1. marras, 2017

Markus luku 6

Uuden Testamentin käännösten vertailu Markus luku 6: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/markus.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 6:

 

Eikö tämä ole se rakentaja, Miriamin poika, ja Jakobin ja Jose’n ja Jehudan ja Shimeoninveli, ja katso, eivätkö hänen sisarensa ole täällä meidän luonamme? Ja he epäilivät häntä. Ja Jeshua sanoi heille, ”ei ole profeetta amatööri, paitsi omassa kaupungissaan ja veljiensä keskellä, ja omassa perhekunnassaan.” – Mark.6:3-4 aramea

Eikö tämä ole se rakentaja, Marian poika ja Jaakobin ja Jooseen ja Juudaan ja Simonin veli? Ja eivätkö hänen sisarensa ole täällä meidän parissamme?" Ja he loukkaantuivat häneen. Niin Jeesus sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja sukulaistensa kesken ja kodissaan." – Mark.6:3-4 KR38

 

 

Ja hän kutsui ne kaksitoista omaansa, ja alkoi lähettämään heitä kaksittain, ja antoi heille käskyvallan saastaisten henkien yli, että ajaisivat niitä pois. – Mark.6:7 aramea

Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista ja alkoi lähettää heitä kaksittain ja antoi heille vallan saastaisia henkiä vastaan. – Mark.6:7 KR38

 

Ja hän käski näitä, etteivät ottaisi mitään mukaansa tielle, paitsi sauvan ainoastaan – eikä laukkua, eikä leipää, eikä kuparia lompakoissaan. Sekä etteivät käyttäisi kenkiä, eivätkä pukisi kaksia päällysvaatteita. – Mark.6:8-9 aramea

Ja hän sääti heille, etteivät saaneet ottaa matkalle muuta kuin ainoastaan sauvan; ei leipää, ei laukkua, ei rahaa vyöhönsä. He saivat kuitenkin sitoa paula-anturat jalkaansa; "mutta älkää pukeko kahta ihokasta yllenne." – Mark.6:8-9 KR38

 

Ja hän sanoi heille, että ”sellainen talo, johon te menette, olkaa siellä, kunnes te poistutte sieltä,” – Mark.6:10 aramea

Ja hän sanoi heille: "Missä tulette taloon, jääkää siihen, kunnes lähdette pois siltä paikkakunnalta. – Mark.6:10 KR38

 

Ja kun on oleva niin, ettei teitä oteta vastaan, eikä teitä kuulla, poistuessanne sieltä, pudistakaa tomu jalkapohjistanne, heille todistukseksi, ja amen, minä sanon teille, että Sodomalla ja Gomorralla on oleva levollisempaa siinä tuomion päivässä, kuin sillä kaupungilla. – Mark.6:11 aramea

Ja missä paikassa teitä ei oteta vastaan eikä teitä kuulla, sieltä menkää pois ja pudistakaa tomu jalkojenne alta, todistukseksi heille."  – Mark.6:11 KR38

 

Ja lähtekää, ja julistakaa, että kääntyisivät. – Mark.6:12 aramea

Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus. – Mark.6:12 KR38

 

Ja kuningas Herodes kuuli Jeshuasta, sillä hänen nimensä oli hänelle tunnettu, ja hän sanoi ”Johannan, kastaja, on noussut kuolleista. Tämän tähden ne voimat ilmestyvät hänen kauttaan.” Toiset sanoivat, että ”hän on Elia”, ja toiset, että ”profeetta, hän on kuin yksi profeetoista!” – Mark.6:14-15 aramea

Ja kuningas Herodes sai kuulla hänestä, sillä hänen nimensä oli tullut tunnetuksi, ja ihmiset sanoivat: "Johannes Kastaja on noussut kuolleista, ja sentähden nämä voimat hänessä vaikuttavat." Mutta toiset sanoivat: "Se on Elias"; toiset taas sanoivat: "Se on profeetta, niinkuin joku muukin profeetoista." – Mark.6:14-15 KR38

 

Mutta kun Herodes kuuli sen, hän sanoi, ”Johannan, hän, jonka pään minä katkaisin, on noussut kuolleista.” Sillä hän, Herodes, oli lähettänyt pidättämään ja kahlitsemaanJohannanin vankilaan, Herodian tähden, hänen veljensä Filippoksen vaimon, sen, jonka hän oli ottanut itselleen. – Mark.6:16-17 aramea

Mutta kun Herodes sen kuuli, sanoi hän: "Johannes, jonka minä mestautin, on noussut kuolleista." Sillä hän, Herodes, oli lähettänyt ottamaan kiinni Johanneksen, sitonut ja pannut hänet vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden. Sillä Herodes oli nainut hänet, – Mark.6:16-17 KR38

 

Sillä Johannan oli sanonut Herodekselle, että ”sinun ei ole luvallista ottaa veljesi vaimoa.” Mutta se oli hänelle, Herodialle, uhkaavaa, ja hän tahtoi tappaa hänet, eikä ollut pystynyt. – Mark.6:18-19 aramea

ja Johannes oli sanonut Herodekselle: "Sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa." Ja Herodias piti vihaa häntä vastaan ja tahtoi tappaa hänet, mutta ei voinut. – Mark.6:18-19 KR38

 

Sillä Herodes pelkäsi Johannania, koska hän tiesi, että hän oli vanhurskas ja pyhä mies, ja hän varjeli häntä, ja kuuli häneltä monia asioita, ja hän palveli häntä, ja hänen kuulemansa asiat miellyttivät häntä. – Mark.6:20 aramea

Sillä Herodes pelkäsi Johannesta, koska tiesi hänet vanhurskaaksi ja pyhäksi mieheksi, ja suojeli häntä. Ja kun hän kuunteli häntä, tuli hän epäröivälle mielelle monesta asiasta; ja hän kuunteli häntä mielellään. – Mark.6:20 KR38

 

Ja kun oli tiedetty päivä, Herodes teki syntymänsä talossa juhla-aterian omille hallitusmiehilleen, ja tuhannen päämiehille ja Galilean johtajille. – Mark.6:21 aramea

Niin tuli sopiva päivä, kun Herodes syntymäpäivänään piti pitoja ylimyksilleen ja sotapäälliköille ja Galilean ensimmäisille miehille. – Mark.6:21 KR38

 

Ja Herodian tytär tuli sisään, ja tanssi, ja se oli kaunista Herodekselle ja niille, jotka aterioivat hänen kanssaan, ja se kuningas sanoi tyttölapselle, ”pyydä minulta jotain, mitä sinä tahdot, ja minä annan sen sinulle.” Ja hän vannoi hänelle, että ”mitä tahansa pyydät, sen sinulle annan, vaikka puolet kuningaskunnastani.” – Mark.6:22-23 aramea

Ja Herodiaan tytär tuli sisälle ja tanssi, ja se miellytti Herodesta ja hänen pöytävieraitaan. Niin kuningas sanoi tytölle: "Ano minulta, mitä ikinä tahdot, niin minä annan sinulle." Ja hän vannoi tytölle: "Mitä ikinä minulta anot, sen minä annan sinulle, vaikka puolet valtakuntaani." – Mark.6:22-23 KR38

 

Mutta hän meni ulos, ja sanoi äidilleen, ”mitä minä kysyn häneltä?” Hän sanoi hänelle, ”Johannan kastajan pää.” Ja hän meni heti sisälle, turhamaisesti, kuninkaan luokse ja sanoi hänelle, ”minä tahdon tällä hetkellä, että tuot minulle lautasella Johannan kastajan pään.” – Mark.6:24-25 aramea

Niin hän meni ulos ja sanoi äidilleen: "Mitä minä anon?" Tämä sanoi: "Johannes Kastajan päätä." Ja hän meni kohta kiiruusti sisälle kuninkaan luo, pyysi ja sanoi: "Minä tahdon, että nyt heti annat minulle lautasella Johannes Kastajan pään." – Mark.6:24-25 KR38

 

Ja häntä, kuningasta, heikotti paljon, mutta valan tähden ja vieraiden tähden hän ei tahtonut sitä estellä. Vaan hän, kuningas, lähetti heti pyövelin ja käski, että toisi Johannanin pään, ja hän meni katkaisemaan Johannanin pään vankilaan. Ja hän toi sen lautasella, ja antoi tytölle, ja se tyttö antoi sen äidilleen. – Mark.6:26-28 aramea

Silloin kuningas tuli hyvin murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten tähden hän ei tahtonut hyljätä hänen pyyntöään. Ja kohta kuningas lähetti henkivartijan ja käski tuoda Johanneksen pään. Niin vartija meni ja löi häneltä pään poikki vankilassa ja toi hänen päänsä lautasella ja antoi sen tytölle, ja tyttö antoi sen äidillensä. – Mark.6:26-28 KR38

 

Ja hänen oppilaansa kuulivat, ja tulivat, ottivat hänen ruumiinsa, ja laittoivat hautaholviin. – Mark.6:29 aramea

Kun hänen opetuslapsensa sen kuulivat, tulivat he ja ottivat hänen ruumiinsa ja panivat sen hautaan. – Mark.6:29 KR38

 

 

Ja hän näki heidän ponnistelevan soutaessaan, sillä tuuli oli heitä vastaan. Ja yön neljännellä vartiohetkellä Jeshua tuli heidän luokseen, kulkien meren päällä, ja tahtoi kulkea heidän ohitseen. – Mark.6:48 aramea

Ja kun hän näki heidän soutaessaan olevan hädässä, sillä tuuli oli heille vastainen, tuli hän neljännen yövartion vaiheilla heidän luoksensa kävellen järven päällä ja aikoi kulkea heidän ohitsensa. – Mark.6:48 KR38

 

Mutta nämä näkivät, että hän kulki meren päällä, ja toivoivat sen olevan valhenäky, ja he huusivat. Sillä hekaikki näkivät ja pelkäsivät, ja silmänräpäyksessä hän puhui heidän kanssaan, ja sanoi heille, ”vahvistakaa sydämenne, minä olen, älkää pelätkö!”  – Mark.6:49-50 aramea

Mutta nähdessään hänen kävelevän järven päällä he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan; sillä kaikki näkivät hänet ja peljästyivät. Mutta heti hän puhutteli heitä ja sanoi heille: "Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää peljätkö."Ja hän astui venheeseen heidän tykönsä, ja tuuli asettui. Niin he hämmästyivät ylen suuresti sydämessään. – Mark.6:49-50 KR38

 

*  Ja hän nousi heidän luokseen veneeseen, ja tuuli rauhoittui, ja he olivat kovin hämmästyksissään, ja ihmettelivät sieluissaan.Sillä he eivät olleet tunnistaneet häntä siitä leivästä, koska heidän sydämensä oli paatunut. – Mark.6:51-52 aramea

Ja hän astui venheeseen heidän tykönsä, ja tuuli asettui. Niin he hämmästyivät ylen suuresti sydämessään. Sillä he eivät olleet noista leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paatunut. – Mark.6:51-52 KR38

 

 

Ja missä hän meni sisälle kylään ja kaupunkiin, kaduilla oli makaamassa sairaita, ja he pyysivät, että saisivat edes lähestyä hänen vaatteensa reunaa, ja he kaikki, jotka lähestyivät häntä, paranivat. – Mark.6:56 aramea

Ja missä vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat koskea edes hänen vaippansa tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi. – Mark.6:56 KR38