28. loka, 2017

Apostolien teot luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Ja kun ne helluntain päivät olivat täyttyneet, he olivat kaikki kokoontuneena kuin yhtenä; Yhtäkkiä oli ääni taivaista, oli kuin voimallinen tuuli, ja koko se talo oli siitä täyttynyt, jossa he olivat istumassa. – Apt.2:1-2 aramea

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. – Apt.2:1-2 KR38

 

Ja heille näkyikieliä, ikään kuintulisia, jotka jakaantuivat ja ne istuivat toinen toisensa heistä päälle. Ja he kaikki olivat täytetyt, pyhyyden hengen kautta, ja he alkoivat puhumaan kielellä; sen kielen mukaan, kuin se henki antoi heille puhuttavaksi. – Apt.2:3-4 aramea

Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. – Apt.2:3-4 KR38

 

Mutta siellä oli niitä miehiä, jotka asustivat Jerusalemissa, jotka pelkäsivät Jumalaa, juutalaisia kaikista niistä kansakunnista, jotka ovat taivasten alla. Ja kun se ääni tuli, kokoontui kaikki kansa ja oli hämmästynyt, koska he kuulivat, että jokainen heistä puhui heidän kielellään. Mutta he kaikki olivat hämmästyneet, ja ihmettelivät sanoen toinen toiselleen, ”nämä kaikki, jotka puhuvat, katso, eivätkö he ole galilealaisia?” 8 Kuinka me kuulemme jokaisen niitä kieliä, jossa me olemme syntyneet? – Apt.2:5-8 aramea

Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen: "Katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? – Apt.2:5-8 KR38

 

Partialaiset ja meedialaiset, ja alanialaiset, ja ne, jotka asustavat Beit-Nahrin’ssa, juutalaiset ja kappadokialaiset, ja jotka ovat Pontus’n ja Aasian alueelta, Ja jotka ovat Fryygian ja Pamfylian ja Egyptin alueilta, ja Libyan maakunnista, ja jotka ovat Kyrenian lähellä, ja ne, jotka tulivat Roomasta – juutalaiset ja käännynnäiset, Ja jotka Kreetalta ja arabialaisia; katso, me kuulemme heistä, että he puhuvat meidän oman kielemme kautta Jumalan ihmetekoja! – Apt.2:9-11 aramea

Me parttilaiset ja meedialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liibyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja." – Apt.2:9-11 KR38

 

Mutta he kaikki ihmettelivät ja hämmästelivät, sanoen toinen toiselleen, ”tämäkö on se Jumalan tahto?” Mutta toiset halveksivat heitä, sanoen, ”nämä ovat juoneet sitä uutta viiniä ja juopuneet.”  – Apt.2:12-13 aramea

Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?" Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä."  – Apt.2:12-13 KR38

 

Sen jälkeen nousi Shimeon, Keefa, niiden yhdentoista apostolin kanssa, ja korotti äänensä ja sanoi heille, ”juutalaiset miehet, ja kaikki, jotka asustatte Jerusalemissa! Olkoon tämä teille tunnettavaksi, ja kuunnelkaa minun sanani!” Sillä eivät nämä ole, niin kuin te luulette, juopuneet, sillä katso, on vasta kolmannet hetket, – Apt.2:14-15 aramea

Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja puhui heille: "Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä. – Apt.2:14-15 aramea

 

Vaan tämä on sitä, mitä on sanottuna profeettaJoel’in kautta; Niinä viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, minä vuodatan minun henkeni kaiken lihan ylle, ja teidän poikanne ja tyttärenne tulevat profetoimaan, ja teidän nuorukaisenne tulevat näkemään näkyjä, ja teidän vanhimpanne tulevat uneksimaan unia. Ja minun palvelijani ja palvelijattareni ylle minä vuodatan minun henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat. Ja minä annan merkkejä taivaissa, ja voimatekoja maan päällä; verta ja tulta ja savun suitsutusta. Aurinko tulee vaihtumaan synkkyydeksi ja kuu vereksi, siihen saakka, että se Herran suuri ja voimallinen päivä on tuleva. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka on kutsuva Herran nimeä, on elävä.  – Apt.2:16-21 aramea

Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.'  – Apt.2:16-21 KR38

 

Miehet, israelilaiset, te kuulitte nämäJeshuan, nasaretilaisen sanat, sen miehen, joka Jumalasta on näyttäytynyt teidän luonanne voimalla jamerkeillä ja niillä ihmeteoilla, jotka Jumala teki teidän keskuudessanne hänen kätensä kautta, niin kuin te tiedätte. – Apt.2:22 aramea

Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte, – Apt.2:22 KR38

 

Tämän, joka oli erotettu tätä varten Jumalan aikaisemman tietämisen ja tahdon mukaan, hänet te luovutitte pahantekijöiden käsiin ja ristiinnaulitsitte ja tapoitte.  Mutta Jumala nosti hänet ja tuhosi Sheol’n turmelukset, koska ei ollut mahdollista, että Sheol pitäisi häntä kiinni.  – Apt.2:23-24 aramea

hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää.  – Apt.2:23-24 KR38

 

