3. marras, 2017

Roomalaiset luku 8

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 8: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Ei siis ole syyllisyyttä niille, jotka eivät vaella lihan kautta Jeshuassa, Messiaassa. Sillä se elämän hengen sana, joka on Jeshuassa, Messiaassa, vapautti sinut siitä synnin ja kuoleman kirjoitetusta sanasta. – Room.8:1-2 aramea

Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. – Room.8:1-2 KR38

 

Sillä, koska se sana on voimaton lihan heikkouden kautta, lähetti Jumala oman poikansa, synnin lihan kaltaisuudessa, sen synnin tähden, että saisi sen syylliseksi syntiin, lihansa kautta. – Room.8:3 aramea

Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, - Room.8:3 KR38

 

Että sen kirjoitetun sanan puhtaus täyttyisi meissä, jotka emme vaella lihassa, vaan hengessä. Sillä ne, jotka lihassa ovat, ovat lihan ruokkimia, ja ne, jotka hengen ovat, ovat hengen ruokkimia. – Room.8:4-5 aramea

että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. - Room.8:4-5 KR38

 

Sillä lihan mieli on se kuolema, ja hengen mieli on elämä ja rauha. Koska lihan mieli on vihamielisyydessä Jumalaa kohtaan, sillä se ei ole alamainen Jumalan sanalle, koska se ei siihen pysty. Ja ne, jotka ovat lihassa, eivät pysty olemaan kauniina Jumalalle. – Room.8:6-8 aramea

*  Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. - Room.8:6-8 KR38

 

Mutta te ette ole lihassa, vaan hengessä, jos todellakin se Jumalan henki teissä asustaa. Mutta jos jossain ei ole sitä Messiaan henkeä, tällainen ei ole hänen omansa. – Room.8:9 aramea

Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. - Room.8:9 KR38

 

*  Ja mutta, jos Messias on teissä, se ruumis on kuollut synnin tähden, mutta henki, se on elämä, puhtauden tähden. – Room.8:10 aramea

*  Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. - Room.8:10 KR38

 

Ja jos hänen henkensä, joka nostatti meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, kuolleista, asustaa teissä, hän, joka nostatti Jeshuan, Messiaan, kuolleista, on myös teidän ruumiinne siitä kuolemasta tekevä eläviksi, sen hänen henkensä tähden, joka teissä asustaa. – Room.8:11 aramea

Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. - Room.8:11 KR38

 

Nyt, veljeni, me emme ole lihalle velkaa, että lihassa tulisi vaeltaa. Sillä jos te hengen kautta elätte, te tulette siihen kuolettamiseen. Ja jos te olette hengen kautta kuolettaneet ruumiin tottumukset, te elätte. Sillä ne, joita Jumalan hengen kautta johdatetaan, nämä ovat Jumalan lapsia. – Room.8:12-14 aramea

Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. - Room.8:12-14 KR38

 

Sillä te ette saaneet orjuuden henkeä, taas pelätäksenne, vaan te saitte lapseksi asettamisen hengen, jonka kautta me huudamme, ”isä, meidän isämme!” Ja se henki antaa todistuksenmeidän hengellemme, että me olemme ne Jumalan lapset. – Room.8:15-16 aramea

Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. - Room.8:15-16 KR38

 

Ja jos me olemme ne lapset, me olemme myös perillisiä, Jumalan perilliset, ja Jeshuan, Messiaan perintöosan lapset; että jos me saamme kärsiä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan kirkastua. – Room.8:17 aramea

Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. - Room.8:17 KR38

 

Sillä minä ajattelen, etteivät tämän ajan kärsimykset ole arvollisia siihen kirkkauteen, sellaiseen, joka on tuleva meissä ilmestymään. Sillä koko luomakunta odottaa ja toivoo sitä Jumalan lasten ilmestymistä. – Room.8:18-19 aramea

Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. - Room.8:18-19 KR38

 

Sillä luomakunta on tehty alamaiseksi turhuudelle, ei hänen tahdossaan, vaan hänen tähtensä, joka sen alisti, sitä toivoa varten. Että myös se luomakunta vapautettaisiin turmeluksen orjuudesta, Jumalan lasten kirkkauden vapauden kautta. Sillä me tunnemme, että koko luomakunta huokailee, ja on synnytystuskissa, siihen päivään saakka. – Room.8:20-22 aramea

Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; - Room.8:20-22 KR38

 

Eikä yksin nämä, vaan myös me, joissa on se hengen johtajuus, mekin huokailemme sieluissamme, ja odotamme sitä lapseksi asettamista ja meidän ruumiidemme lunastusta. – Room.8:23 aramea

eikä ainoastaan se, vaan myös me, joillaon Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. - Room.8:23 KR38

 

Koska siinä toivossa me elämme. Mutta se toivo, joka on nähtävä, ei ole toivo, sillä jos me näemme, mitä me odotamme? Mutta jos me toivomme sellaista, mikä ei ole nähtävää, me odotamme kärsivällisyydessä. – Room.8:24-25 aramea

Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. - Room.8:24-25 KR38

 

Siten myös se henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä emme me tiedä, minkä mukaan täytyy rukoilla, mutta se henki rukoilee meidän puolestamme sanattoman huokauksen kautta. Mutta joka tutkii sydämet, hän tuntee, mikä on se hengen ajatus, että hän rukoilee Jumalan tahdon mukaan, pyhien puolesta. – Room.8:26-27 aramea

Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. - Room.8:26-27 KR38

 

Mutta me tiedämme, että niitä, jotka Jumalaa rakastavat, autetaan kaikissa asioissa hyvyydelle, niitä, jotka hän on asettanut eteensä olemaan kutsuttuja. – Room.8:28 aramea

Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. - Room.8:28 KR38

 

Ja hän tuntee, ketkä ovat hänen edessään, ja hän on muotoillut heitä hänen poikansa kuvan kaltaisuuden kautta, että hän olisi monien veljien esikoinen. Mutta ne, jotka ovat siinä edessä, hän muotoili, ja hän kutsui heidät. Ja ne, jotka hän kutsui, hän puhdisti, ja jotka hän puhdisti, heidät hän kirkasti. – Room.8:29-30 aramea

Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. - Room.8:29-30 KR38

 

Sen tähden, mitä sanoisimme? Jos Jumala näin on meidän puolellamme, kuka on meitä vastaan? Ja jos hän ei omaa poikaansa säälinyt, vaan antoi hänet meidän kaikkien puolesta, kuinka hän ei antaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan? – Room.8:31-32 aramea

Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? - Room.8:31-32 KR38

 

Kuka vastustaa Jumalan valittuja? Jumala on puhtaaksi tekijä. Kuka on syyttäjä? Messiaskuoli ja nousi, ja on Jumalan oikealla puolella, ja hän rukoilee meidän puolestamme. – Room.8:33-34 aramea

Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. - Room.8:33-34 KR38

 

Kuka erottaisi minut siitä Messiaan rakkaudesta? Ahdistus vai vankeus, vai vaino vai nälkä, vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, että ”sinun tähtesi, koko päivän meitä kuoletetaan, ja meitä pidettiin kuin teuraslampaina”. – Room.8:35-36 aramea

Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niinkuin kirjoitettu on: "Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää; meitä pidetään teuraslampaina." - Room.8:35-36 KR38

 

Vaan näiden kaikkien kautta me voitamme, hänen kätensä kautta, joka meitä rakasti. Sillä minä olen varma, ettei kuolema eikä elämä, eikä enkelit eikä käskyvallat, eikä voimat eikä tämänhetkiset, eikä tulevat, eikä korkeus eikä syvyys, eikä mikään toinen luotu pysty erottamaan minua siitä Jumalan rakkaudesta, joka on meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa. – Room.8:37-39 aramea

Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. - Room.8:37-39 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/