3. marras, 2017

Matteus luku 10

Uuden Testamentin käännösten vertailu Matteus luku 10: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/matthew.pdf

 

Irrallisia jakeita luvuista 10:

 

Mutta heidän, jotka olivat ne kaksitoista apostolia, nimensä olivat; ensimmäisenä Shimeon, jota kutsutaan ”Keefa”, ja Andreos, hänen veljensä, ja Jakob, Zebadinpoika ja hänen veljensä Johannan. Ja Filippos ja Bar-Tolmai, ja Thoma ja Matti, veronkerääjä. Ja Jakob, Halfin poika, ja Levi, jota kutsuttiin ”Thadi”. Ja Shimeon, Kenania, ja Jehuda Skariota, hän, joka sai hänet ansaan. – Matt.10:2-4 aramea

Ja nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob Sebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä, Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi. – Matt.10:2-4 KR38

 

Nämä kaksitoista Jeshua lähetti ja käski heitä ja sanoi, ”älkää vaeltako tekopyhien tietä, älkääkä menkö Samarian kaupunkeihin”. Mutta menkää te erityisesti niiden eksyneidenlampaiden luokse, jotka ovat Israelin huoneesta. – Matt.10:5-6 aramea

Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: "Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. – Matt.10:5-6 KR38

 

Ja kun te menette, julistakaa, ja sanokaa, että taivasten kuningaskunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaat ja puhdistakaa spitaliset, ja ajakaa pois demonit. Ilmaiseksi te olette saaneet, ilmaiseksi antakaa. – Matt.10:7-8 aramea

Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle.' Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. – Matt.10:7-8 KR38

 

Älkää varatko kultaa eikä hopeaa, eikä kuparia laukkuihinne. Eikä tielle kukkaroa, eikä kahta takkia, eikä kenkiä, eikä sauvaa, sillä työntekijä on palkkansa arvoinen. – Matt.10:9-10 aramea

Älkää varustako itsellenne kultaa, älkää hopeata älkääkä vaskea vyöhönne, älkää laukkua matkalle, älkää kahta ihokasta, älkää kenkiä, älkääkä sauvaa; sillä työmies on ruokansa ansainnut. – Matt.10:9-10 KR38

 

Mutta mihin kaupunkiin tai kylään te saavutte, kysykää, kuka siellä on arvollinen, ja pysykää siellä, kunnes lähdette. Ja kun te astutte sisään taloon, lähettäkää rauhaa siihen taloon. – Matt.10:11-12 aramea

Ja mihin kaupunkiin tai kylään te tulettekin, tiedustelkaa, kuka siellä on arvollinen, ja jääkää hänen luokseen, kunnes sieltä lähdette. Ja tullessanne taloon tervehtikää sitä. – Matt.10:11-12 KR38

 

 

Mutta varokaa ihmislapsia, sillä he vievät teitä tuomittaviksi, ja teitä ruoskitaan heidän kokouspaikoissaan. Ja teitä viedään kuninkaiden ja hallitusmiesten eteen, minun tähteni, todistukseksi heille ja muille kansakunnille. – Matt.10:17-18 aramea

Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin, ja synagoogissaan he teitä ruoskivat; ja teidät viedään maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni, todistukseksi heille ja pakanoille.  – Matt.10:17-18 KR38

 

Mutta kun teidät pidätetään, älkää huolestuko, kuinka tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan siinä hetkessä, mitä tulee puhua. Sillä ette te puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teidän kauttanne. – Matt.10:19-20 aramea

Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tahi mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä. – Matt.10:19-20 KR38

 

Vaan veli on johdattava veljensä kuolemalle, ja isä poikansa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tappavat heidät. Ja te olette kaikkien ihmisten vihattavia, minun nimeni tähden. Mutta joka kestää loppuun saakka, hän saa elää. – Matt.10:21-22 aramea

Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden; mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. – Matt.10:21-22 KR38

 

Kun teitä vainotaan tässä kaupungissa, paetkaa toiseen, sillä amen, minä sanon teille, että ette pääse loppuun näitä kaikkia Israelin huoneen kaupunkeja, ennen kuin ihmisen poika tulee. – Matt.10:23 aramea

*  Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee. – Matt.10:23 KR38

 

Oppilas ei ole suurempi kuin opettajansa, eikä palvelija herrastaan. Oppilaalle riittää, että hän on oleva kuin opettajansa, ja palvelijalle kuin herransa. Jos huoneen herraa on kutsuttu yhdeksi Baal - Zebubiksi, kuinka paljon sitten hänen huoneensa lapsia? – Matt.10:24-25 aramea

*  Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään! – Matt.10:24-25 KR38

 

 

Älkääkä pelätkö näitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät sielua pysty tappamaan. Mutta pelätkää ennemmin häntä, joka pystyy sielun ja ruumiin tuhoamaan Gehennassa. – Matt.10:28 aramea

Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. – Matt.10:28 KR38

 

 

Älkää ajatelko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maahan. En tullut tuomaan rauhaa, vaan miekkaa. Sillä minä olen tullut jakamaan; mies isäänsä vastaan, ja tytär äitiään vastaan, ja morsian anoppiaan vastaan. Ja ihmisen vastustajat ovat hänen oman talonsa lapsia. – Matt.10:34-36 aramea

Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan; ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa.' – Matt.10:34-36 KR38

 

Kuka rakastaa isää tai äitiä enemmän kuin minua, ei ole minulle arvollinen, ja kuka rakastaa poikaa tai tytärtä enemmän kuin minua, ei ole minulle arvollinen. Ja jokainen, joka ei ota ristiään ja tule minun perässäni, ei ole minulle arvollinen. – Matt.10:37-38 aramea

Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.  – Matt.10:37-38 KR38

 

Joka löytää sielunsa, menettää sen, ja kuka menettää sielunsa minun tähteni, on sen löytävä. – Matt.10:39 aramea

Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. – Matt.10:39 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/