Sillä David sanoi hänestä ennen, ”minä olen nähnyt minun Herrani, joka on koko ajan minun oikean puoleni yllä, etten ala horjumaan”. Tämän tähden minun sydämeni on iloinen, ja riemuitsee siinä kirkkaudessa, ja myös minun ruumiini lepää siinä toivossa. Koska sinä et jättänyt minun sieluani Sheol’iin, etkä antanut sinun puhtaasi nähdä turmelusta. Sinä olet paljastanut minulle elämän tien, sinä täytät minut suloisuudella sinun kasvojesi kanssa. – Apt.2:25-28 aramea

Sillä Daavid sanoo hänestä: 'Minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi.Sentähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa;sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta.Sinä teet minulle tiettäviksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä.' – Apt.2:25-28 KR38

 

Miehet, veljet, sallikaa minun puhua avoimesti teille; pää, se isä David, joka kuoli ja myös haudattiin, ja hänen hautahuoneensa on tähän päivään saakka meidän luonamme. Sillä hän oli profeetta ja hän tiesi sen valan, jonka Jumala hänelle vannoi, että ”sinun kohtusi hedelmästä minä asetan sinun valtaistuimesi ylle”. Ja hän näki ja puhui edeltä siitä Messiaan ylösnousemuksesta, ettei häntä jätetty Sheol’iin, eikä hänen ruumiinsakaan nähnyt turmelusta. – Apt.2:29-31 aramea

Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. – Apt.2:29-31 KR38

 

Tämän Jeshuan Jumala nosti, ja me kaikki olemme hänen todistajiaan. Ja hän on se, joka on korotettu Jumalan oikealle puolelle, ja hän on saanut isältä sen lupauksen siitä pyhyyden hengestä, ja hän vuodatti tämän lahjan, jota, katso, te näette ja kuulette.  – Apt.2:32-33 aramea

Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.  – Apt.2:32-33 KR38

 

Sillä ei David kohonnut taivaisiin, koska hän sanoo, että ”Herra sanoi minun Herralleni, istu sinä minun oikealle puolelleni”, Kunnes minä asetan sinun vihollisesi kenkätelineeksi sinun jaloillesi. – Apt.2:34-35 aramea

Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.' – Apt.2:34-35 KR38

 

Sen tähden, todellakin tietäköön koko Israelin huone, että hän on Herra ja Messias, Jumalan työntekijä, tämä Jeshua, jonka te ristiinnaulitsitte. – Apt.2:36 aramea

Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksija Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte." – Apt.2:36 KR38

 

Ja nämä kuullessaan he saivat iskun sydämiinsä, ja he sanoivat Shimeon’lle ja muille, jotka olivat apostoleja, ”veljet, mitä meidän on tehtävä?” Shimeon sanoi heille, ”kääntykää, ja kastakaa teistä jokainen Herran Jeshuan nimessä syntien vapautukseksi, että he saisivat sen pyhyyden hengen lahjan”. Sillä teille se lupaus oli, ja teidän lapsillenne, ja kaikille niille, jotka ovat kaukana, niille, jotka hän, Jumala, on kutsuva. – Apt.2:37-29 aramea

Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu." – Apt.2:37-29 KR38

 

Ja toisilla, monenlaisilla sanoilla hän todisti heille ja pyysi heitä sanoen, ”tehkää itsenne eläviksi tästä kierosta sukukunnasta!” Ja jotkut heistä odotetusti ottivat vastaan hänen sanansa, ja uskoivat ja kävivät kasteella, ja sinä päivänä heitä lisättiin noin kolme tuhatta sielua. – Apt.2:40-41 aramea

Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta." Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. – Apt.2:40-41 KR38

 

Ja he olivat, amen, siinä apostolien opetuksessa, ja ottivat osaa rukouksiin ja siihen kiitosaterian leivän murtamiseen. Ja tapahtui, jokaisella sielulla oli kunnioitus, ja monenlaiset merkit ja voimateot tapahtuivat apostolien kautta Jerusalemissa. Ja he kaikki, jotka uskoivat, olivat kuin yksi, ja kaikki, mitä heillä oli, oli yhteistä. Ja ne, joilla oli omaisuutta, olivat sitä myymässä, ja he jakoivat jokaiselle sen mukaan, kuin oli tarpeen.  – Apt.2:42-45 aramea

Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi. – Apt.2:42-45 KR38

 

Ja he olivat joka päivä rukoilemassa temppelissä yhdessä sielussa, ja he olivat kodeissa murtamassa niitä leipäpaloja, ja ottivat sen ravinnon vastaan riemuiten ja heidän sydäntensä puhtaudessa. Ja he olivat ylistämässä Jumalaa, annetussa ystävällisyydessä koko sen kansan edessä, ja meidän Herramme lisäsi joka päivä niitä, jotka saivat sen elämän seurakunnan kautta . – Apt.2:46-47 aramea

Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.  – Apt.2:46-47 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/