30. loka, 2017

Luukas luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu Luukas luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/luukas.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 1:

 

Ja Zakarja oli hämmentynyt hänet nähdessään, ja syvä kunnioitus valtasi hänet. – Luuk.1:12 aramea

Ja hänet nähdessään Sakarias hämmästyi, ja hänet valtasi pelko. - Luuk.1:12 KR38

 

Ja hän on menevä hänen edellään, profeetta Elian hengessä ja voimassa, että hän kääntää isien sydämet lasten ylle, ja epävarmat sille puhtauden tuntemiselle, ja hän on valmistava Herralle sen täydellisen kansan. – Luuk.1:17 aramea

Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan." – Luuk.1:17 KR38

 

Ja kun hänen palvelutyönsä päivät olivat täyttyneet, hän meni kotiinsa. – Luuk.1:23 aramea

Ja kun hänen virkatoimensa päivät olivat päättyneet, meni hän kotiinsa. – Luuk.1:23 KR38

 

Ja enkeli meni hänen luokseen sisään, ja sanoi hänelle, ”rauha sinulle, sinä siunauksella täytetty. Meidän Herramme on sinun kanssasi, naisista siunatuin!” Mutta kun hän näki sen, hän oli hämmästynyt niistä hänen sanoistaan, ja yritti miettiä, että mitä tämä rauha on.  – Luuk.1:28-29 aramea

Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi." Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. – Luuk.1:28-29 KR38

 

Ja se enkeli sanoi hänelle, ”älä pelkää, Mariam, sillä sinä olet saanut siunauksen Jumalan luona”. Sillä katso, sinä olet saava hedelmöityksen, ja olet synnyttävä pojan, ja hänen nimekseen kutsutaan ”Jeshua”.  – Luuk.1:30-31 aramea

Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.  – Luuk.1:30-31 KR38

 

Ja hallitkoon hän Jakobin huonetta iankaikkisesta, eikä hänen kuningaskunnallaan ole loppua. - Luuk.1:33 aramea

ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.  - Luuk.1:33 KR38

 

Ja Mariam sanoi, ”minun sieluni korottaa Herraa,” Ja minun henkeni iloitsee Jumalassa, minun elävöittäjässäni. Että hän katsoi palvelijattarensa alhaisuuden puoleen, sillä katso, tästä lähtien kaikki sukukunnat siunaavat minua.  – Luuk.1:46-48 aramea

Ja Maria sanoi: "Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani; sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi.  – Luuk.1:46-48 KR38

 

Ja hänen armonsa on niille sukupolville ja sukukunnille, jotka häntä kunnioittavat.  Hän valmisti sen palkinnon hänen käsivartensa kautta, ja hajotti ylpeiden sydänten ajatukset. – Luuk.1:50-51 aramea

ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan; hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. – Luuk.1:50-51 KR38

 

Hän kaatoi valtiaat valtaistuimilta, ja korottaa köyhät. – Luuk.1:52 aramea

Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. – Luuk.1:52 KR38

 

Hän auttoi Israelin työntekijöitä, ja hän muistuttaa hänen armoistaan. Niin kuin hän puhui meidän isämme Abrahamin kanssa, ja hänen siemenensä kanssa, iankaikkisuutta varten. – Luuk.1:54-55 aramea

Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niinkuin hän on meidän isillemme puhunut." – Luuk.1:54-55 KR38

 

Ja sinä, poikalapsi, olet korkeimman pojaksi kutsuttava, sillä sinä olet menevä Herran läsnäolon edellä, että hänen tiensä valmistuisivat. Että hänen kansansa saisivat tuntea elämän, heidän syntiensä taakse jättämisen kautta. – Luuk.1:76-77 aramea

Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään, antaaksesi hänen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksisaamisessa  – Luuk.1:76-77 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi