15. marras, 2017

Apostolien teot luku 7

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 7: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja ne suuret papit kysyivät, että ovatko nämä siten. – Apt.7:1 aramea

Niin ylimmäinen pappi sanoi: "Onko niin?" – Apt.7:1 KR38

 

Mutta hän sanoi, miehet, meidän veljemme ja isämme, kuulkaa, kirkkauden Jumala näyttäytyi meidän isällemme Abrahamille kun hän oli Beit-Nahrain’ssa, kun hän ei vielä ollut tullut asustamaan Charran’iin. Ja hän sanoi hänelle, että ”lähde maastasi ja perheesi luota ja tule sellaiselle maalle, jonka minä sinulle osoitan”. Ja silloin Abraham lähti kaldealaisten maasta ja tuli, asusti Charran’ssa, ja sieltä hänen isänsä kuoltua Jumala siirsi hänet tähän maahan, jossa te tänään asustatte. – Apt.7:2-4 aramea

Stefanus sanoi: "Miehet, veljet ja isät, kuulkaa! Kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällemme Aabrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa, ennenkuin hän oli asettunut asumaan Harraniin ja sanoi hänelle: 'Lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. 'Silloin hän lähti kaldealaisten maasta ja asettui asumaan Harraniin. Ja kun hänen isänsä oli kuollut, siirsi Jumala hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte. – Apt.7:2-4 KR38

 

Eikä hän antanut hänelle siinä perintöosaa, ei edes jalan painallusta, ja hän oli luvannut, että antaisi sen hänelle perittäväksi, hänelle ja hänen siemenelleen, hänen vielä ollessaan poikaa vailla. – Apt.7:5 aramea

Eikä hän antanut hänelle siinä perintöosaa, ei jalan leveyttäkään, vaan lupasi, Aabrahamin vielä lapsetonna ollessa, antaa sen hänelle ja hänen siemenelleen hänen jälkeensä. – Apt.7:5 KR38

 

Ja Jumala puhui hänen kanssaan sanoen hänelle, että sinun siemenesi on oleva muukalaisena vieraassa maassa, ja häntä pidetään alamaisena ja sorrettuna neljäsataa vuotta. Ja sen kansan, jota he tulevat orjuudessa palvelemaan, minä tuomitsen, sanoo Jumala, ja näiden jälkeen he lähtevät ja tulevat palvelemaan minua tässä paikassa. – Apt.7:6-7 aramea

Ja Jumala puhui näin: 'Hänen jälkeläisensä tulevat olemaan muukalaisina vieraalla maalla, ja siellä ne tekevät heidät orjiksensa ja sortavat heitä neljäsataa vuotta; ja sen kansan, jonka orjiksi he tulevat, minä olen tuomitseva', sanoi Jumala, 'ja sen jälkeen he lähtevät sieltä ja palvelevat minua tässä paikassa.' – Apt.7:6-7 KR38

 

Ja hän antoi hänelle sen ympärileikkauksen liiton, ja sitten hän sai Iischak’n ja ympärileikkasi hänet kahdeksantena päivänä, ja Iishack sai Jakob’n, ja Jakob sai ne kaksitoista meidän isäämme. – Apt.7:8 aramea

Ja hän antoi hänelle ympärileikkauksen liiton; ja niin Aabrahamille syntyi Iisak, ja hän ympärileikkasi hänet kahdeksantena päivänä, ja Iisakille syntyi Jaakob, ja Jaakobille ne kaksitoista kantaisää. – Apt.7:8 KR38

 

Ja nämä, meidän isämme, he kadehtivat Josef’ia, ja myivät hänet egyptiläisille, ja Jumala oli hänen kanssaan. Ja hän lunasti hänet kaikista hänen ahdistuksistaan, ja antoi hänelle siunauksen ja viisauden faraon, egyptiläisten kuninkaan edessä, ja nosti hänet johtajaksi egyptiläisten ylle, ja koko hänen huoneensa ylle. – Apt.7:9-10 aramea

Ja kantaisät kadehtivat Joosefia ja myivät hänet Egyptiin. Mutta Jumala oli hänen kanssansa ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Ja hän antoi hänelle armon ja viisauden faraon, Egyptin kuninkaan, edessä; ja tämä pani hänet Egyptin ja kaiken huoneensa haltijaksi. – Apt.7:9-10 KR38

