3. marras, 2017

Roomalaiset luku 7

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 7: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Vai ettekö tunne, te minun veljeni, sillä minä puhun sen sanan tunteville, että se sana määrää miestä, niin kauan kuin hän elää. Niin kuin vaimo, joka on sidottu omaan aviomieheensä, niin kauan kuin elää, sen sanan kautta, mutta jos hänen aviomiehensä kuolee, hän on vapautettu siitä hänen aviomiehensä sanasta. – Room.7:1-2 aramea

Vai ettekö tiedä, veljet - minä puhun lain tunteville - että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää? Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. – Room.7:1-2 KR38

 

Mutta jos hän jättäisi oman aviomiehensä toisen miehen tähden, hän olisi avionrikkoja, mutta jos hänen aviomiehensä kuolisi, hän on vapautettu siitä sanasta, eikä olekaan avionrikkoja, jos on toiselle miehelle. – Room.7:3 aramea

Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. – Room.7:3 KR38

 

Ja nyt, veljeni, te olette kuolleet sille sanalle, Messiaan ruumiin kautta, että olisitte toiselle, sellaiselle, joka nousi kuolleista, että me tuottaisimme hedelmää Jumalalle. – Room.7:4 aramea

Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. – Room.7:4 KR38

 

Sillä kun me olimme lihassa, me jäsenissämme ahkeroimme siinä synnin sairaudessa, joka on kirjoitetussa sanassa, että tuottaisimme hedelmää kuolemalle. – Room.7:5 aramea

Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, – Room.7:5 KR38

 

Mutta nyt, meidät on irrotettu siitä sanasta, ja me olemme kuolleetsille, joka meitä vallitsi, että tästä alkaen palvelisimme hengen uudistuksen kautta, eikä kirjoitusten vanhuuden kautta. – Room.7:6 aramea

mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. – Room.7:6 KR38

 

Sen tähden, mitä sanomme? Kirjoitettu sana on syntiä? Ei näin, vaan sitä syntiä ei olisi opittu muuten kuin sen sanan kautta, sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei sana sanoisi, että ”älä himoitse”. Ja tämän käskyn kautta havaittiin siinä synti ja minussa tuli täydelliseksi saakka kaikki himo. Sillä se synnin sana oli kuollutta. – Room.7:7-8 aramea

Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse." Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut. – Room.7:7-8 KR38

 

Mutta minä elin aluksi ilman sitä sanaa; kun se ikään kuin käsky tuli, synti sai elää, ja minä kuolin. Ja se elämän käsky havaittiinkin olevan minulle kuolemaksi. Sillä synti siinä päällä, joka oli havaittu sen käskyn kautta, eksytti minut ja sen kanssa tappoi minut. - Room.7:9-11 aramea

Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. – Room.7:9-11 KR38

 

Siis se kirjoitettu sana, se on pyhä, ja käsky, se on pyhä ja puhdas ja hyvä. - Room.7:12 aramea

Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. – Room.7:12 KR38

 

Sen tähden, oliko se hyvyys minulle kuolemaksi? Ei näin, vaan että se synti olisi näkyvä, että se synti sen hyvyyden kautta teki minussa kuoleman täydelliseksi, että runsaasti se synti syyllistäisi, käskyn kautta. - Room.7:13 aramea

Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. – Room.7:13 KR38

 

Sillä me tunnemme, että se sana on hengen, mutta minä, minä olen lihan, ja myyty synnille. - Room.7:14 aramea

Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. – Room.7:14 KR38

 

Sillä sitä, mitä minä harjoitan, minä en tunne, enkä minä tee sitä, mitä minä tahdon, vaan sitä, mitä minä vihaan, sitä minä teen. Ja jos minä teen sitä, mitä minä en tahdo, minä todistan siitä sanasta, että se on kaunis. - Room.7:15-16 aramea

Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. – Room.7:15-16 KR38

 

Mutta nyt en ole minä tätä harjoittamassa, vaan se synti, joka minussa asustaa. Sillä minä tunnen sen, ettei minussa asusta hyvää, tässä minun lihassani, sillä minun on helpompi tahtoa hyvää, kuin sitä harjoittaa, mutta minä en siihen pysty. Sillä sitä hyvyyttä, jota minä tahdon tehdä, minä en tee, vaan pahuutta, jota minä en tahdo tehdä, sen minä teen. Ja jos minä teen sitä, mitä minä en tahdo, en ole minä sitä tekemässä, vaan se synti, joka minussa asustaa. - Room.7:17-19 aramea

Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. – Room.7:17-19 KR38

 

Sen tähden, minä havaitsen, että se sana rauhoittaa ajatuksiani, että tahdon, että tekisin hyvää, koska se pahuus on lähellä minua. Sillä minä iloitsenJumalan kirjoitetussa sanassa, sisäisessä miehessä. - Room.7:21-22 aramea

Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, – Room.7:21-22 KR38

 

Mutta minä näen minun jäsenissäni toisen sanan, joka taistelee ajatusteni sanaa vastaan, ja saa minua vangituksi sille synnin sanalle, joka on minun jäsenissäni. Minä surkea mies, mikä pelastaisi minut tästä kuoleman ruumiista? - Room.7:23-24 aramea

mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? – Room.7:23-24 KR38

 

Minä kiitän Jumalaa, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta,sen tähden minä nyt ajatuksissani olen Jumalan sanan työntekijä, mutta lihassani minä olen synnin sanan työntekijä. - Room.7:25 aramea

Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. – Room.7:25 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/