22. marras, 2017

Hebrealaiset luku 9

Uuden Testamentin käännösten vertailu Hebrealaiset luku 9: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

 

Sillä siinä ensimmäisessä oli se palvelutehtävän säädös, ja maailmallinen pyhyyden huone. – Hebr.9:1 aramea

Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. – Hebr.9:1 KR38

 

Sillä siinä ensimmäisessä ilmestysmajassa, joka tehtiin, oli menora ja pöytä ja kasvojen leipää, ja sitä kutsuttiinpyhyyden huoneeksi”. – Hebr.9:2 aramea

Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on "pyhä." – Hebr.9:2 KR38

 

Mutta se ilmestysmajan sisempi, toisen verhon sisällä, oli se, jota kutsuttiin ”kaikkeinpyhin”. Ja siellä oli kultainen suitsutushuone, ja liiton arkki, joka oli kokonaan kullalla päällystetty, ja siinä oli kultainen malja, se jossa oli mannaa, ja Aharonin sauva, se, joka versoi, ja liiton taulut. – Hebr.9:3-4 aramea

Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin"; siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut, – Hebr.9:3-4 KR38

 

Ja sen yläpuolella kirkkauden kerubit varjostivat sitä kantta. Mutta meillä ei ole aikaa puhua yksittäin jokaisesta näistä, että kuinka ne olivat muotoiltuja. – Hebr.9:5 aramea

ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta. Mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen. – Hebr.9:5 KR38

 

Ja siihen ulkoiseen ilmestysmajaan papit aina astuivat ja suorittivat palvelustehtäviään. Sillä siihen sisäiseen ilmestysmajaan astui ylipappi itse kerran vuodessa, uhrin veren kanssa, hänen sielunsa puolesta, ja syntisen kansan puolesta. – Hebr.9:6-7 aramea

Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan jumalanpalvelusta toimittamaan, ’mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. – Hebr.9:6-7 KR38

 

Mutta tämän kautta pyhyyden henki on tehnyt tunnetuksi, ettei pyhyyden tietä ollut vielä paljastettu, niin kauan kuin se ensimmäinen ilmestysmaja seisoi. – Hebr.9:8 aramea

Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo. – Hebr.9:8 KR38

 

Ja se oli esikuvallista tätä aikaa varten, kun uhrattiin lahjoja ja uhreja, jotka eivät pystyneet tekemään niiden uhraajien omaatuntoa täydellisiksi. Mutta ne olivat vain ruoassa ja juomassa, ja monenlaisissa peseytymisissä, jotka ovat lihan käskyjä, jotka annettiin olemaan ennalleen asettamisen aikaan saakka. – Hebr.9:9-10 aramea

Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa, vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. – Hebr.9:9-10 KR38

 

Mutta Messias, joka on tullut harjoittamansa hyvän ylipapiksi, ja sen suuren ja täydellisen ilmestysmajan ylipapiksi, sen, jota ei tehty käsillä eikä ole tästä luomakunnasta. Eikä pikkulintujen ja lehmien verellä, vaan oman sielunsa verellä on yhdellä kertaa mennyt siihen pyhitettyyn huoneeseen ja saavuttanut iankaikkisen lunastuksen. – Hebr.9:11-12 aramea

Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. – Hebr.9:11-12 KR38

 

Sillä jos lintujen ja lehmien veri, ja sen lehmän tuhka pirskotettuna niiden ylle, jotka olivat saastuneet, ja se pyhitti ne niiden lihan puhdistamiseksi, Sen tähden, kuinka paljon rikkaampi onkaan Messiaan veri, joka iankaikkisessa hengessä uhrasi virheettömän sielunsa Jumalalle, joka puhdistaa meidän omaatuntoamme kuolleista teoista, että palvelisimme elävää Jumalaa. – Hebr.9:13-14 aramea

Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! – Hebr.9:13-14 KR38

 

Tämän tähden hän oli sen uuden liiton välimies, että hän oman kuolemansa kautta toi sen lunastuksen niille, jotka kulkivat ohi, vastoin sitä ensimmäistä liittoa, että he, jotka olivat kutsutut siihen iankaikkiseen perintöosaan, saisivat ne lupaukset. – Hebr.9:15 aramea

’Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. – Hebr.9:15 KR38

 

Sillä aivan kuin testamentti liittyy tekijänsä pois ottamiseen, mutta ainoastaan kuolleesta se on voimassa, koska niin kauan kuin tekijä elää, siitä ei ole hyötyä. – Hebr.9:16-17 aramea

Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä; sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. – Hebr.9:16-17 KR38

 

Tämän tähden ei sitä ensimmäistäkään liittoa vahvistettu ilman verta. – Hebr.9:18 aramea

Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. – Hebr.9:18 KR38

 

Sillä kun Moshe’sta oli säädetty kaikki säädökset kaikelle kansalle siinä kirjoitetussa sanassa, otti hän, Moshe, lehmän verta ja vettä, punaista villaa ja isoppia, ja pirskotti sitä sen kirjan ylle ja kaiken kansan ylle. – Hebr.9:19 aramea

Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan, – Hebr.9:19 KR38

 

Ja sanoi heille, ”tämä on liiton veri, se, joka on Jumalasta teille säädetty.” Myös ilmestysmajan ylle, ja kaikkien palvelutehtävän astioiden ylle hän siitä verestä pirskotti. Koska kaikki asiat on veressä puhdistettava, siinä kirjoitetussa sanassa, ja ilman veren vuodatusta ei ole anteeksiantoa. – Hebr.9:20-22 aramea

"Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt." Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista. – Hebr.9:20-22 KR38

 

Sillä on välttämätöntä, että näiden taivaallisten esikuvat näissä puhdistettiin, mutta nämä taivaalliset uhrit ovat niitä parempia. Sillä Messias ei astunut sisälle käsillä tehtyyn pyhäkköön, joka on sen todellisen esikuva, vaan taivaisiin, näyttäytyäkseen Jumalan kasvojen edessä meidän puolestamme. – Hebr.9:23-24 aramea

On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä.Sillä Kristusei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. – Hebr.9:23-24 KR38

 

Eikä uhraisi sieluansauseita kertoja, niin kuin teki se ylipappi, ja astui jokaisena vuotena siihen pyhäkköön, sellaisen veren kanssa, joka ei ollut hänen omaansa. – Hebr.9:25 aramea

Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan, – Hebr.9:25 KR38

 

Muuten hän olisi ollut velvollinen kärsimään useita kertoja maailman alkamisesta lähtien, mutta nyt, aikakauden lopussa, hän on yhdellä kertaa uhrannut oman sielunsa omassa uhraamisessaan, tuhotakseen synnin. – Hebr.9:26 aramea

sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. – Hebr.9:26 KR38

 

Ja samoin on ihmisille annettu, että he yhden kerran kuolevat, ja heidän kuolemansa jälkeen on se tuomio. – Hebr.9:27 aramea

Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio, – Hebr.9:27 KR38

 

Tällä tavalla myös Messias on yhden kerran uhrattu, ja hän olemuksessaan uhrasi monien syntien puolesta, mutta tulee toisia aikoja, kun hän ilman syntejämme näyttäytyy niiden elämäksi, jotka häntä odottavat. – Hebr.9:28 aramea

samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. – Hebr.9:28 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/