22. marras, 2017

Hebrealaiset luku 8

Uuden Testamentin käännösten vertailu Hebrealaiset luku 8: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

 

Mutta pääasia kaikesta on se, että meillä on ylipappi, joka istuu taivaissa, majesteetin valtaistuimen oikealla puolella. Ja hän on pyhyyden huoneen ja sen totuuden ilmestysmajan palvelija, jonka pystytti Jumala, eikä ihminen. – Hebr.8:1-2 aramea

Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. – Hebr.8:1-2 KR38

 

Sillä jokainen ylipappi on osoitettu uhraamaan lahjoja ja uhreja, ja tämän tähden oli oikeamielistä, että myös hänellä on jotain uhrattavaa. – Hebr.8:3 aramea

Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. – Hebr.8:3 KR38

 

Ja jos hän olisi maan päällä, ei hän edes olisi pappi, koska olisi ollut kuin nämä papit, jotka uhraavat lahjoja sen kirjoitetun sanan mukaan. Nämä, jotka palvelevat kaltaisuutta ja varjoa niistä, jotka ovat taivaissa, niin kuin Moshe’lle sanottiin, kun hän teki ilmestysmajaa, että ”katso ja tee kaikki sen kuvan mukaan, joka ilmestyi sinulle sillä vuorella”. – Hebr.8:4-5 aramea

Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja, ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva javarjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin." – Hebr.8:4-5 KR38

 

Mutta nyt Messias Jeshua on saanut siitä rikkaamman palvelutehtävän, niin kuin on myös rikkaampi se liitto, jonka välimieheksi hänet on tehty, ja lupaukset ovat annettuja rikkaampia. Sillä jos ensimmäinen olisi ollut virheetön, ei olisi ollut sijaa tälle toiselle. – Hebr.8:6-7 aramea

Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. – Hebr.8:6-7 KR38

 

Sillä he rikkoivat, ja hän sanoi, ”katso, ne päivät tulevat, sanoo Herra, ja minä teen täydelliseksi sen uuden liiton Israelin perheen huoneelle ja Jehudan perheen huoneelle”. Se ei ole niin kuin se liitto, jonka minä annoin heidän isilleen sinä päivänä, kun minä tartuin heidän käsiinsä ja toin heidät ulos Egyptin maasta. Koska nämä eivät jatkaneet siinä minun liitossani, myös minä hylkäsin heidät, sanoo Herra. – Hebr.8:8-9 aramea

Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. – Hebr.8:8-9 KR38

 

Mutta tämä on se liitto, jonka minä annan Israelin huoneen perheelle näiden päivien jälkeen, sanoo Herra Jumala; minä laitan minun kirjoitetun sanani heidän tunnettavakseen, ja minun kirjoitukseni heidän sydämiinsä, ja minä olen oleva heille Jumala, ja nämä ovat oleva se minun kansani. – Hebr.8:10 aramea

Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. – Hebr.8:10 KR38

 

Eikä mies opeta kaupunkinsa poikaa, eikä veljeään, eikä sanota ”tuntekaa Herra”, koska he kaikki tuntevat minut, pikkulapsistaan vanhuksiinsa saakka. – Hebr.8:11 aramea

Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. – Hebr.8:11 KR38

 

Ja minä puhdistan heidät heidän vääryydestään, enkä minä enää muista heidän syntejään. – Hebr.8:12 aramea

Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä." – Hebr.8:12 KR38

 

Siinä, että hän sanoi ”uusi”, hän teki sen ensimmäisen entiseksi, ja tämä, joka on entistä ja vanhaa, on lähellä loppua. – Hebr.8:13 aramea

Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään. – Hebr.8:13 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/