16. marras, 2017

Apostolien teot luku 8

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 8: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Mutta Shaul tahtoi ja oli osallinen hänen tappamisessaan, ja juuri sinä päivänä tapahtui se suuri vaino sille seurakunnalle, joka oli Jerusalemissa, ja he kaikki hajaantuivat Jehud’n kyliin ja Samarian huoneeseenkin, paitsi yksin ne apostolit. Ja ne uskolliset miehet kantoivat ja hautasivat Estefanos’n ja valittivat häntä suuresti. – Apt.8:1-2 aramea

Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan; ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Ja muutamat jumalaapelkääväiset miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset. – Apt.8:1-2 KR38

 

Mutta Shaul vainosi Jumalan seurakuntaa, mennen koteihin sisään, ja hän raahasi miehiä ja naisia ja oli luovuttamassa heitä vankilaan. – Apt.8:3 aramea

Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen.  – Apt.8:3 KR38

 

Ja nämä, jotka hajaantuivat, olivat kiertelemässä ja julistamassa sitä Jumalan sanaa. Mutta Filippus meni alas sille samarialaisten kaupungille, ja oli julistamassa heille Messiaasta. – Apt.8:4-5 aramea

Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. – Apt.8:4-5 KR38

 

Ja ne hänen sanansa kuullessaan ne ihmiset, jotka siellä olivat, huomioivat hänet ja tulivat vakuuttuneiksi kaikesta, mitä hän sanoi, sillä he näkivät ne merkit, joita hän oli tekemässä. Sillä monet, jotka olivat saastaisten henkien kiinni ottamia, huusivat sillä korkealla äänellä, ja ne lähtivät heistä, ja toiset, halvaantuneet ja rammat olivat parannetut. Ja siinä kaupungissa oli se suuri ilo. – Apt.8:6-8 aramea

Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. – Apt.8:6-8 KR38

 

Mutta siellä oli yksi mies, jonka nimi oli Shimeon, joka oli asustanut siinä kaupungissa kauan aikaa, ja hän eksytti samarialaisten kansaa velhouksillaan, korottaen sieluaan ja sanoen, että ”minä olen suuri”. – Apt.8:9 aramea

Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri; – Apt.8:9 KR38

 

Ja hänen puoleensa rukoilivat kaikki, ylhäiset ja maallikot, ja he sanoivat, ”tämä on sitä suurta Jumalan voimaa!” Ja he kaikki olivat hänestä varmoja, koska hän oli kauan aikaa hämmästyttänyt heitä niillä hänen velhouksillaan. – Apt.8:10-11 aramea

ja häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat: "Tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan 'suureksi'." Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. – Apt.8:10-11 KR38

 

Mutta kun he uskoivat Filippusta, joka evankelioi heille Jumalan kuningaskuntaa meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, miehet ja naiset kävivät kasteella. – Apt.8:12 aramea

*  Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset. – Apt.8:12 KR38

 

Ja myös hän, Simeon, uskoi ja kävi kasteella ja liittyi Filippukseen, ja kun hän oli näkemässä niitä merkkejä ja valtavaa voimaa, näitä, joita tapahtui hänen käsiensä kautta, hän ihmetteli, ja oli hämmästynyt. – Apt.8:13 aramea

Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; ja nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi. – Apt.8:13 KR38

 

Ja kun ne apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että samarialaisten kansa vastaanotti sen Jumalan sanan, he lähettivät heidän luokseen Shimeon Keefa’n ja Johannan’n. – Apt.8:14 aramea

Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen.  – Apt.8:14 KR38

 

Ja he menivät alas ja rukoilivat, että he saisivat sen pyhyyden hengen heidän päälleen. Sillä sitä ei ollut vielä yhdenkään heistä päällä, mutta he olivat yksin kastetut meidän Herramme Jeshuan nimessä. Sitten he asettivat kädet heidän päälleen, ja he saivat sen pyhyyden hengen. – Apt.8:15-17 aramea

Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen. – Apt.8:15-17 KR38

 

Ja kun Simeon näki, että se pyhyyden henki annettiin apostolien käsien laittamisen kautta, hän toi heille rahaa. Sanoen, ”antakaa minullekin tämä käskyvalta, että sellainen, jonka päälle laitan käteni, saisi sen pyhyyden hengen”. – Apt.8:18-19 aramea

Mutta kun Simon näki, että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi: "Antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa Pyhän Hengen." – Apt.8:18-19 KR38

 

Shimeon Keefa sanoi hänelle, ”sinun rahasi menköön kanssasi Abaddon’iin, koska olet luullut, että se Jumalan lahja olisi maailman tavaroilla omistettava!” Sinulla ei ole osaa, ei sijaakaan tässä uskollisuudessa, koska sinun sydämesi ei ole suora, Jumalan edessä. – Apt.8:20-21 aramea

Mutta Pietarisanoi hänelle: "Menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. – Apt.8:20-21 KR38

 

Kuitenkin, käänny tästä sinun pahuudestasi ja rukoile Jumalaa, että ehkä se sinun sydämesi petos päästetään sinulle vapaaksi. Sillä katkeruuden vihastuksessa, ja vääryyden solmussa minä näen sinun olevan. Simeon vastasi ja sanoi, ”rukoilkaa te minun puolestani Jumalaa, ettei minun ylleni tulisi mitään näistä, jota te olette puhuneet”. – Apt.8:22-24 aramea

Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa - jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Niin Simon vastasi ja sanoi: "Rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet." – Apt.8:22-24 KR38

 

Mutta Shimeon ja Johannan, kun olivat todistaneet heille ja opettaneet sitä Jumalan sanaa, palasivat Jerusalemiin, ja he evankelioivat monissa samarialaisten kylissä. – Apt.8:25 aramea

Ja kun he olivat todistaneet ja Herran sanaa puhuneet, palasivat he Jerusalemiin ja julistivat evankeliumia monessa Samarian kylässä. – Apt.8:25 KR38

 

Ja Herran enkeli puhui Filippus’n kanssa ja sanoi hänelle, ”nouse, mene etelään, sille erämaan tielle, joka laskeutuu alas Jerusalemista Gazaan”. – Apt.8:26 aramea

Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: "Nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio." – Apt.8:26 KR38

 

Ja hän nousi, meni ja hänet kohtasi yksi uskovainen, joka tuli Kuus’sta, Kandak’n, kuusilaisten kuningattaren valtias, ja hänellä oli valta yli koko hänen rahavarastonsa, ja hän tuli kumartamaan Jerusalemissa. Ja kun hän kääntyi palaamaan, hän istui niiden vaunujen päällä ja oli lukemassa profeetta Ishaia’a. – Apt.8:27-28 aramea

Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta. – Apt.8:27-28 KR38

 

Ja se henki sanoi Filippukselle, ”lähesty, ja ole noiden vaunujen seurassa”. Ja kun hän tuli lähelle, hän kuuli, että hän luki profeetta Ishaia’a, ja hän sanoi hänelle, että ”ymmärrätkö sinä, mitä sinä luet?” Ja hän sanoi, ”kuinka minä voin ymmärtää, ellei kukaan selitä minulle?” Ja hän pyysi häntä, Filippusta, että nousisi ja istuisi hänen kanssaan. – Apt.8:29-31 aramea

Niin Henki sanoi Filippukselle: "Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja." Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi: "Ymmärrätkö myös, mitä luet?" Niin hän sanoi: "Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?" Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. – Apt.8:29-31 KR38

 

Mutta se kirjoituksen lukujakso, jota hän luki, siinä oli tämä, ”niin kuin karitsa teurastajalle, hän oli johdatettu, ja kuin lammas keritsijän edessä, hän oli vaiti, ja siten hän ei suutansa avannut”. Nöyryytyksensä kautta hänet oli johdatettu pois vangitsemisesta ja tuomiosta, ja kuka hänen sukupolvestaan sen selittäisi? Sillä he vievät hänen elämänsä pois maasta. – Apt.8:32-33 aramea

Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: "Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. – Apt.8:32-33 KR38

 

Ja se uskovainen sanoi Filippus’lle, ”minä pyydän sinua, kenestä hän, tämä profeetta, sen sanoo, omasta sielustaanko, vai toisesta ihmisestä?” Silloin Filippus avasi suunsa, alkoi siitä, tästä kirjoituksesta; hän evankelioi hänelle meidän Herraamme Jeshuaa. – Apt.8:34-35 aramea

Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: "Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta? Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. – Apt.8:34-35 KR38

 

Ja näiden mennessä sillä tiellä, he olivat saapuneet sille yhdelle paikalle, jossa oli vettä. Ja hän sanoi, se uskovainen, ”katso, vettä. Mikä estää kasteella käymisen?” – Apt.8:36 aramea

Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?" – Apt.8:36 KR38

 

Ja Filippus sanoi, ”jos sinä uskot koko sydämestä, se on luvallista”. Ja hän vastasi ja sanoi, ”minä uskon, että Jeshua on Messias, se Jumalan poika”. – Apt.8:37 aramea

jae puuttuu!Apt.8:37 KR38

 

Ja hän käski, että vaunut seisahtuisivat, ja he kaksi laskeutuivat veteen, ja Filippus kastoi sen uskovaisen. – Apt.8:38 aramea

Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. – Apt.8:38 KR38

 

Ja heidän noustessaan vedestä, Herran henki tempaisi Filippuksen, eikä se uskovainen enää nähnyt häntä, vaan hän meni tietään iloiten. Mutta Filippus löydettiin Azotus’ssa, ja sieltä hän matkusti, ja evankelioi niissä kaikissa kaupungeissa, kunnes hän tuli Kesareaan. – Apt.8:39-40 aramea

Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Mutta Filippus tavattiin Asdodissa; ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan. – Apt.8:39-40 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/