä, sillä he eivät tunne vieraan ääntä. – Joh.10:3-5 aramea

Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä." – Joh.10:3-5 KR38

 

Tämän vertauksen Jeshua sanoi heille, mutta nämä eivät tunnistaneet, mistä hän puhui heidän kanssaan. Mutta Jeshua sanoi heille taas, ”amen, amen, minä sanon teille, että minä, minä olen se lauman portti.” – Joh.10:6-7 aramea

Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille; mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Niin Jeesus vielä sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lammasten ovi. – Joh.10:6-7 KR38

 

Ja kaikki ne, jotka olivat tulleet, olivat rosvoja ja varkaita, vaan ei se lauma kuullut heitä. Minä, minä olen se portti, ja jos joku menee minun kauttani sisälle, hän saa elää, ja hän on menevä sisälle, ja menevä ulos, ja löytävä ravintoa. – Joh.10:8-9 aramea

Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. – Joh.10:8-9 KR38

 

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä, ja heillä olisi runsaus. Minä, minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa oman sielunsa hänen laumansa puolesta. – Joh.10:10-11 aramea

Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. – Joh.10:10-11 KR38

 

Mutta palkattu, joka ei ole paimen, eivätkä lampaat ole hänen omiaan, kun näkee, että susi tulee, hän jättää lauman ja pakenee, ja susi tulee, ottaa kiinni ja hajottaa sen lauman. Mutta palkattu pakenee, koska hän on palkattu, eikä hän hoida sitä laumaa. – Joh.10:12-13 aramea

Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. – Joh.10:12-13 KR38

 

Minä, minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen, ketkä ovat minun ja minun omani tuntevat minut. Samoin minun isäni tuntee minut, ja minä tunnen minun isäni, ja minä annan oman sieluni lauman puolesta. – Joh.10:14-15 aramea

Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut, niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä. – Joh.10:14-15 KR38

 

Mutta minulla on myös toiset lampaat, ne, jotka eivät ole tästä laumasta, ja myös heitä täytyy tuoda minulle, ja he tulevat kuulemaan minun ääneni, ja koko lauma on oleva yksi, ja on oleva yksi paimen. – Joh.10:16 aramea

Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. – Joh.10:16 KR38

 

Tämän tähden minun isäni armahtaa minua, että minä annan oman sieluni, että sen taas otan. Ei kukaan ota sitä minulta, vaan minä annan sen omasta tahdostani, sillä minulla on lupa antaa se, ja minulla on valta taas ottaa se. Tämän käskyn minä olen isältäni ottanut vastaan. – Joh.10:17-18 aramea

Sentähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni." – Joh.10:17-18 KR38

 

Ja taas juutalaisten keskuudessa oli kahtiajako näiden sanojen tähden. Ja monet heistä sanoivat, että hänessä on riivaaja, ja sekoileva hullu, miksi te häntä kuulette? Mutta toiset sanoivat, ”nämä eivät ole riivatun sanoja. Pystyykö demoni avaamaan sokean silmät?” – Joh.10:19-21 aramea

Niin syntyi taas erimielisyys juutalaisten kesken näiden sanain tähden. Ja useat heistä sanoivat: "Hänessä on riivaaja, ja hän on järjiltään; mitä te häntä kuuntelette?" Toiset sanoivat: "Nämä eivät ole riivatun sanoja; eihän riivaaja voi avata sokeain silmiä?" – Joh.10:19-21 KR38

 

Mutta Jerusalemissa oli se vihkimisen juhla, ja oli talvi. Ja Jeshua oli kulkemassa temppelissä, Shlimon’in pylväskäytävässä. Ja juutalaiset ympäröivät hänet, ja sanoivat hänelle, ”mihin saakka sinä pidättelet meidän sielujamme? Jos sinä olet hän, Messias, sano se meille avoimesti!” – Joh.10:22-24 aramea

Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa, ja oli talvi. Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä. Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle: "Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä? Jos sinä oletKristus, niin sano se meille suoraan." – Joh.10:22-24 KR38

 

Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”minä olen sanonut teille, ja te ette usko, ja ne teot, jotka minä teen minun isäni nimessä, nämä todistavat minusta.” Vaan te ette usko, koska te ette ole minun lampaistani, niin kuin minä olen teille sanonut. – Joh.10:25-26 aramea

Jeesus vastasi heille: "Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta. Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. – Joh.10:25-26 KR38

 

Minun lampaani kuulevat minun ääneni, ja minä tunnen heidät, ja nämä tulevat minun perässäni. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, eivätkä he tuhoudu, iankaikkisesti, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Sillä minun isäni, joka antoi heidät minulle, on kaikkia suurempi, eikä kukaan pysty tempaamaan heitä pois minun isäni kädestä. – Joh.10:27-29 aramea

Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. – Joh.10:27-29 KR38

 

Minä ja minun isäni, me olemme yksi. Ja juutalaiset ottivat taas kiviä, kivittääkseen hänet. – Joh.10:30-31 aramea

Minä ja Isä olemme yhtä." Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet. – Joh.10:30-31 KR38

 

Jeshua sanoi heille, ”minä osoitin teille monia kauniita tekoja, minun isäni luota, mikä niistä teoista oli sellainen, että sen tähden te kivitätte minut?” Juutalaiset sanoivat hänelle, ”emme me sinua kauniiden tekojen tähden kivitä, vaan koska sinä pilkkasit, ja vaikka olet ihmisen poika, sinä teet sielusi Jumalaksi!” – Joh.10:32-33 aramea

Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?" Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi." – Joh.10:32-33 KR38

 

Jeshua sanoi heille, ”eikö ole kirjoitettu sillä tavalla siinä teidän kirjoitetussa sanassanne, että ’minä sanoin, että te kaikki olette jumalia’?” – Joh.10:34 aramea

Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'? – Joh.10:34 KR38

 

Jos Jumala sanoo niin näillekoska se Jumalan sana oli heidän luonaan, eikä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi, Sanotteko te sellaiselle, jonka isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan, että ”sinä pilkkaat”, kun olen sanonut teille, että minä olen Jumalan poika? – Joh.10:35-36 aramea

Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiinniin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä pilkkaat Jumalaa', sentähden että minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'? – Joh.10:35-36 KR38

 

Ellen tee minun isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos minä teen, vaikka te ette minuun uskoisikaan, näitä tekoja, uskokaa, että tuntisitte ja uskoisitte, että minun isäni on minussa ja minä olen isässäni. – Joh.10:37-38 aramea

Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä." – Joh.10:37-38 KR38

 

Ja he etsivät taas hänen kiinniottamistaan, ja hän pakeni heidän käsistään. Ja hän meniJordanan’in toiselle puolelle, sellaiselle paikalle, jossaJohannan oli ollut alussa kastamassa, ja hän oli siellä. – Joh.10:39-40 aramea

Niin he taas tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta hän lähti pois heidän käsistänsä. Ja hän meni taas Jordanin tuolle puolelle siihen paikkaan, missäJohannes ensin kastoi, ja viipyi siellä. – Joh.10:39-40 KR38

 

Ja ihmisiä tuli paljon hänen luokseen, ja he sanoivat, että ”Johannan ei tehnyt yhtäkään merkkiä, mutta Johannansanoi kaiken tästä miehestä, se on totuus.” 42 Ja monet uskoivat häneen. – Joh.10:41-42 aramea

Ja monet tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Johannes ei tehnyt yhtäkään tunnustekoa; mutta kaikki, mitä Johannes sanoi tästä, on totta." Ja monet siellä uskoivat häneen. – Joh.10:41-42 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/