 

Ja oli nälänhätä ja suuri ahdistus koko Egyptissä, ja Kanaanin maassa, eikä heillä ollut elintarvikkeita meidän isillemme. Ja kun Jakob kuuli, että Egyptissä oli satoa, hän lähetti meidän isämme sinne vastaan. – Apt.7:11-12 aramea

Ja tuli nälänhätä koko Egyptiin ja Kanaaniin ja suuri vaiva, eivätkä meidän isämme saaneet mistään ravintoa. Mutta kun Jaakob kuuli Egyptissä olevan viljaa, lähetti hän meidän isämme sinne ensimmäisen kerran. – Apt.7:11-12 KR38

 

Ja kun he menivät toisen kerran, Josef ilmoitti sielunsa hänen veljilleen, ja Josefin perhe tuli faraolle tunnetuksi. Ja Josef lähetti, ja toi hänen isänsä Jakob’n, ja koko hänen perheensä, ja nämä olivat lukumäärältään seitsemänkymmentäviisi sielua. – Apt.7:13-14 aramea

Ja toisella kerralla veljet tunsivat Joosefin, ja farao sai tietää Joosefin sukuperän. Niin Joosef lähetti kutsumaan luokseen isänsä Jaakobin ja koko sukunsa, seitsemänkymmentä viisi henkeä. – Apt.7:13-14 KR38

 

Ja Jakob meni alas Egyptiin, ja siellä kuoli hän, ja ne meidän isämme. Ja hänet siirrettiin Shikem’iin ja laitettiin siihen hautaan, jonka Abraham oli ostanut chamor’ilaisilta rahalla. – Apt.7:15-16 aramea

Ja Jaakob meni Egyptiin ja kuoli siellä, niin myös kuolivat isämme, ja heidät siirrettiin Sikemiin ja pantiin siihen hautaan, jonka Aabraham oli rahalla ostanut Emmorin lapsilta Sikemissä. – Apt.7:15-16 KR38

 

Ja kun oli saapunut se aika, jonka Jumala oli valan kautta luvannut Abraham’lle, kansa lisääntyi ja vahvistui Egyptissä. Kunnes nousi se toinen kuningas Egyptin ylle, sellainen, joka ei tuntenut häntä, Josefia. Ja hän juonitteli perhettämme vastaan, ja aikoi tehdä pahaa meidän isillemme, ja käski, että heidän poikavauvansa heitettäisiin pois, etteivät he eläisi. – Apt.7:17-19 aramea

Mutta sitä mukaa kuin lähestyi sen lupauksen aika, jonka Jumala oli Aabrahamille antanut, kasvoi kansa ja lisääntyi Egyptissä, kunnes Egyptiä hallitsemaan nousi toinen kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Tämä kohteli kavalasti meidän kansaamme ja sorti meidän isiämme ja pakotti heidät panemaan heitteille pienet lapsensa, etteivät ne jäisi eloon. – Apt.7:17-19 KR38

 

Juuri siihen aikaan syntyi Moshe, ja hän oli Jumalan ystävä, ja häntä kasvatettiin kolme kuukautta hänen isänsä kodissa. Ja kun hänen äitinsä oli laittanut hänet pois, faraon tytär löysi hänet ja kasvatti hänen pojakseen. Ja Moshe koulutettiin kaikessa egyptiläisten viisaudessa ja hänet valmistettiin tuleviin puheisiin ja myös tekoihinsa. – Apt.7:20-22 aramea

Siihen aikaan syntyi Mooses, ja hän oli Jumalalle otollinen. Häntä elätettiin kolme kuukautta isänsä kodissa. Mutta kun hänet oli pantu heitteille, otti faraon tytär hänet ja kasvatti hänet pojaksensa. Ja Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläiseen viisauteen, ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa. – Apt.7:20-22 KR38

 

Ja kun hän oli neljäkymmentävuotias, nousi hänen sydämelleen, että menisi vierailemaan veljiensä, israelilaisten luona. Ja hän näki yhden hänen sukukuntansa pojista, jolle tehtiin väkivaltaa, ja hän kosti ja toteutti hänelle sen tuomion, ja tappoi sen egyptiläisen, joka oli häntä väärin kohdellut. – Apt.7:23-24 aramea

Mutta kun hän oli täyttänyt neljäkymmentä vuotta, heräsi hänen sydämessään ajatus mennä katsomaan veljiänsä, israelilaisia. Ja nähdessään eräälle heistä vääryyttä tehtävän hän puolusti häntä ja kosti pahoinpidellyn puolesta ja löi egyptiläisen kuoliaaksi. – Apt.7:23-24 KR38

 

Ja hän toivoi, että hänen veljensä, israelilaiset, ymmärtävät, että Jumala antaa hänen kätensä kautta heille sen lunastuksen, eivätkä he ymmärtäneet. Ja toisena päivänä hän näyttäytyi heille näiden riidellessä toinen toisensa kanssa, ja oli varma, että he rauhoittuisivat hänen sanoessaan, ”miehet, veljet, minkä tähden te teette vääryyttä toinen toisellenne?” – Apt.7:25-26 aramea

Ja hän luuli veljiensä ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta oli antava heille pelastuksen; mutta he eivät sitä ymmärtäneet. Seuraavana päivänä hän ilmestyi heidän luoksensa, heidän riidellessään, ja koetti saada heitä sopimaan sanoen: 'Tehän olette veljiä, miehet; miksi teette vääryyttä toisillenne?' – Apt.7:25-26 KR38

 

Mutta hän, joka teki vääryyttä lähimmäiselleen, työnsi hänet pois luotaan ja sanoi hänelle, ”kuka sinut nosti meidän yläpuolellemme olemaan johtaja ja tuomari?”  Tavoitteletko minun tappamistani, niin kuin puhutaan, että olet tappanut sen egyptiläisen? – Apt.7:27-28 aramea

*  Mutta se, joka teki lähimmäisellensä vääryyttä, työnsi hänet pois ja sanoi: 'Kuka on asettanut sinut meidän päämieheksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin, niinkuin eilen tapoit egyptiläisen?' – Apt.7:27-28 KR38

 

Ja Moshe pakeni tästä sanasta, ja oli muukalainen Midianin maassa, ja hänellä oli kaksi poikaa. Ja kun hänelle tuli siellä neljäkymmentä vuotta täyteen, hänelle näyttäytyi se Herran enkeli, Sinain vuoren erämaassa, tulessa, joka paloi pensaassa. – Apt.7:29-30 aramea

Tämän puheen tähden Moosespakeni ja oli muukalaisena Midianin maassa, ja siellä hänelle syntyi kaksi poikaa. Ja kun neljäkymmentä vuotta oli kulunut, ilmestyi hänelle Siinain vuoren erämaassa enkeli palavan orjantappurapensaan liekissä. – Apt.7:29-30 KR38

 

Ja kun Moshe näki, hän ihmetteli sitä näkyä, ja kun hän lähestyi, että näkisi, Herra sanoi hänelle äänellä; Minä olen Jumala, joka olen sinun isiesi Abrahamin ja Iischak’n ja Jakob’n Jumala, ja Moshe, vavisten, ei uskaltanut katsahtaa siihen näkyyn. – Apt.7:31-32 aramea

Kun Mooses sen näki, ihmetteli hän tätä näkyä; ja kun hän meni tarkemmin katsomaan, kuului Herran ääni, joka sanoi: 'Minä olen sinun isiesi Jumala, Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala.' Niin Mooses alkoi vapista eikä tohtinut katsoa sinne. – Apt.7:31-32 KR38

 

Ja Herra sanoi hänelle, ”ota sandaalisi pois jaloistasi, sillä se maa, jossa sinä seisot, se on pyhä”. Minä olen näkemällä nähnyt sen minun kansani, joka on Egyptissä, kärsimyksen, ja kuullut sen huokauksen, ja olen tullut alas lunastamaan heidät, ja nyt, tule, minä lähetän sinut Egyptiin. – Apt.7:33-34 aramea

Mutta Herra sanoi hänelle: 'Riisu kengät jalastasi; sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huokauksensa, ja minä olen astunut alas vapauttamaan heidät. Ja nyt, tule tänne, minä lähetän sinut Egyptiin.' – Apt.7:33-34 KR38

 

Tämän Moshe’n, jonka he kielsivät sanoen, että ”kuka sinut nosti meidän yläpuolellemme olemaan johtaja ja tuomari”, tämän Jumala, se pää, ja lunastaja, lähetti heille sen enkelin kautta, joka hänelle näyttäytyi siinä pensaassa. Tämä, joka vei heidät ulos tehden merkkejä ja ihmeitä ja voimatekoja Egyptin maassa ja Suf’n meressä, ja erämaassa neljäkymmentä vuotta. – Apt.7:35-36 aramea

Tämän Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen: 'Kuka sinut on asettanut päämieheksi ja tuomariksi?', hänet Jumala lähetti päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kautta, joka hänelle orjantappurapensaassa oli ilmestynyt. Hän johdatti heidät sieltä pois, tehden ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa ja Punaisessa meressä ja erämaassa neljänäkymmenenä vuotena. – Apt.7:35-36 KR38

 

Tämä Moshe on se, joka sanoi israelilaisille, ”profeetan Herra Jumala on teille nostava teidän veljistänne, hän on kuin minä, häntä kuulkaa”. Tämä, joka oli siinä kokouspaikassa erämaassa sen enkelin kanssa, joka puhui hänen kanssaan ja meidän isiemme kanssa Sinai’n vuorella, ja hän oli se, joka sai ne elävät sanat meille annettavaksi. – Apt.7:37-38 aramea

Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Jumala on teille herättävä teidän veljienne joukosta.' Hän on se, joka seurakunnassa, erämaassa, oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella, ja oli myös isiemme kanssa; ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi. – Apt.7:37-38 KR38

 

Eivätkä meidän isämme tahtoneet totella häntä, vaan he hylkäsivät hänet ja sydämissään palasivat Egyptiin. Heidän sanoessaan Aharonille, ”tee meille Jumala, joka on menevä meidän edellämme. Tämän Moshen tähdenkö me lähdimme Egyptin maasta, emme me tiedä, mitä hänelle on tapahtunut?” – Apt.7:39-40 aramea

Mutta häntä meidän isämme eivät tahtoneet totella, vaan työnsivät hänet pois ja kääntyivät sydämessänsä jälleen Egyptiin, sanoen Aaronille: 'Tee meille jumalia, jotka käyvät meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, hänelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta.' – Apt.7:1 KR38

 

Ja he tekivät heille sen vasikan niinä päivinä, ja uhrasivat uhreja epäjumalille, ja ihailivat heidän käsiensä tekoja. Ja Jumala palasi ja luovutti heidät, että he olisivat palvelemassa taivasten voimia, niin kuin kirjoitettu on profeettojen kirjoituksessa, ”toitteko te, israelilaiset, minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena eläinuhreja tai juhlauhreja?” – Apt.7:41-42 aramea

Ja he tekivät niinä päivinä vasikan ja toivat uhreja epäjumalalleen ja riemuitsivat kättensä töistä. Mutta Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät palvelemaan taivaan sotajoukkoa, niinkuin on kirjoitettu profeettain kirjassa: 'Toitteko te teurasuhreja ja muita uhreja minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena, te, Israelin heimo? – Apt.7:41-42 KR38

 

Vaan te kuljetitte Malkom’n ilmestysmajaa, ja Rafan- jumalan tähden kuvaa, jotka te teitte, että näitä palvoisitte. Minä aion siirtää teidät Babelia kauemmas! – Apt.7:43 aramea

Ette; vaan te kannoitte Molokin majaa ja Romfa jumalan tähteä, niitä kuvia, jotka te olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sentähden minä siirrän teidät toiselle puolelle Babylonin.' – Apt.7:43 KR38

 

Katso, se meidän isiemme todistuksen ilmestysmaja siellä erämaassa, se oli sen mukaan, kuin mitä hän, joka puhui Moshen kanssa, käski tekemään; sen kaltaisuudessa, jonka hän osoitti. – Apt.7:44 aramea

Todistuksen maja oli meidän isillämme erämaassa, niinkuin hän, joka puhui Moosekselle, oli määrännyt sen tehtäväksi, sen kaavan mukaan, minkä Mooses oli nähnyt. – Apt.7:44 KR38

 

Ja sitä, tätä ilmestysmajaa meidän isämme kantaenkin veivät, Jeshuan kanssa, sille maalle, jonka Jumala antoi heille olemaan se perintöosa niiltä kansakunnilta, jotka hän ajoi pois heidän edestään, ja sitä oli kannettu David’n päiviin saakka. Se, joka löysi armot Jumalan edessä ja kysyi, että voisiko Jakob’n Jumala olla ilmestysmajassa. – Apt.7:45-46 aramea

Ja meidän isämme ottivat sen perintönä vastaan ja toivat sen Joosuan johdolla maahan, minkä he valtasivat pakanoilta, jotka Jumala karkoitti meidän isiemme tieltä. Näin oli Daavidin päiviin saakka. Hän sai armon Jumalan edessä ja anoi, että hän saisi valmistaa majan Jaakobin Jumalalle. – Apt.7:45-46 KR38

 

Mutta Shlimon hänelle sen kodin rakensi. Eikä Korkein asu käsin tehdyssä, niin kuin se profeetta sanoo; Että, ”taivaat ovat minun valtaistuimeni, ja maa on kenkäteline, joka on minun jalkani alla. Mikä on se koti, jonka te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai missä on se minun leponi paikka?” – Apt.7:47-49 aramea

Mutta Salomo hänelle huoneenrakensi. Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä huoneissa; sillä näin sanoo profeetta: 'Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta; minkäkaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposijani? – Apt.7:47-49 KR38

 

Eikö, katso, minun oma käteni tehnyt nämä kaikki? Voi kovaniskaisia, ja sydämissään ympärileikkaamattomia, ja kuuliaisuudessanne te nousette koko ajan pyhyyden henkeä vastaan, niin kuin ne teidän isännekin. – Apt.7:50-51 aramea

Eikö minun käteni ole tätä kaikkea tehnyt?' Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä - niinkuin teidän isänne, niin tekin. – Apt.7:50-51 KR38

 

Sillä millaista profeettaa teidän isänne eivät vainonneet ja tappaneet niistä, jotka ennen tutkivat hänen tulemustaan? Ja sen vanhurskaan te luovutitte pois, ja tapoitte hänet. Ja te otitte vastaan sen kirjoitetun sanan enkelien käskyn kautta, ettekä sitä pitäneet – Apt.7:52-53 aramea

Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet, te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet." – Apt.7:52-53 KR38

 

Ja kun he olivat kuulleet nämä, he täyttyivät sieluissaan raivolla ja kiristelivät hampaitaan häntä vastaan. – Apt.7:54 aramea

Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa. – Apt.7:54 KR38

 

Ja hän, ollessaan täynnä sitä uskoa ja pyhyyden henkeä, katsahti taivaisiin ja näki sen Jumalan kirkkauden, jaJeshuan seisovan Jumalan oikealla puolellaan. Ja hän sanoi, katso, minä näen taivaat avattuina, ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. – Apt.7:55-56 aramea

Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella." – Apt.7:55-56 KR38

 

Ja he huusivat sillä korkealla äänellä, ja tukkivat korvansa ja he kaikki syöksyivät hänen päälleen. Ja he ottivat hänet kiinni, veivät kaupungin ulkopuolelle ja kivittivät hänet, ja ne, jotka todistivat häntä vastaan, laittoivat heidän tallithinsa yhden nuorukaisen jalkojen luokse, jotka kutsuttiin ”Shaul”. – Apt.7:57-58 aramea

Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. – Apt.7:57-58 KR38

 

Ja he kivittivät hänet,Estefanos’n, kun hän rukoili ja sanoi, ”meidän Herramme Jeshua, ota minun henkeni!” Ja kun hän asettui polvilleen, hän huusi sillä korkealla äänellä ja sanoi, ”meidän Herramme, älköön tämä synti seisoko heitä vastaan”, ja tämän sanottuaan hän nukkui. – Apt.7:59-60 aramea

Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: "Herra Jeesus, ota minun henkeni!" Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: "Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!" Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. – Apt.7:59-60 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/