3. joulu, 2017

Johannes luku 8

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 8: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 8:

 

Mutta kun he jatkoivat kysellen sitä häneltä, hän nousi ylös ja sanoi heille, ”sellainen teistä, joka on ilman syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven hänen päälleen”. Ja taas, kumartuneena, hän oli kirjoittamassa maahan. – Joh.8:7-8 aramea

Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: "Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä." Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. – Joh.8:7-8 KR38

 

Mutta nämä poistuivat sen kuullessaan toinen toisensa jälkeen, vanhimmista alkaen, ja vaimo jätettiin yksinään, kun hän oli heidän keskellään. – Joh.8:9 aramea

Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. – Joh.8:9 KR38

 

Mutta noustessaan ylös Jeshua sanoi sille vaimolle, ”missä he ovat, eikö kukaan ole syyttäjäsi?” Mutta hän sanoi, ”ei kukaan, Herra”. Mutta Jeshua sanoi, ”en minäkään syytä sinua. Mene äläkä tästä lähtien syntiä tee.” – Joh.8:10-11 aramea

Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?" Hän vastasi: "Herra, ei kukaan." NiinJeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee." – Joh.8:10-11 KR38

 

Mutta taas Jeshua puhui heidän kanssaan ja sanoi, ”minä, minä olen se maailman valkeus. Joka minun perässäni tulee, ei vaella pimeydessä, vaan hän on löytävä sen elämän valkeuden.” – Joh.8:12 aramea

Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus." – Joh.8:12 KR38

 

 

Te tuomitsette ruumiillisesti. Minä en tuomitse ketään. Ja jos minä silti tuomitsen, minun tuomioni on se totuus, koska minä en ollut yksin tuomitsemassa, vaan minä ja minun isäni, joka on minut lähettänyt. – Joh.8:15-16 aramea

Te tuomitsette lihan mukaan; minä en tuomitse ketään. Ja vaikka minä tuomitsisinkin, niin minun tuomioni olisi oikea, sillä minä en ole yksinäni, vaan minä ja hän, joka on minut lähettänyt. – Joh.8:15-16 KR38

 

Mutta teidän kirjoitetussa sanassanne on kirjoitettu, että ”kahden miehen todistus, se on totuus”. Minä, minä todistan omasta sielustani, ja minun isäni, joka minut lähetti, todistaa minusta. – Joh.8:17-18 aramea

Onhan teidän laissannekin kirjoitettuna, että kahden ihmisen todistus on pätevä. Minä olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, joka on minut lähettänyt." – Joh.8:17-18 KR38

 

 

Nämä sanat hän puhui varastohuoneella, opettaessaan temppelissä, eikä kukaan ottanut häntä kiinni, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. – Joh.8:20 aramea

Nämä sanat Jeesus puhui uhriarkun ääressä, opettaessaan pyhäkössä; eikä kukaan ottanut häntä kiinni, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. – Joh.8:20 KR38

 

 

Minä olen sanonut teille, että te saatte kuolla teidän synneissänne. Ellette usko, että ”minä olen”, te saatte kuolla synneissänne. – Joh.8:24 aramea

Sentähden minä sanoin teille, että te kuolettesynteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne." – Joh.8:24 KR38

 

Juutalaiset sanoivat hänelle, ”kuka sinä olet?” Jeshua sanoi heille, ”vaikka aloin puhumaan teidän kanssanne, Minulla on teistä paljon sanottavaa ja tuomittavaa, mutta hän, joka minut lähetti, hän on totuus, ja minä puhun maailmassa niitä, mitä minä olen häneltä kuullut.” Eivätkä he tienneet, että hän puhui heille isästä. – Joh.8:25-27 aramea

Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille. Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla." Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä. – Joh.8:25-27 KR38

 

Jeshua sanoi heille taas, ”kun Ihmisen Poika on korotettu, silloin te tunnette, että minä, minä olen, enkä minä tee mitään oman sieluni tahdosta, vaan niin kuin minun isäni on minut opettanut, siten minä puhun.” – Joh.8:28 aramea

Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut. – Joh.8:28 KR38

 

 

Jeshua sanoi heille, ”jos minä oman sieluni kirkastan, minun kirkkauteni ei ole mitään. Minun isäni on se, joka minut kirkastaa, hän, josta te sanoitte, että ’hän on meidän Jumalamme’.” – Joh.8:54 aramea

Jeesus vastasi: "Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte: 'Hän on meidän Jumalamme', – Joh.8:54 KR38

 

 

Jeshua sanoi heille, ”amen, amen, minä sanon teille, että minä olen, ennen kuin Abrahamia olikaan.” Ja he poimivat kiviä, että kivittäisivät hänet, ja Jeshua suojautui ja lähti temppelistä, ja ohitti heidät heidän keskeltään, ja meni pois. – Joh.8:58-59 aramea

Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut." Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä. – Joh.8:58-59 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/