17. marras, 2017

Markus luku 7

Uuden Testamentin käännösten vertailu Markus luku 7: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/markus.pdf

 

Ja hänen luokseen kokoontuivat fariseukset ja kirjanoppineet, jotka tulivat Jerusalemista. Ja he näkivät joitakin hänen oppilaistaan, että he söivät leipää, vaikka eivät olleet pesseet käsiään, ja he löysivät puutteen. – Mark.7:1-2 aramea

Ja fariseukset ja muutamat kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, kokoontuivat hänen luoksensa. Ja he näkivät, että muutamat hänen opetuslapsistaan söivät leipää epäpuhtailla, se on pesemättömillä, käsillä.  – Mark.7:1-2 KR38

 

Sillä he kaikki, juutalaiset ja fariseukset, eivät aterioi, elleivät ole huolellisesti pesseet käsiään, koska he pitävät kiinni siitä vanhinten perinnäissäännöstä. Eikä kauppapaikoilta tulla peseytymättä aterioimaan, ja paljon muitakin asioita heillä on, joita he ovat saaneet pidettäväksi; maljojen ja kuppien ja kupariastioiden ja lautasten pesemiset. – Mark.7:3-4 aramea

Sillä eivät fariseukset eivätkä ketkään juutalaiset syö, ennenkuin ovat tarkoin pesseet kätensä, noudattaen vanhinten perinnäissääntöä, ja torilta tultuaan he eivät syö, ennenkuin ovat itseään vedellä vihmoneet; ja paljon muuta on, mitä he ovat ottaneet noudattaakseen, niinkuin maljain ja kiviastiain ja vaskiastiain pesemisiä. – Mark.7:3-4 KR38

 

Ja kirjanoppineet ja fariseukset kysyivät, ”miksi sinun oppilaasi eivät vaella sen vanhimmiston perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää, vaikka heidän kätensä eivät ole pestyt?” – Mark.7:5 aramea

Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät häneltä: "Miksi sinun opetuslapsesi eivät vaella vanhinten perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä?" – Mark.7:5 KR38

 

Mutta hän sanoi heille, ”kauniisti profetoi teistä profeetta Jesaja, te puolueelliset, kun kirjoitettu on, että ”tämä kansa, huuliensa kautta se kunnioittaa minua, mutta heidän sydämensä on hyvin kaukana minusta.” Ja tarpeettomasti he ylistävät minua, opettaessaan ihmislasten käskyjen opetuksia. – Mark.7:6-7 aramea

Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: 'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.' – Mark.7:6-7 KR38

 

Sillä te jätätte taakse Jumalan käskyt, ja pidätte kiinni ihmislasten perinnäissäännöistä; maljojen ja kuppien pesemisestä ja monista niistä, jotka ovat näiden kaltaisia. Hän sanoi heille, ”kauniisti te hylkäätte Jumalan käskyt, että tukisitte teidän perinnäissääntöjänne!” – Mark.7:8-9 aramea

Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä." Ja hän sanoi heille: "Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne. – Mark.7:8-9 KR38

 

Sillä Moshe sanoi, että ”kunnioita isääsi ja äitiäsi”, ja ”joka halveksii isää ja äitiä, on kuolemalla kuoltava.” – Mark.7:10 aramea

Sillä Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman.' – Mark.7:10 KR38

 

Mutta te sanotte, ”jos mies sanoo isälleen tai äidilleen: minun lahjani on sitä, mitä te olette minusta hyötyneet,” Ettekä te päästä häntä tekemään mitään isälleen tai äidilleen! – Mark.7:11-12 aramea

Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen: 'Se, minkä sinä olisit saava minulta hyväksesi, on korban' - se on uhrilahja – ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen tai äidilleen. – Mark.7:11-12 KR38

 

Ja te hylkäätte Jumalan sanan perinnäissäännön tähden, että saatte sen sopivaksi, ja monia, jotka ovat näiden kaltaisia, te teette. – Mark.7:13 aramea

Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette." – Mark.7:13 KR38

 

Ja Jeshua kutsui sen koko kansanjoukon, ja sanoi heille, ”kuulkaa minua, te kaikki, ja ymmärtäkää! Ei mikään, joka on ihmisen ulkopuolella, ja menee sisään häneen, pysty häntä saastuttamaan, vaan se, mikä hänestä lähtee ulos - se saastuttaa ihmisen. Jolla on kuulevat korvat, kuulkoon! – Mark.7:14-16 aramea

Ja hän kutsui taas kansan tykönsä ja sanoi heille: "Kuulkaa minua kaikki ja ymmärtäkää: ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisäänsä, voi häntä saastuttaa, vaan mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon." – Mark.7:14-16 KR38

 

Mutta kun Jeshua oli mennyt sisään taloon, siitä kansanjoukosta, hänen oppilaansa kysyivät siitä vertauksesta. – Mark.7:17 aramea

Ja kun hän kansasta erottuaan oli mennyt erääseen taloon, kysyivät hänen opetuslapsensa häneltä sitä vertausta. – Mark.7:17 KR38

 

Hän sanoi heille, ”samoinko tekin olette hitaita ymmärtämään? Ettekö tiedä, että sellainen, joka menee ulkopuolelta ihmiseen sisään, ei voi häntä saastuttaa.” Sillä ei se ole sydämelle, vaan menee vatsaan, ja poistuu ulostamisessa, jonka kautta lähtee pois kaikki syöty. – Mark.7:18-19 aramea

