4. marras, 2017

Luukas luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 5:


Mutta tapahtui, kun kansanjoukko kokoontui hänen luokseen kuulemaan Jumalan sanaa, ja hän seisoi sen Genesarin järven rannalla, Hän näki kaksi venettä, jotka seisoivat sen järven rannalle, ja kalastajat, jotka niistä laskeutuivat ja pesivät verkkojaan. Ja yksi niistä oli Shimeon Keefa’n, ja Jeshua meni alas siihen istumaan ja sanoi, että ohjaisi sen vähän kuivalta maalta vedelle, ja hän istui, ja opetti kansanjoukkoa siitä veneestä. – Luuk.5:1-3 aramea

Kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa ja hän seisoi Gennesaretin järven rannalla, niin hän näki järven rannassa kaksi venhettä; mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan. Ja hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta; ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. – Luuk.5:1-3 KR38

 

Ja kun hän lakkasi puhumasta, hän sanoi Shimeonille, ”ohjatkaa syvälle, ja heittäkää verkkonne saalista varten”. Shimeon vastasi ja sanoi hänelle, ”rabbi, koko yön me olemme raataneet, emmekä ole mitään saaneet. Mutta sinun sanastasi, minä heitän ne verkot”. – Luuk.5:4-5 aramea

Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoiSimonille: "Vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle." Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle: "Mestari, koko yön me olemme tehneet työtä emmekä ole mitään saaneet; mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot." – Luuk.5:4-5 KR38

 

 

Mutta kun Shimeon Keefa näki sen, hän lankesi Jeshuan jalkojen eteen ja sanoi hänelle, ”minä pyydän sinua, minun Herrani, mene pois luotani, sillä minä olen syntinen mies”. Sillä hän, ja ne kaikki, jotka olivat hänen kanssaan, olivat ihmetyksen vallassa sen kalojen saaliin tähden, jonka he saivat. Mutta samoin myös Jakob ja Johannan, Zebadin lapset, jotka olivat Shimeonin työtovereita. Mutta Jeshua sanoi Shimeon’lle, ”älä pelkää, tästä alkaen olet saava ihmisiä elämään sisälle”. – Luuk.5:8-9 aramea

Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: "Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen." Sillä kalansaaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeuksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille: "Älä pelkää, tästedes sinä saat saaliiksi ihmisiä." – Luuk.5:8-9 KR38

 

 

MuttaJeshuatiesi heidän ajatuksensa ja vastasi ja sanoi heille, ”mitä te mietitte sydämissänne?” Mikä on helpompaa; sanoa, että sinun syntisi ovat sinulle päästetyt, vai sanoa, ”nouse, vaella!” Mutta että te tietäisitte, että ihmisen pojalla on luvallista päästää synnit maan päällä – hän sanoi sille halvaantuneelle – minä sanon sinulle, nouse, kanna vuoteesi ja mene kotiisi. Ja heti hän nousi heidän nähtensä, ja kantoi vuoteensa ja meni kotiinsa, Jumalaa ylistäen. Ja ihmetys valtasi jokaisen, ja he olivat ylistämässä Jumalaa, ja täynnä kunnioitusta, ja he sanoivat, että ”me olemme nähneet tänään ihmeen”. – Luuk.5:22-26 aramea

Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille: "Mitä te ajattelette sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut', vai sanoa: 'Nouse ja käy'? Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi," - hän sanoi halvatulle "minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." Ja kohta hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa. Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he ylistivät Jumalaa; ja pelkoa täynnä he sanoivat: "Me olemme tänään nähneet ihmeellisiä." – Luuk.5:22-26 KR38

 

Näiden jälkeen Jeshua meni pois, ja hän näki veromiehen, jonka nimi oli Levi, joka istui verotoimistossa, ja hän sanoi hänelle, ”tule minun perässäni”! 28 Ja hän jätti kaiken ja nousi ja meni hänen perässään. Ja Levi teki hänelle hänen kodissaan suuren vastaanoton, ja sinne oli kokoontunut paljon veronkerääjiä ja toisia, jotka olivat heidän kanssaan aterioimassa. – Luuk.5:27-29 aramea

Ja sen jälkeen hän lähti sieltä ja näki tulliasemalla istumassa publikaanin, jonka nimi oli Leevi, ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." Niin tämä jätti kaikki, nousi ja seurasi häntä. Ja Leevi valmisti hänelle suuret pidot kodissaan; ja siellä oli suuri joukko publikaaneja ja muita aterioimassa heidän kanssaan. – Luuk.5:27-29 KR38

 

Ja kirjanoppineet ja fariseukset valittivat ja sanoivat hänen oppilailleen, ”miksi te syötte ja juotte veromiesten ja syntisten kanssa?” Ja Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”ei parantaja ole terveille kaivattu, vaan niille, jotka ovat tehdyt todella pahoiksi”. En minä ole tullut kutsumaan puhtaita, vaan syntisiä siihen kääntymykseen. – Luuk.5:30-32 aramea

Niin fariseukset ja heidän kirjanoppineensa napisivat hänen opetuslapsiansa vastaan ja sanoivat: "Miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa?" Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen." – Luuk.5:30-32 KR38

 

Mutta hän sanoi heille, ”ette te voi laittaa häähuoneen lapsia paastoamaan niin kauan kuin sulhanen on heidän kanssaan”. Mutta ne päivät tulevat, kun sulhanen korotetaan heiltä pois, silloin, niinä päivinä he paastoavat. – Luuk.5:34-35 aramea

Jeesus sanoi heille: "Ettehän voi vaatia häävieraita paastoamaan silloin, kun ylkä on heidän kanssaan? Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin, niinä päivinä, he paastoavat." – Luuk.5:34-35 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/