4. marras, 2017

Luukas luku 6

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 6: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 6:

 

Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”ettekö ole lukeneet tätä, jota David teki, kun hänellä ja niillä, jotka olivat hänen kanssaan, oli nälkä?” Että hän meni sisälle Jumalan huoneeseen, ja otti sitä leipää Herran pöydästä, söi ja antoi niille, jotka olivat hänen kanssaan – sitä, jota ei ole luvallista syödä, paitsi yksin pappien. – Luuk.6:3-4 aramea

Mutta Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä, kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, otti näkyleivät ja söi ja antoi seuralaisilleenkin, vaikkei niitä ollut lupa syödä muiden kuin ainoastaan pappien?"  – Luuk.6:3-4 KR38

 

 

Ja kirjanoppineet ja fariseukset olivat vartioimassa häntä, että jos hän parantaa sapattina, he pystyisivät syyttämään häntä. Mutta hän tiesi heidän suunnitelmansa, ja sanoi sille miehelle, jonka käsi oli kuivettunut, ”nouse, tule keskelle kokouspaikkaa!” Ja kun hän tuli ja seisoi, Jeshua sanoi heille, ”minä kysyn teiltä, mikä on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai pahaa? Tehdä sielu eläväksi vai tuhota se?” Ja hän katsahti heihin kaikkiin, ja sanoi hänelle, ”suorista kätesi”. Ja hän suoristi, ja hänen kätensä palautui sellaiseksi kuin toisensakin. – Luuk.6:7-10 aramea

Ja keksiäkseen jotakin, mistä häntä syyttäisivät, kirjanoppineet ja fariseukset pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän sapattina. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut: "Nouse ja astu esille." Ja hän nousi ja astui esille .Niin Jeesus sanoi heille: "Minä kysyn teiltä: kumpi on luvallista sapattina: hyvääkö tehdä, vai tehdä pahaa, pelastaako henki, vai hukuttaa?" Ja hän katsoi ympärilleen heihin kaikkiin ja sanoi miehelle: "Ojenna kätesi." Mies teki niin, ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi.  – Luuk.6:7-10 KR38

 

 

Ja Jeshua meni alas heidän kanssaan ja seisoi sillä tasangolla, ja paljon hänen oppilaitaan oli kokoontuneena, ja paljon kansanjoukkoa kaikesta Juudeasta ja Jerusalemista, ja Tsur’n ja Tsidon’n meren rannikolta. Jotka tulivat, että he kuulisivat hänen sanojaan, ja parannettaviksi heidän sairauksistaan, ja ne, jotka olivat saastaisten henkien ahdistamia, ja he olivat parannettuja. – Luuk.6:17-18 aramea

*  Ja hän astui alas heidän kanssaan ja seisahtui lakealle paikalle; ja siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikesta Juudeasta ja Jerusalemista ja Tyyron ja Siidonin rantamaasta. Ja myös ne, jotka olivat saastaisten henkien vaivaamia, tulivat terveiksi. – Luuk.6:17-18 KR38

 

 

Ja hän kohotti silmänsä oppilaidensa puoleen ja sanoi, ”siunattuja olette te, nöyrät, sillä se Jumalan kuningaskunta on teidän omanne”. Siunattuja ovat ne, joilla on nyt nälkä, sillä heidät ravitaan. Siunattuja ovat ne, jotka itkevät nyt, sillä te saatte nauraa. Siunaukset teille, kun ihmiset inhoavat teitä ja erottavat teidät, ja loukkaavat teitä ja poistavat teidän nimenne niin kuin pahojen miesten, ihmisen pojan puolesta. – Luuk.6:20-22 aramea

Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan! Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa! Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan - Ihmisen Pojan tähden. – Luuk.6:20-22 KR38

 

 

Älkää tuomitko, ettekä te ole tuomittuja. Älkää syyttäkö, älkääkä olko syytetyt. Vapauttakaa, ja teidät vapautetaan. Antakaa, ja teille annetaan. Hyvällä ja taivaallisella ja pursuavalla mitalla laitetaan teidän syliinne; sillä ”sillä mitalla, jolla te mittaatte, teille mitataan”. – Luuk.6:37-38 aramea

Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin." – Luuk.6:37-38 KR38

 

 

Mutta miksi sinä katsot lastua, joka on sinun veljesi silmässä, mutta se lauta, joka on sinun silmässäsi, ei ole sinulle näkyvä? Tai kuinka sinä voit sanoa veljellesi, ”salli minun poistaa lastu silmästäsi”, kun katso, se lauta, joka on omassa silmässäsi, ei ole sinulle näkyvä? Sinä puolueellinen, poista ensin se lauta silmästäsi, ja silloin sinä tulet näkemään, kuinka poistaa lastu sinun veljesi silmästä. – Luuk.6:41-42 aramea

Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Kuinka saatat sanoa veljellesi: 'Veljeni, annas, minä otan pois rikan, joka on silmässäsi', sinä, joka et näe malkaa omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, sitten sinä näet ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä. – Luuk.6:41-42 KR38

 

 

Hyvä mies tuo hyvää ulos siitä hyvästä aarteesta, joka on hänen sydämessään, ja paha mies tuo pahaa ulos siitä pahasta aarteesta, joka on hänen sydämessään, sillä sydämen rikkaudesta huulet puhuvat. – Luuk.6:45 aramea

*  Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. – Luuk.6:45 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/