1. marras, 2017

Markus luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu Markus luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/markus.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 5:

 

Ja hän meni ja alkoi julistamaan kymmenessä kaupungissa sitä, mitä Jeshua oli hänelle tehnyt, ja he kaikki olivat hämmästyksissään. – Mark.5:20 aramea

Niin hän lähti ja rupesi Dekapolin alueella julistamaan, kuinka suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt; ja kaikki ihmettelivät. – Mark.5:20 KR38

 

Mutta siellä oli vaimo, jolla oli ollut veren vuotoa kaksitoista vuotta. Sellainen, joka oli paljon monien lääkäreiden taakoittama, ja hän oli tuhlannut kaiken, mitä hänellä oli, eikä mikään auttanut, vaan jopa enemmän ahdistanut. – Mark.5:25-26 aramea

Ja siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua kaksitoista vuotta ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi. – Mark.5:25-26 KR38

 

Kun hän oli kuullut Jeshuasta, tuli hän siinä kansanjoukon tungoksessa hänen takaansa, lähestyi hänen vaatettaan. Sillä hän sanoi, että ”jos vain lähestyn hänen vaatteitaan, minä saan elää.” Ja heti se hänen verensä lähde kuivettui, ja hän tunsi ruumiissaan, että oli parantunut alennustilasta. – Mark.5:27-29 aramea

Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja tuli kansanjoukossa takaapäin ja koski hänen vaippaansa; sillä hän sanoi: "Kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi." Ja heti hänen verensä lähde kuivui, ja hän tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaivastaan. – Mark.5:27-29 KR38

 

Mutta Jeshua tunsi heti omassa sielussaan, että hänestä lähti voimaa ulos, ja hän kääntyi kansanjoukon puoleen ja sanoi, ”kuka lähestyi minun vaatettani?” Ja hänen oppilaansa sanoivat hänelle, ”sinä näet kansanjoukon, joka tungeksii ympärilläsi, ja sinä sanot; kuka minua lähestyi?!” Ja hän katseli, että näkisi, kuka tämän oli tehnyt. – Mark.5:30-32 aramea

Ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voimaa oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi: "Kuka koski minun vaatteisiini?" Niin hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: "Sinä näet kansanjoukon tungeskelevan ympärilläsi ja sanot: 'Kuka minuun koski?'" Mutta hän katseli ympärilleen nähdäksensä, kuka sen oli tehnyt. – Mark.5:30-32 KR38

 

Mutta se vaimo, kun hän kunnioittaen ja vavistuksessa tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut, tuli, lankesi hänen eteensä ja sanoi hänelle kaiken totuuden. Mutta hän sanoi hänelle, ”tyttäreni, sinun uskosi on antanut sinulle elämän. Mene rauhassa, ja ole terve alennustilastasi!” – Mark.5:33-34 aramea

Niin nainen pelkäsi ja vapisi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut, ja tuli ja lankesi maahan hänen eteensä ja sanoi hänelle koko totuuden. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi." – Mark.5:33-34 KR38

 

Ja hän tuli sille sen kokouspaikan johtajan talolle, ja hän näki niitä, jotka olivat ylimielisiä, ja he itkivät ja valittivat. Ja hän meni sisälle ja sanoi heille, miksi te ylpeilette, ja itkette? Tyttö ei ole kuollut, vaan nukkumassa. Ja he nauroivat hänelle, mutta hän laittoi ulos heidät kaikki, ja otti tytön isän ja äidin, ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja he menivät sisään sinne, missä se tyttölapsi makasi. – Mark.5:38-40 aramea

Ja he tulivat synagoogan esimiehen taloon; ja hän näki hälisevän joukon ja ääneensä itkeviä ja vaikeroivia. Ja käydessään sisään hän sanoi heille: "Mitä te hälisette ja itkette? Lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu. " Niin he nauroivat häntä. Mutta hän ajoi kaikki ulos ja otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja meni sisälle sinne, missä lapsi makasi. – Mark.5:38-40 KR38

 

Ja hän otti sitä tyttölasta kädestä, ja sanoi hänelle, ”tyttö, nouse!” Ja siinä silmänräpäyksessä se tyttölapsi nousi, ja kulki eteenpäin, sillä se tyttö oli kaksitoista vuotta, ja sitä ihmeteltiin valtavalla ihmetyksellä.  – Mark.5:41-42 aramea

Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle: "Talita kuum!" Se on käännettynä: Tyttö, minä sanon sinulle, nouse. Ja heti tyttö nousi ja käveli. Sillä hän oli kaksitoistavuotias. Ja he joutuivat suuren hämmästyksen valtaan. – Mark.5:41-42 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi