29. loka, 2017

Apostolien teot luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja yksi mies, jonka nimi oli Chananja, vaimonsa kanssa, jonka nimi oli Safira, myi hänen peltonsa. Ja hän kantoi pois osan sen hinnasta, ja kätki, vaimonsa ollessa siitä tietoinen, ja he toivat osan siitä rahasta, ja hän laittoi sen apostolien jalkojen eteen.  - Apt.5:1-2 aramea

Mutta eräs mies, nimeltä Ananias, ja hänen vaimonsa Safiira myivät maatilan, ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. - Apt.5:1-2 KR38

 

Ja Shimeon sanoi hänelle, ”Chananja, miksi sillä tavalla täytti satana sinun sydämesi, että sai sinut valehtelemaan pyhyyden hengelle, ja kätkemään osan sen pellon tuoton rahasta?” Eikö se ollut sinun omasi siihen saakka, kunnes se oli myyty, ja eikö sinulla ollut valta siihen myydyn tuottoon? Onko se laittanut sinun sydämeesi, että tekisit tämän tahtoa? Et sinä valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Ja kun Chananja kuuli nämä sanat, hän kaatui ja kuoli, ja se suuri kunnioitus oli näissä kaikissa, jotka kuulivat. – Apt.5:3-5 aramea

Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle." Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. – Apt.5:3-5 KR38

 

Ja heidän keskuudestaan nousivat ne, jotka olivat nuorukaisia, ja he kokosivat hänet ja veivät pois, ja hautasivat hänet. Ja kolmen tunnin jälkeen myös hänen vaimonsa tuli sisään, eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut. Shimeon sanoi hänelle, ”sano minulle, näilläkö hinnoilla te myitte sen pellon?” Mutta hän sanoi, ”niin, näillä hinnoilla”. – Apt.5:6-8 aramea

Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat. Noin kolmen hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut. Niin Pietari kysyi häneltä: "Sano minulle: siihenkö hintaan te myitte maatilan?" Hän vastasi: "Kyllä, juuri siihen hintaan." – Apt.5:6-8 KR38

 

Shimeon sanoi hänelle, ”yhteistyön tähdenkö te kiusaatte Herran henkeä? Katso, heidän jalkansa, jotka hautasivat sinun aviomiehesi, ovat portilla, ja nämä tulevat viemään sinut pois”. Ja siinä hetkessä hän kaatui heidän jalkojensa edessä ja kuoli, ja nämä nuorukaiset tulivat sisään ja löysivät hänet kuolleena, ja he veivät hänet pois, hautasivat hänet hänen aviomiehensä vierelle. Ja oli se suuri kunnioitus koko seurakunnassa ja kaikissa näissä, jotka kuulivat. – Apt.5:9-11 aramea

Mutta Pietari sanoi hänelle: "Miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran Henkeä? Katso, niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana, ja hekantavat sinutkin pois." Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä; ja kun nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänet hänen miehensä viereen. Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. – Apt.5:9-11 KR38

 

Ja apostolien kautta tapahtui niitä merkkejä ja monenlaisia voimatekoja kansassa, ja he kaikki olivat kokoontuneena kuin yhtenä Shlimon’n pylväskäytävässä. Eikä toisista ihmisistä kukaan uskaltanut lähestyä heidän luokseen, vaan se kansa arvosti heitä. – Apt.5:12-13 aramea

Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä; ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. – Apt.5:12-13 KR38

 

Ja enemmän lisääntyi se miesten ja naisten kansajoukko, ne, jotka olivat Herrassa uskovia. Samoin tapahtui, että kaduille vietiin ulos sairaita, vuoteissa maaten, että kun Shimeon oli tuleva, vaikka hänen varjonsa peittäisi heitä. Mutta monet olivat tulossa toisista kaupungeista, jotka olivat Jerusalemin ympärillä, tuoden sairaita ja näitä, joissa oli saastaisia henkiä, ja he kaikki tulivat terveiksi. – Apt.5:14-16 aramea

Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. – Apt.5:14-16 KR38

 

Ja ylipappi tuli täyteen kateutta, ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan; he, jotka olivat zaddokialaisesta opetuksesta. Ja he kohottivat kätensä apostoleja vastaan ja ottivat heidät kiinni, vangiten heidät vankilaan. – Apt.5:17-18 aramea

Silloin nousi ylimmäinen pappi ja kaikki, jotka olivat hänen puolellansa, saddukeusten lahko, ja he tulivat kiihkoa täyteen ja kävivät käsiksi apostoleihin ja panivat heidät yleiseen vankihuoneeseen. – Apt.5:17-18 KR38

 

Silloin, yöllä, Herran enkeli avasi vankilan portin, ja vei heidät pois ja sanoi heille,  Menkää, nouskaa temppeliin ja puhukaa koko sille kansalle nämä elämän sanat! Ja he poistuivat aamurukouksen aikaan ja menivät sisään temppeliin, ja olivat opettamassa. Mutta ylipappi ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, kutsuivat työtoverinsa ja Israelin vanhimmat ja lähettivät vankihuoneeseen, että toisivat apostolit. – Apt.5:19-21 aramea

Mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi:"Menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat." Sen kuultuansa he menivät päivän koittaessa pyhäkköön ja opettivat. Niin saapui ylimmäinen pappi ja ne, jotka olivat hänen puolellansa, ja he kutsuivat koolle neuvoston ja israelilaisten vanhinten kokouksen; ja he lähettivät noutamaan heitä vankilasta.  – Apt.5:19-21 KR38

 

Ja kun ne menivät, jotka lähetettiin heidän luotaan, he eivät löytäneet heitä vankilasta, ja he tulivat takaisin. He sanoivat, ”me löysimmevankilan, joka oli huolellisesti kiinni, ja vartijatkin, jotka seisoivat portilla, ja me avasimme, emmekä löytäneet sieltä ketään”. Ja kun he kuulivat nämä sanat, ylipapit ja temppelin ruhtinaat olivat heistä ihmeissään, ja he miettivät, että mitä tämä on. – Apt.5:22-24 aramea

Mutta kun oikeudenpalvelijat tulivat vankilaan, eivät he löytäneet heitä sieltä, vaan palasivat takaisin ja kertoivat, sanoen: "Vankilan me kyllä huomasimme hyvin tarkasti suljetuksi ja vartijat seisomassa ovien edessä; mutta kun avasimme, emme sisältä ketään löytäneet." Kun pyhäkön vartioston päällikkö ja ylipapit kuulivat nämä sanat, eivät he tienneet, mitä heistä ajatella ja mitä tästä tulisi. – Apt.5:22-24 KR38

 

Ja joku tuli tiedottamaan heille, että ”nämä miehet, jotka te suljitte vankilaan, katso, he seisovat temppelissä ja opettavat kansaa!” – Apt.5:25 aramea

Niin tuli joku ja kertoi heille: "Katso, ne miehet, jotka te panitte vankilaan, seisovat pyhäkössä ja opettavat kansaa." – Apt.5:25 KR38

 

Sitten ne ruhtinaat menivät apulaisten kanssa, että toisivat heidät; ei väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa kivittäisi heidät. Ja kun heidät tuotiin, he seisoivat koko sen kansanjoukon edessä, ja ylipappi alkoi puhumaan heille. – Apt.5:26-27 aramea

Silloin päällikkö meni oikeudenpalvelijain kanssa ja nouti heidät; ei kuitenkaan väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa heidät kivittäisi. Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen. Ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä  – Apt.5:26-27 KR38

 

Emmekö me ole käskemällä käskeneet teitä, että ette ketään opeta tässä nimessä? Mutta te, katso, olette täyttäneet Jerusalemin opetuksestanne, ja te tahdotte, että tämän miehen veret tulevat meidän päällemme! Shimeon vastasi apostoleiden kanssa ja sanoi heille, ”Jumalaa täytyy totella enemmän kuin ihmisiä”. – Apt.5:28-29 aramea

ja sanoi: "Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen; ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren." Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. – Apt.5:28-29 KR38

 

Meidän isiemme Jumala nosti Jeshuan, sellaisen, jonka te tapoitte puun ylle ripustaen. Hänet, tämän Jumala nosti olemaan pää ja eläväksi tekijä, ja korotti hänet hänen oikealle puolelleen antaakseen kääntymyksen, ja jättääkseen taakse Israelin synnit. Ja me olemme näiden sanojen todistajat, ja pyhyyden henki, se, jonka Jumala antoi niille, jotka hänen kauttaan uskovat. – Apt.5:30-32 aramea

Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."  – Apt.5:30-32 KR38

 

Ja kun he kuulivat nämä sanat, he olivat vihasta syttyneitä, ja miettivät heidän tappamistaan. – Apt.5:33 aramea

Kun he sen kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he tahtoivat tappaa heidät. – Apt.5:33 KR38

 

Ja yksi fariseuksista nousi, jonka nimi oli Gamaliel, kirjoitetun sanan opettaja, koko kansan kunnioittama, ja hän käski, että apostolit poistetaan ulkopuolelle vähäksi aikaa. Ja hän sanoi heille, ”miehet, israelilaiset, varokaa sieluissanne ja katsokaa, mitä teidän tulee tehdä näille ihmisille”  – Apt.5:34-35 aramea

Mutta neuvostossa nousi eräs fariseus, nimeltä Gamaliel, lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa, ja hän käski viedä miehet vähäksi aikaa ulos. Sitten hän sanoi neuvostolle: "Israelin miehet, kavahtakaa, mitä aiotte tehdä näille miehille. – Apt.5:34-35 KR38

 

Sillä ennen tätä aikaa nousi Teuda ja sanoi sielustaan, että hän on jotain, ja hänen perässään meni noin neljäsataa miestä, ja hänet tapettiin ja ne, jotka olivat menneet hänen perässään, hajaantuivat ja olivat kuin ei mitään. Ja hänen jälkeensä nousi galilealainen Jehuda, niissä päivissä, kun kirjoitettiin ihmiset verorahalle, ja hän eksytti paljon kansaa perässään, ja hän kuoli ja ne kaikki, jotka olivat menneet hänen perässään, hajaantuivat. – Apt.5:36-37 aramea

*  Sillä ennen näitä päiviä nousi Teudas, sanoen jokin olevansa, ja häneen liittyi noin neljäsataa miestä; hänet tapettiin, ja kaikki, jotka olivat häneen suostuneet, hajotettiin, ja he joutuivat häviöön. Hänen jälkeensä nousi Juudas, galilealainen, verollepanon päivinä ja vietteli kansaa luopumaan puolellensa; hänkin hukkui, ja kaikki, jotka olivat suostuneet häneen, hajotettiin. – Apt.5:36-37 KR38

 

Ja nyt minä sanon teille, erotkaa näistä ihmisistä ja jättäkää heidät, sillä jos tämä ajatus ja tämä teko on ihmisistä, he hajaantuvat ja poistuvat. Mutta jos se on Jumalasta, ei teidän sallita tehdä sitä turhaksi, ettei teidän havaittaisi seisovan Jumalaa vastaan. – Apt.5:38-39 aramea

Ja nyt minä sanon teille: pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla; sillä jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa; mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan."  – Apt.5:38-39 KR38

 

Ja he tulivat siitä vakuutetuiksi, ja he kutsuivat heidät, apostolit, ja ruoskivat heitä ja käskivät, etteivät olisi puhumassa Jeshuan nimessä, ja vapauttivat heidät. – Apt.5:40 aramea

Niin he noudattivat hänen neuvoansa. Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. – Apt.5:40 KR38

 

Ja he poistuivat heidän edestään iloiten, että olivat arvolliset sen nimen tähden tulemaan halveksituiksi. Eivätkä he tauonneet opettamasta joka päivä temppelissä ja kodeissa, ja evankelioimasta meidän Herrastamme Jeshuasta, Messiaasta. – Apt.5:41-42 aramea

Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. – Apt.5:41-42 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/