3. marras, 2017

Matteus luku 11

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 11: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Irrallisia jakeita luvuista 11:

 

Jeshua vastasi heille ja sanoi, ”menkää, kertokaa Johannanille nämä, mitä kuulette ja näette”. Sokeat näkevät ja rammat kävelevät, ja spitaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, ja kuolleet nousevat ja köyhät saavat toivoa. Hänen siunauksensa sellaiselle, joka ei minun kauttani kompastu! – Matt.11:4-6 aramea

NiinJeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette: sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun." – Matt.11:4-6 KR38

 

Mutta kun he olivat menneet, Jeshua alkoi puhumaan väkijoukolle Johannanista, ”mitä te lähditte erämaahan katsomaan? Kaislaako, jota tuuli heiluttaa?” Jos ette, mitä sitten? Lähdittekö katsomaan pehmeään viittaan pukeutuvaa miestä? Katso, nämä, jotka pehmeisiin pukeutuvat, ovat kuninkaan talossa. – Matt.11:7-8 aramea

Kun he olivat menneet, rupesi Jeesus puhumaan kansalle Johanneksesta: "Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö, hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. – Matt.11:7-8 KR38

 

 

Sillä tämä on hän, josta on on kirjoitettu, että ”katso, minä lähetän minun sanansaattajani olemaan sinun edessäsi, valmistamaan eteesi tien”. – Matt.11:10 aramea

Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi.' – Matt.11:10 KR38

 

Amen, minä sanon teille, että naisesta syntyneissä ei ole Johannan kastajasta suurempaa, mutta vähäinenkin taivasten kuningaskunnassa on häntä suurempi. MuttaJohannan kastajan päivistä, ja siihen hetkeen saakka, taivasten kuningaskuntaa johdatetaan voimalla, ja väkivaltaiset varastavat sitä itselleen. – Matt.11:11-12 aramea

Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. – Matt.11:11-12 KR38

 

 

Siihen aikaanJeshua vastasi ja sanoi, ”minä kiitän sinua, isäni, taivaiden ja maan herra, että olet salannut nämä viisailta ja älykkäiltä, ja olet paljastanut näitä pikkulapsille”. Niin, isäni, näin oli sinun tahtosi, sinun edessäsi. – Matt.11:25-26 aramea

Siihen aikaanJeesus johtui puhumaan sanoen: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltäja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. – Matt.11:25-26 KR38

 

 

Tulkaa minun luokseni, te kaikki, jotka raadatte ja joita pakotetaan kantamaan taakkoja, ja minä annan teille levon. – Matt.11:28 aramea

Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. – Matt.11:28 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/