30. loka, 2017

Luukas luvut 3-4

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luvut 3-4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Irrallisia jakeita luvuista 3 ja 4:

 

Ja siihen paikkaan tuli kaikki Jordanan’n seutu, kun hän julisti sitä kääntymyksen kastetta syntien taakse jättämiseksi. Samoin kuin on kirjoitettu profeetta Ishaia’n sanojen kirjoituksessa, joka sanoo, ”ääni, joka kutsuu erämaassa; valmistakaa Herran tiet, ja suoristakaa tasangolla valtatiet meidän Jumalallemme!” Kaikki ne laaksot täyttykööt, ja kaikki vuoret ja korkeudet tasoitettakoon, ja olkoon kivikko tasaista, ja vaikea paikka tasankoa, Ja kaikki liha on näkevä Jumalan elämän. – Luuk.3:3-6 aramea

Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi, niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.' Kaikki laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi, ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden."  – Luuk.3:3-6 KR38

 

Sen tähden, tehkää hedelmiä, jotka ovat kääntymyksen arvoisia, älkääkä alkako sanomaan sieluissanne, että ”meidän isämme on Abraham”, sillä minä sanon teille, että näistä kivistä pystyy Jumala nostamaan Abrahamille lapsia. Mutta katso, kirves on laitettu puiden juurille. Sen tähden, jokainen puu, joka ei tee hyviä hedelmiä, leikataan poikki ja se putoaa tuleen. – Luuk.3:8-9 aramea

Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham', sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. Jo on myös kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen." – Luuk.3:8-9 KR38

 

Ja myös veromiehet tulivat kasteelle ja sanoivat hänelle, ”opettaja, mitä tulee tehdä?” Mutta hän sanoi heille, ”älkää pyytäkö mitään enempää, kuin mitä teitä on käsketty pyytämään.” Ja sotamiesten palvelijat olivat kysymässä häneltä, ja sanoivat, ”mitä me sitten tekisimme?” Hän sanoi heille, ”älkää ketään vahingoittako, älkääkä ketään riistäkö, ja riittäköön teille se teidän palkkanne” – Luuk.3:12-14 aramea

Niin tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja he sanoivat hänelle: "Opettaja, mitä meidän pitää tekemän?" Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää, kuin mikä teille on säädetty." Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen: "Mitäs meidän pitää tekemän?" Ja hän sanoi heille: "Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne." – Luuk.3:12-14 KR38

 

Johannan vastasi ja sanoi heille, ”katso, minä kastan teitä vedessä, mutta tulee se, joka on minusta voimallisempi, se, jonka kenkien nauhoja minä en ole arvollinen avaamaan. Hän on kastava teitä pyhyyden hengessä ja tulessa”. – Luuk.3:16 aramea

niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. – Luuk.3:16 KR38

 

Ja pyhyyden henki laskeutui hänen päälleen, kyyhkysen olemuksen kaltaisena, ja oli ääni taivaista, joka sanoi, ”sinä olet hän, minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt”. Mutta hän, Jeshua, oli juuri täyttämässä kolmekymmentä vuotta, ja häntä pidettiin Josefin poikana, joka oli Heelin poika – Luuk.3:22-23 aramea

ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt." Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika  – Luuk.3:22-23 KR38

 

Ja paholainen sanoi hänelle, ”jos sinä olet Jumalan poika, sano tälle kivelle, että se olisi sitä leipää”. Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”kirjoitettu on, ettei ihminen elä yksin leivän kautta, vaan kaikkien Jumalan vastausten kautta”. - Luuk.4:3-4 aramea

Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi." Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.'"- Luuk.4:3-4 KR38

 

Ja satana vei hänet ylös korkealle vuorelle, ja osoitti hänelle ne kaikki maan kuningaskunnat pienessä ajassa. Ja paholainen sanoi hänelle, ”minä annan sinulle käskyvallan tähän kaikkeen, ja sen kunnian, joka on minulle annettu, ja minä annan sen kenelle minä tahdon”. Sen tähden, jos palvoisit minun edessäni, olkoon se kaikki sinun omaasi! Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”kirjoitettu on, että Herraa, sinun Jumalaasi palvo, ja häntä yksin palvele”. - Luuk.4:5-8 aramea

Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman.'"- Luuk.4:5-8 KR38

 

Ja kun paholainen oli lopettanut ne kaikki kiusaamisensa, hän poistui hänen luotaan, määräaikaan saakka. – Luuk.4:13 aramea

Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi. – Luuk.4:13 KR38

 

Herran henki on minun ylläni, ja tämän tähden hän voiteli minut evankelioimaan köyhiä, ja lähetti minut parantamaan särkyneet sydämet, ja julistamaan vangeille vapautusta, ja sokeille näkemistä, ja tekemään sorrettujen vapautusta todelliseksi. Ja julistamaan sitä Herran hyväksyvää vuotta. – Luuk.4:18-19 aramea

"Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta." – Luuk.4:18-19 KR38

 

Ja monia pitalisia oli Israelin huoneessa profeetta Elishan päivinä, eikä yhtäkään heistä puhdistettu, paitsi aramealainen Naaman. – Luuk.4:27 aramea

Ja monta pitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman, syyrialainen." – Luuk.4:27 KR38

 

Ja kun he kuulivat nämä, ne, jotka olivat siinä kokouspaikassa, tulivat kaikki kiukkua täyteen. Ja he nousivat, aikoen ajaa hänet ulos siitä kaupungista, ja he veivät hänet sen vuoren huipulle saakka, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, heittääkseen hänet kallionkielekkeeltä. Mutta hän kulki ohi, heidän keskeltään, ja meni  – Luuk.4:28-30 aramea

Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagoogassa, tulivat kiukkua täyteen ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Mutta hän lähti pois käyden heidän keskitsensä. – Luuk.4:28-30 KR38

 

Ja päivän aamunkoitossa hän lähti pois, meni sinne erämaan paikkaan, ja kansanjoukko etsi häntä ja tulivat hänen luokseen saakka, ja he pitivät häntä kiinni, ettei hän menisi heidän luotaan. Mutta hän, Jeshua, sanoi heille, että ”myös toisille kaupungeille minun täytyy evankelioida Jumalan kuningaskuntaa, sillä tätä varten olen lähetetty”. Ja hän julisti Galilean kokouspaikoissa. – Luuk.4:42-44 aramea

Ja päivän tultua hän lähti pois ja meni autioon paikkaan; mutta kansa etsi häntä, ja saavuttuaan hänen luokseen he pidättelivät häntä lähtemästä heidän luotansa. Mutta hän sanoi heille: "Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty." Ja hän saarnasi Galilean synagoogissa. – Luuk.4:42-44 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/