2. marras, 2017

Roomalaiset luku 6

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 6: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Sen tähden, mitä sanoisin? Tulisiko kieriä synnissä, että se siunaus enentyisi? Ei näin! Sillä ne, jotka ovat synnille kuolleet, kuinka taas siinä eläisivät? – Room.6:1 aramea

Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? – Room.6:1 KR38

 

Vai ettekö tiedä, että ne, jotka ovat kastetut Jeshuassa, Messiaassa, ovat hänen kuolemansa kautta kastettuja? Meidät on haudattu hänen kanssaan kasteessa kuolemalle, että samoin, kuin nostettiin Jeshua, Messias, kuolleista, isänsä kirkkaudessa, siten meidänkin tulisi siinä uudessa elämässä vaeltaa. – Room.6:3-4 aramea

Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. – Room.6:3-4 KR38

 

Sillä jos me olemme kuin yhtenä, istutetut hänen kanssaan hänen kuolemansa kaltaisuudessa, siten myös kuin hänen nousemuksessaan, mekin tulemme olemaan. – Room.6:5 aramea

Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,  – Room.6:5 KR38

 

Sillä me tiedämme, että se vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että se synnin ruumis tuhottaisiin, ettei se taas palvelisi syntiä. Sillä sellainen, joka on kuollut, hänellä on vapautus synnistä. Sen tähden, jos me olemme kuolleet Messiaan kanssa, uskokaamme, että Messiaan kanssa saamme elää. Sillä me tiedämme, että Messias nousi kuolleista, eikä enää kuole, eikä kuolemalla ole häneen valtaa. – Room.6:6-9 aramea

kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse. – Room.6:6-9 KR38

 

Sillä joka kuoli synnille, hän kerta kaikkiaan kuoli, ja joka elää, hän on Jumalaa varten. – Room.6:10 aramea

Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. – Room.6:10 KR38

 

Siten myös te ajatelkaa teidän sielujanne, te, jotka olette kuolleet synnille, ja olette elävät Jumalalle, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta. – Room.6:11 aramea

Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. – Room.6:11 KR38

 

Sen tähden, älköön synti hallitko kuninkaana teidän kuolleessa ruumiissanne, että ikään kuin olisitte kuuliaisia sen himoille. Älkääkä valmistako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan valmistakaa sielunne Jumalalle, kuin kuolleista eläväksi tehdyt, ja jäsenenne olkoon aseet Jumalan puhtaudelle.  – Room.6:12-13 aramea

Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille, älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. – Room.6:12-13 KR38

 

Ja synti ei ole se käskyvalta teidän yllänne, sillä te ette ole kirjoitetun sanan alla, vaan siunauksen alla. Sen tähden, tulisiko tehdä syntiä, meidän, jotka emme ole kirjoitetun sanan alla, vaan siunauksen alla? Ei näin! – Room.6:14-15 aramea

Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! – Room.6:14-15 KR38

 

Ettekö tiedä, että kenelle te valmistatte sielunne, hänelle te olette kuuliaiset tekemään työtä. Hänen omia työntekijöitään te olette, hänen, jota kuulette, joko synnille tai puhtauden kuuliaisuudelle. – Room.6:16 aramea

Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi? – Room.6:16 KR38

 

Mutta valmistakaa se Jumalalle, jotka ennen olitte synnin työntekijöitä, ja sydämestä antautuneet sen opetuksen kaltaisuudelle, jotka olitte sille antautuneet. Ja kun te olette syntisyydestä vapautetut, teistä on tullut työntekijöitä puhtaudelle. – Room.6:17-18 aramea

Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi! – Room.6:17-18 KR38

 

Niin kuin perhekunnan ihmiset, minä puhun, teidän lihanne heikkouden tähden, että samoin kuin te valmistitte jäsenenne tekemään saastaisuuden ja vääryyden työtä, siten nyt myös valmistakaa jäsenenne tekemään puhtauden ja pyhityksen työtä! – Room.6:19 aramea

Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. – Room.6:19 KR38

 

Sillä kun te olitte synnin työntekijöitä, te olitte puhtaudesta vapautetut. Ja mitä hedelmää teillä silloin oli? Sellaista, jota te häpeättetänään, sillä sen loppu on kuolemaa. – Room.6:20-21 aramea

Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. – Room.6:20-21 KR38

 

Ja nyt te olette synnistä vapautetut, ja te olette Jumalan työntekijät; teidän hedelmänne on pyhää, jonka loppu on iankaikkinen elämä! – Room.6:22 aramea

Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. – Room.6:22 KR38

 

Mutta synnin palkkio on se kuolema, ja Jumalan lahja on iankaikkinen elämä meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta! – Room.6:23 aramea

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. – Room.6:23 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/