30. loka, 2017

Luukas luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 2:

 

Mutta tapahtui näissä päivissä, ja keisari Augustukselta lähti se käsky, että koko hänen keisarikuntansa kansa on saatava kirjoitetuksi. Tämä väestönlaskenta oli ensimmäinen, Kyreniuksen ollessa Syyriassa vallassa. Ja jokainen meni omiin kaupunkeihinsa kirjoitettavaksi. - Luuk.2:1-3 aramea

Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. - Luuk.2:1-3 KR38

 

Mutta paimenia oli siinä paikassa, jossa he majailivat, ja he vartioivat yön vartiohetkinä heidän laumojaan. Ja katso, Jumalan enkeli tuli heidän luokseen, ja Herran kirkkaus alkoi loistaa heidän ylleen, ja he pelkäsivät suurella kunnioituksella. - Luuk.2:8-9 aramea

Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. - Luuk.2:8-9 KR38

 

Ja hän sanoi heille, ”älkää pelätkö, sillä katso, minä evankelioin teille sen suuren ilon, joka on oleva kaikkea maailmaa varten,” Sillä teille on synnytetty tänään se lunastaja, hän, joka on Herra, Messias, Davidin kaupungissa. - Luuk.2:10-11 aramea

Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. - Luuk.2:10-11 KR38

 

Kunnia Jumalalle korkeudessa, ja rauha maan päällä, ja hyvää tahtoa ihmisille! Ja tapahtui, että kun enkelit menivät heidän luotaan taivaisiin, paimenet puhuivat toinen toisensa kanssa ja sanoivat, ”lähtekäämme Beit-Lechem’lle saakka, ja katsokaamme tätä sanaa, joka oli niin kuin Herra meille ilmoitti”. Luuk.2:14-15 aramea

"Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti." Luuk.2:14-15 KR38

 

Ja he tulivat kiireesti, ja löysivät Mariam’n ja Josef’n, ja vauvan, joka oli laitettu seimeen. Ja kun he näkivät, he ilmoittivat sen sanan, joka oli heidän kanssaan puhuttu poikalapsesta. –Luuk.2:16-17 aramea

Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. –Luuk.2:16-17 KR38

 

Ja he kaikki, jotka kuulivat, ihmettelivät niitä asioita, joita paimenet heille puhuivat. Mutta Mariam varjeli kaikkia näitä sanoja, ja teki niistä johtopäätökset sydämessään. –Luuk.2:18-19 aramea

Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. –Luuk.2:18-19 KR38

 

Ja kun täyttyivät ne kahdeksan päivää, että poikalapsi ympärileikataan, kutsuttiin hänen nimekseen Jeshua, jolla enkeli kutsui häntä ennen kohdussa hedelmöittymistä. Ja kun täyttyivät ne heidän puhdistumisensa päivät Moshe’n kirjoitetun sanan mukaan, he veivät hänet ylös Jerusalemiin nostaakseen hänet Herran eteen. Niin kuin kirjoitettu on siinä Herran kirjoitetussa sanassa, että jokainen miespuolinen kohdun avaava on kutsuttava Herran pyhäksi. –Luuk.2:21-23 aramea

Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan, olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen - niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi" –Luuk.2:21-23 KR38

 

Hän otti hänet käsivarsilleen, ja siunasi Jumalaa ja sanoi, Sinä siis lähetit hänet sinun palvelijallesi, minun Herrani, sinun sanasi mukaan, rauhassa. Että katso, minä näin minun silmilläni sinun armosi. Se, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen läsnäolossa. Se valkeus kansojen ilmestykseksi, ja kunnia sinun kansallesi, Israelille. –Luuk.2:28-32 aramea

*  otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi: "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille." –Luuk.2:28-32 KR38

 

Ja Shimeon siunasi heidät ja sanoi hänen äidilleen Mariam’lle, ”katso, tämä on laitettu monien lankeemukseksi ja nousemiseksi Israelissa, ja riidan merkiksi”.  Mutta sinun oman sielusi se keihäs on lävistävä, sen mukaan kuin monien sydämien suunnitelmat paljastuvat. –Luuk.2:34-35 aramea

Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan - ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi." –Luuk.2:34-35 KR38

 

Mutta profeetta Hanna, Penuelin tytär Asherin heimosta; myös hän oli päiviltään vanha, ja oli seitsemän vuotta elänyt aviomiehensä kanssa, neitsyydestään saakka, Ja oli ollut leskenä noin kahdeksankymmentä neljä vuotta, eikä ollut poistunut temppelistä, ja hän palveli paastossa ja rukouksessa päivät ja yöt. –Luuk.2:36-37 aramea

Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. –Luuk.2:36-37 KR38

 

Mutta poikalapsi kasvoi ja voimistui hengessä, ja hän tuli täyteen viisautta, ja Jumalan siunaus oli hänen yllään. Ja hänen lähisukulaisensa menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisen juhlaan. –Luuk.2:40-41 aramea

Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. Ja hänen vanhempansa matkustivat joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. –Luuk.2:40-41 KR38

 

Ja kun he näkivät hänet, he ihmettelivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle, ”minun poikani, miksi olet tehnyt meille sillä tavalla, että katso, sinun isäsi ja minä, me olemme etsineet sinua suurella vaivalla?” Hän sanoi heille, ”miksi olitte etsimässä minua? Ettekö te tiedä, että minun on oltava minun isäni talossa?” –Luuk.2:48-49 aramea

Ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle: "Poikani, miksi meille näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua." Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?" –Luuk.2:48-49 KR38

 

Ja hän laskeutui alas heidän kanssaan, ja tuli Natsareth’lle, ja oli heille alamainen. Mutta hänen äitinsä varjeli kaikkia niitä sanoja hänen sydämessään. MuttaJeshua kasvoi muodossa ja hänen viisaudessaan, ja siunauksessa Jumalan ja ihmisten luona. - Luuk.2:51-52 aramea

Ja hän lähti heidän kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä. Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. - Luuk.2:51-52 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi