28. loka, 2017

Apostolien teot luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja tapahtui, kun Shimeon Keefa, ja Johannan nousivat kuin yhtenä, temppeliin, yhdeksännen hetken rukouksen aikaan; Ja katso, yksi mies, joka oli rampa äitinsä kohdusta saakka; jotkut, jotka oli osoitettu siihen, toivat hänet ja laittoivat hänet sille temppelin portille, jota kutsuttiin ”kauniiksi”, jossa hän oli kysymässä almuja näiltä, jotka menivät temppeliin sisälle. – Apt.3:1-2 aramea

Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun Kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. – Apt.3:1-2 KR38

 

Tämä nähdessään Shimeon’n ja Johannan’n, että he menivät sisään temppeliin, pyysi heistä, että he antaisivat hänelle almun. Ja Shimeon ja Johannan katsoivat häntä ja sanoivat hänelle, ”katsahda meihin”.  Mutta hän katsahti heihin, toivoen että he antaisivat hänelle jotain. Shimeon sanoi hänelle, ”kultaa ja hopeaa minulla ei ole, vaan sitä, mitä minulla on, minä annan sinulle. Jeshuan, Messiaan, nasaretilaisen nimessä, nouse, vaella!”  – Apt.3:3-6 aramea

Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. NiinPietari jaJohannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi: "Katso meihin." Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy." – Apt.3:3-6 aramea

 

Ja hän otti häntä hänen oikeasta kädestään ja nosti hänet, ja siinä hetkessä vahvistui hänen jalkansa ja nilkkansa. Ja hän hyppäsi, nousi ja vaelsi, ja meni heidän kanssaan sisään temppeliin kulkien ja hyppien, ja ylistäen Jumalaa. Ja koko se kansa näki hänen kulkevan ja ylistävän Jumalaa. Ja se tiedettiin, että hän oli juuri se kerjäläinen, joka istui joka päivä ja kysyi almua sillä portilla, jota kutsuttiin ”kaunis”, ja he täyttyivät hämmästyksellä ja ihmetyksellä siitä, mitä oli tapahtunut. – Apt.3:7-10 aramea

Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa; ja he tunsivat hänet siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön Kauniin portin pielessä, ja he olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mikä hänelle oli tapahtunut. – Apt.3:7-10 KR38

 

Ja kun hän piti kiinni Shimeon’sta ja Johannan’sta, juoksi koko kansa ihmetellen heidän luokseen sille käytävälle, jota kutsuttiin Shlimon’n käytäväksi. – Apt.3:11 aramea

Ja kun hän yhä pysyttäytyi Pietarin ja Johanneksen seurassa, riensi kaikki kansa hämmästyksen vallassa heidän luoksensa niin sanottuun Salomon pylväskäytävään. – Apt.3:11 KR38

 

Ja nähdessään Shimeon vastasi ja sanoi heille, ”miehet, israelilaiset, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä katselette, ikään kuin me olisimme tehneet tämän omalla voimallamme tai käskyvallallamme, että tämä on vaeltava”. Hän, Abraham’n ja Ishak’n ja Jakob’nJumala, meidän isiemme Jumala, kirkasti hänen poikansa Jeshuan, hänet, jonka te luovutitte ja kielsitte Pilatus’n kasvojen edessä, kun hän oli oikein häntä vapauttamassa.  – Apt.3:12-13 aramea

Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi: "Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katselette, ikäänkuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut Poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. – Apt.3:12-13 KR38

 

Mutta sen pyhän ja puhtaan te kielsitte ja kysyitte teille miestä, murhaajaa, että teille annettaisiin. Ja hänet, elämän pään, te tapoitte, jonka Jumala nosti kuolleiden huoneesta, ja me kaikki olemme hänen todistajiaan. –Apt.3:14-15 aramea

Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta elämän ruhtinaan te tapoitte; hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. –Apt.3:14-15 KR38

 

Ja sen hänen nimensä uskollisuuden kautta te näette tämän, ja te tiedätte, että hän vahvistaa ja hän paransi, ja hän on antanut hänelle sen uskollisuuden, joka on hänessä; tämän parantumisen teidän kaikkien edessä. – Apt.3:16 aramea

Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. – Apt.3:16 KR38

 

Kuitenkin nyt, minun veljeni, minä tiedän, että te teitte tämän eksytettynä, sen mukaan kuin teidän johtajanne tekivät. Ja sen mukaan, kuin Jumala edeltä julisti kaikkien profeettojen suun kautta, että hänen Messiaansa on kärsivä, siten hän täytti sen. – Apt.3:17-18 aramea

Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niinkuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän. – Apt.3:17-18 KR38

 

Sen tähden, kääntykää ja kääntäkää kasvonne, että samoin poistettaisiin teidän syntinne, ja teille olisivat ne ajat, jotka ovat säädetty Herran olemuksen edestä. Ja hän lähettäisi teille sellaisen, joka oli teitä varten valmiina; Jeshuan, Messiaan. –Apt.3:19-20 aramea

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. Apt.3:19-20 KR38

 

Taivasten täytyi ottaa hänet vastaan niiden kaikkien aikojen täyttymykseen saakka, niiden, joista Jumala puhui hänen pyhien profeettojensa suiden kautta, iankaikkisuudesta. Sillä Moshe sanoi, että profeetan niin kuin minä, Herra on nostava teille teidän veljistänne, kuulkaa häntä kaikessa, mitä hän on puhuva teidän kanssanne.– Apt.3:21-22 aramea

Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooseson sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. – Apt.3:21-22 KR38

 

Ja on tapahtuva, kaikki sellaiset sielut, jotka eivät kuule sitä profeettaa, ne sielut tulevat tuhotuksi siitä hänen kansastaan. Ja ne kaikki profeetat, Shamuel’sta, ja ne, jotka olivat hänen jälkeensä, puhuivat ja julistivat näistä päivistä. –Apt.3:23-24 aramea

Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.' Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä. –Apt.3:23-24 KR38

 

Te olette heitä, niiden profeettojen lapsia, ja sen liiton lapsia, jonka Jumala antoi meidän isillemme sanoessaan Abrahamille, että ”siinä sinun siemenessäsi kaikki maan sukukunnat tulevat siunatuiksi”. Teille Jumala ensin nostatti ja lähetti hänen poikansa, siunaten teitä, jos käännätte kasvonne ja käännytte teidän pahuuksistanne. –Apt.3:25-26 aramea

Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat.' Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne." –Apt.3:25-26 KR38

 Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/