Ja hän sanoi heille: "Niinkö ymmärtämättömiä tekin olette? Ettekö käsitä, ettei mikään, mikä ulkoapäin menee ihmiseen, voi häntä saastuttaa? Sillä se ei mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja ulostuu." Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi.  – Mark.7:18-19 KR38

 

Mutta sellainen, joka lähtee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä sisältä, ihmislapsen sydämestä, lähtevät pahat ajatukset; aviorikos, haureus, varkaus, tappo, Ahneus, pahantahtoisuus, petos, irstaus, silmien pahuus, pilkkaaminen, kerskailu, tunteettomuus. Kaikki nämä pahuudet lähtevät sieltä, sisältä, ja saastuttavat sen ihmisen. – Mark.7:20-23 aramea

Ja hän sanoi: "Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen." – Mark.7:20-23 KR38

 

Jeshua nousi sieltä, ja tuli Tsur’n ja Tsaidan’n rannikolle, ja meni sisään yhteen taloon, eikä tahtonut, että kukaan häntä tuntisi, mutta hän ei pystynyt kätkeytymään. – Mark.7:24 aramea

Ja hän nousi ja lähti sieltä Tyyron ja Siidonin alueelle. Ja hän meni erääseen taloon eikä tahtonut, että kukaan saisi sitä tietää; mutta hän ei saanut olla salassa, – Mark.7:24 KR38

 

*  Sillä heti hänestä kuuli yksi vaimo, jonkatyttäressään oli saastainen henki, ja hän tuli, lankesi hänen jalkojensa eteen. Mutta se vaimo oli tekopyhä, Syyrian Foinikiasta, ja hän pyysi häntä, että ajaisi riivaajan pois hänen tyttärestään. – Mark.7:25-26 aramea

vaan heti kun eräs vaimo, jonka pienessä tyttäressä oli saastainen henki, kuuli hänestä, tuli hän ja lankesi hänen jalkojensa juureen. Ja se vaimo oli kreikatar, syntyään syyrofoinikialainen; ja hän pyysi häntä ajamaan ulos riivaajan hänen tyttärestään. – Mark.7:25-26 KR38

 

Ja Jeshua sanoi hänelle, ”anna minun olla, että lapset saavat ensin ravintoa, sillä ei ole kaunista ottaa lasten leipää ja heittää koirille.” Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle, ”niin, Herrani, myös koirat syövät pöydän alta niitä lasten murusia!” – Mark.7:27-28 aramea

Niin Jeesus sanoi hänelle: "Anna ensin lasten tulla ravituiksi; sillä ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille." Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle: "Niin, Herra; mutta syöväthän penikatkin pöydän alla lasten muruja." – Mark.7:27-28 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”mene, tämän sanan tähden on riivaaja lähtenyt ulos tyttärestäsi. Ja hän meni taloonsa, ja havaitsi tyttärensä makaavan vuoteessa, ja hänen riivaajansa oli lähtenyt hänestä pois. – Mark.7:29-30 aramea

Ja hän sanoi vaimolle: "Tämän sanan tähden, mene; riivaaja on lähtenyt sinun tyttärestäsi." Ja vaimo meni kotiinsa ja havaitsi lapsen makaavan vuoteella ja riivaajan lähteneen hänestä. – Mark.7:29-30 KR38

 

Jeshua lähti taas pois Tsur’n ja Tsaidan rannikolta, ja tuli Galilean merelle, kymmenen kaupungin rannikolle. – Mark.7:31 aramea

*  Ja hän lähti jälleen Tyyron alueelta ja kulkien Siidonin kautta tuli Galilean järven ääreen Dekapolin alueen keskitse. – Mark.7:31 KR38

 

Ja hänelle tuotiin yksi kuuromykkä, ja häntä pyydettiin, että asettaisi kädet hänen päälleen. Ja hän vetäytyi kansanjoukosta erilleen, ja laittoi sormensa hänen korviinsa, ja sylki, ja kosketti hänen kieltään. – Mark.7:32-33 aramea

Ja hänen tykönsä tuotiin kuuro, joka oli melkein mykkä, ja he pyysivät häntä panemaan kätensä hänen päälleen. Niin hän otti hänet erilleen kansasta, pisti sormensa hänen korviinsa, sylki ja koski hänen kieleensä  – Mark.7:32-33 KR38

 

Ja hän katsahti taivaisiin ja huokaisi ja sanoi hänelle, ”avattu.” Ja siinä hetkessä hänen korvansa olivat avatut, ja hänen kielensä kahle päästettiin, ja hän puhui sujuvasti. – Mark.7:34-35 aramea

ja katsahti ylös taivaaseen, huokasi ja sanoi hänelle: "Effata", se on: aukene. Niin hänen korvansa aukenivat, ja hänen kielensä side irtautui, ja hän puhui selkeästi. – Mark.7:34-35 KR38

 

Ja hän varoitti heitä, etteivät kenellekään puhuisi, ja mitä enemmän hän varoitti, sitä enemmän he julistivat. Ja vielä enemmän ihmeteltiin ja sanottiin, että ”kaiken hän on tehnyt kauniisti”, kuurot tehnyt kuuleviksi ja puhumattomatpuhuviksi. – Mark.7:36-37 aramea

Ja Jeesus kielsi heitä sitä kenellekään sanomasta; mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he julistivat. Ja ihmiset hämmästyivät ylenmäärin ja sanoivat: "Hyvin hän on kaikki tehnyt: kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan." – Mark.7:36-37KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/