30. loka, 2017

Markus luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu Markus luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/markus.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 1:

 

Niin kuin on kirjoitettu profeetta Jesajan kautta, ”katso, minä lähetän minun sanansaattajani sinun kasvojesi eteen, joka valmistaa sinun tiesi”. Ääni, joka huutaa erämaassa; valmistakaa Herran Jumalan tie, ja tasoittakaa hänen polkunsa! – Mark. 1:2-3 aramea

*  Niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa: "Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi." "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'"  - Mark. 1:2-3 KR-38

 

*  Johannan oli erämaassa. Hän kastoi, ja saarnasi parannuksen kastetta syntien vapauttamiseksi. – Mark. 1:4 aramea

niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi. – Mark. 1:4 KR38

 

Ja heti hänen tullessaan vedestä, näkyi, että taivaat halkesivat, ja henki, kuin kyyhkynen, joka laskeutui hänen päälleen. – Mark. 1:10 aramea

Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. – Mark. 1:10 KR38


Ja heti se henki vei hänet erämaahan. Ja hän oli siellä, erämaassa, neljäkymmentä päivää, satanan kiusaamana, ja hän oli niiden olentojen kanssa, ja enkelit palvelivat häntä. – Mark. 1:12-13 aramea

Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan. Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.  – Mark. 1:12-13 KR38

 

Mutta sen jälkeen, kun Johannan oli lopettanut, tuli Jeshua sinne, Galileaan, ja julisti Jumalan kuningaskunnan evankeliumia. Ja hän sanoi, ”aika on lopussa, ja Jumalan kuningaskunta on tullut. Kääntykää, ja uskokaa toivon sanan kautta!”  – Mark. 1:14-15 aramea

Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi."  – Mark. 1:14-15 KR38

 

Ja kun he tulivat Kapr-Nahumiin, hän heti opetti sapattina heidän kokouspaikassaan. Ja he hämmästyivät hänen opetustaan, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on auktoriteetti, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. – Mark. 1:14-15 aramea

Ja he saapuivat Kapernaumiin; ja hän meni kohta sapattina synagoogaan ja opetti. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin kirjanoppineet. – Mark. 1:14-15 KR38

 

Ja Jeshua nuhteli häntä ja sanoi, ”sulje suusi, ja lähde ulos hänestä”. Ja se saastainen henki kaatoi hänet, ja huusi kovalla äänellä, ja lähti ulos hänestä. Ja he kaikki hämmästyivät ja kyselivät, toinen toisensa kanssa, ja sanoivat, ”millainen tämä onkaan, ja mikäuusi opetus tämä on, joka käskyvallan kautta käskee jopa saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä?!”– Mark. 1:25-27 aramea

Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä." Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä. Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen: "Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä." – Mark. 1:25-27 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi