5. marras, 2017

Luukas luku 7

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 7: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 7:

 

Mutta yksi sadanpäämiehen työntekijä oli tullut sairaaksi, sellainen, jolla oli painoarvoa, ja hän oli lähellä kuolemaa. Ja hän kuuli Jeshuasta ja lähetti hänen luokseen juutalaisten vanhimmat, ja pyysi häntä, että tulisi ikään kuin tekemään hänen työntekijänsä eläväksi. Mutta kun nämä tulivat Jeshuan luokse, he pyysivät häntä itsepintaisesti ja sanoivat, ”hän on arvollinen, että tekisit tämän hänelle”, Sillä hän rakastaa meidän kansaamme ja rakensi meille sen kokouspaikan talonkin. – Luuk.7:2-5 aramea

Ja eräällä sadanpäämiehellä oli palvelija, joka sairasti ja oli kuolemaisillaan ja jota hän piti suuressa arvossa. Ja kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen tykönsä ja pyysi, että hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa. Kun nämä saapuivat Jeesuksen tykö, pyysivät he häntä hartaasti ja sanoivat: "Hän ansaitsee, että teet hänelle tämän; sillä hän rakastaa meidän kansaamme, ja hän on rakentanut meille synagoogan." – Luuk.7:2-5 KR38

 

 

Ja kunnioitus oli vallannut kaikki ne ihmiset, ja he olivat ylistämässä Jumalaa ja sanoivat, että ”se suuri profeetta nousi keskuuteemme”, ja ”Jumala on katsonut hänen kansansa puoleen”. – Luuk.7:16 aramea

Ja heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: "Suuri profeetta on noussut meidän keskellemme", ja: "Jumala on katsonut kansansa puoleen."  – Luuk.7:16 KR38

 

 

Mutta kun Johannan’n oppilaat menivät, hän alkoi puhumaan kansanjoukoille Johannan’sta, ”ketä te lähditte erämaahan katsomaan? Kaislaa, joka on tuulen horjuttama?” Vaan mitä te lähditte katsomaan? Miestä, joka on pehmeisiin pukuihin puettu? Katso, ne, jotka ovat ylistettävissä vaatteissa ja ylellisyydessä, ovat kuninkaiden taloissa. – Luuk.7:24-25 aramea

Kun Johanneksen lähettiläät olivat menneet, rupesi hän puhumaan kansalle Johanneksesta: "Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, ne jotka koreissa vaatteissa käyvät ja herkullisesti elävät, ne ovat kuningasten linnoissa. – Luuk.7:24-25 KR38

 

Vaan mitä te lähditte katsomaan? Profeettaako? Kyllä, minä sanon teille, ja enemmänkin kuin profeetat. Tämä on hän, josta on kirjoitettu, että ”katso, minä lähetän minun sanansaattajani sinun läsnäolosi eteen, joka valmistaa sen tien sinun edelläsi”. Minä sanon teille, ettei ole profeettaa, naisista syntyneissä, joka olisi suurempi kuin Johannan, se kastaja. Mutta vähäinen Jumalan kuningaskunnassa on hänestä suurempi. – Luuk.7:26-28 aramea

Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi.' Minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes; mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. – Luuk.7:26-28 KR38

 

Ja koko se kansa, joka kuuli, myös veromiehet, pitivät Jumalaa vanhurskaana, sillä he kastoivat Johannan’n kasteella. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet hylkäsivät sieluissaan sen Jumalan tahdon, etteivät tulleet hänen kastamikseen. – Luuk.7:29-30 aramea

Ja kaikki kansa, joka häntä kuuli, publikaanitkin, tunnustivat Jumalan vanhurskaaksi ja antoivat kastaa itsensä Johanneksen kasteella. Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta. – Luuk.7:29-30 KR38

 

 

Ja hän sanoi hänelle, ”vaimo, sinun syntisi ovat sinulle vapautetut”. Mutta nämä, jotka aterioivat, alkoivat sanomaan sieluissaan, ”kuka tämä on, joka syntejäkin päästää?” Mutta Jeshua sanoi hänelle, ”vaimo, sinun uskosi on tehnyt sinut eläväksi, mene rauhassa!” – Luuk.7:48-50 aramea

Sitten hän sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut." Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä: "Kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa?" Mutta hän sanoi naiselle: "Sinun uskosi on sinut pelastanut; mene rauhaan." – Luuk.7:48-50 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/