28. loka, 2017

Apostolien teot luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu Apostolien teot luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/apt.pdf

 

Minä olen kirjoittanut sen ensimmäisen kirjoituksen, oi Teofile, niistä kaikista, mitä meidän Herramme Jeshua, Messias, alkoi tekemään ja opettamaan, Siihen päivään saakka, jolloin hänet otettiin ylös. Sen jälkeen hän käski heitä, apostoleja, niitä, jotka hän valitsi pyhyyden hengessä, nämä, joille hän myös osoitti sielunsa sen jälkeen, kun kärsi, monenlaisilla merkeillä neljänkymmenen päivän ajan, hänen ollessaan heille näkyvä, ja puhui siitä Jumalan kuningaskunnasta.  – Apt.1:1-3 aramea

Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sittenkuin hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta.  – Apt.1:1-3 KR38

 

Ja hänen syödessään heidän kanssaan sitä leipää, hän käski heitä, etteivät poistuisi Jerusalemista, vaan että odottaisivat sitä isän lupausta, ”sen, jonka te minulta kuulitte”. Että Johannan kastoi vedellä, ja teidät tullaan kastamaan pyhyyden hengellä, ei monien päivien jälkeen. – Apt.1:4-5 aramea

Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaanPyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." – Apt.1:4-5 KR38

 

Mutta nämä kokoontuen kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle, ”meidän Herramme, tässäkö ajassa sinä käännät kasvosi Israelin kuningaskunnan puoleen?” Hän sanoi heille, ”ei ole teidän omaanne tämän ajan tietäminen, tai niiden aikojen, jotka isä oman sielunsa käskyvallalla asetti”. – Apt.1:6-7 aramea

Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut – Apt.1:6-7 KR38

 

Vaan kun se pyhyyden henki on tuleva teidän yllenne, te saatte sen voiman, ja tulette olemaan minulle todistuksena Jerusalemissa, ja koko Jehud’ssa, ja myös Shamaria’n huoneessa, ja maan ääriin saakka. – Apt.1:8 aramea

vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. – Apt.1:8 KR38

 

Ja nämä sanottuaan hänet nostettiin heidän nähtensä ja pilvi otti hänet vastaan, ja hän oli kätketty heidän silmiltään. - Apt.1:9 aramea

Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. – Apt.1:9 KR38

 

Ja heidän katsellessaan hänen menemistään taivaisiin, havaittiin kaksi miestä seisomassa heidän luonaan valkoisissa vaatteissa. Ja he sanoivat heille, ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katselette taivaisiin? Tämä Jeshua, joka nostettiin teiltä taivaisiin, on sillä tavalla tuleva, kuin te näitte hänen nousevan taivaisiin”. –Apt.1:10-11 aramea

Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." –Apt.1:10-11 KR38

 

Ja näiden jälkeen he palasivat Jerusalemiin siltä vuorelta, jota kutsuttiin Beit-Zaitha, joka oli Jerusalemin laidalla, ja erossa siitä noin seitsemän stadion-mittaa – Apt.1:12 aramea

  Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä. – Apt.1:12 KR38

 

Ja sen jälkeen, kun he olivat menneet sisään, he nousivat siihen yläkertaan, siihen, jossa oli tapana olla. Siellä olivat Petros ja Johannan, ja Jakob ja Andreos, ja Filippus ja Thoma, ja Mattai ja Bar-Tolmai, ja Jakob, Halfain poika, ja Shimeon kiivailija, ja Jehuda, Jakob’n poika. – Apt.1:13 aramea

Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat: Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja Juudas Jaakobin poika. – Apt.1:13 KR38

 

Nämä kaikki olivat kuin yhtenä. He olivat rukouksessa totuudessa, yhdessä sielussa naisten kanssa, ja Mirjam’n, Jeshuan äidin kanssa, ja hänen veljiensä kanssa. – Apt.1:14 aramea

Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. – Apt.1:14 KR38

 

Ja heidän keskuudessaan niinä päivinä seisoi Shimeon Keefa niiden oppilaiden keskellä. Mutta siellä oli ihmisiä kokoontuneena noin satakaksikymmentä, ja hän sanoi, Koska hänet oli luettu meidän kanssamme, ja hänellä oli osa tässä palvelutyössä. Tämä, joka osti sen pellon synnin palkasta, ja putosi maan pinnan päälle, ja hänet halkaistiin keskeltä, ja kaikki hänen sisälmyksensä tulivat ulos. – Apt.1:15-18 aramea

Ja niinä päivinä Pietari nousi veljien keskellä, kun oli väkeä koolla noin sata kaksikymmentä henkeä, ja sanoi: Sillä hän oli meidän joukkoomme luettu ja oli saanut osalleen tämän viran. Hän hankki itsellensä pellon väärintekonsa palkalla, ja hän suistui alas ja pakahtui keskeltä, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos. – Apt.1:15-18 KR38

 

Ja tämä, se oli tunnettua kaikille niille, jotka asustivat Jerusalemissa, ja siten sitä peltoa kutsuttiin sen paikan kielellä ”Chakel Dama”, jonka käännös on ”Korjath Dam”. – Apt.1:19 aramea

Ja se tuli kaikkien Jerusalemin asukasten tietoon; ja niin sitä peltoa kutsutaan heidän kielellään Akeldamaksi, se on: Veripelloksi. – Apt.1:19 KR38

 

*  Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettu, että hänen paikkansa on oleva autio, älköönkä siinä asukasta olko, ja toinen ottaa hänen palvelutyönsä. – Apt.1:20 aramea

Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna: 'Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko', ja: 'Ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa.' – Apt.1:20 KR38

 

Ja sen tähden se siirtyy yhdelle näistä miehistä, jotka olivat meidän kanssamme tämän koko ajan, sen, jossa meidän Herramme Jeshua meni sisään ja ulos ollessaan meidän yllämme. Että alkaen Johannan’n kasteesta, sille päivälle saakka, jolloin hänet otettiin meidän luotamme, että hän olkoon meidän kanssamme hänen ylösnousemuksensa todistaja. – Apt.1:21-22 aramea

Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme, Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme." – Apt.1:21-22 KR38

 

Ja he nostivat kaksi, Josef’n, jota kutsuttiin ”Bar-Shaba”, jota nimitettiin Justukseksi, ja Matthia’n. Ja kun he rukoilivat, he sanoivat, ”Sinä, Herra, tunnet, mitä on jokaisen sydämessä. Osoita se yksi, jonka sinä valitsit näistä kahdesta”. – Apt.1:23-24 aramea

Ja he asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota kutsuttiinBarsabbaaksi, lisänimeltä Justukseksi, ja Mattiaan. Ja he rukoilivat ja sanoivat: "Herra, sinä, joka kaikkien sydämet tunnet, osoita, kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut – Apt.1:23-24 KR38

 

Että hän ottaisi vastaan sen palvelutyön osan, ja sen apostolintyön, josta Jehuda poistui, että menisi siihen hänen paikkaansa. Ja he heittivät arpaa, ja se tuli Matthia’lle, ja hänet luettiin niiden yhdentoista apostolin kanssa. – Apt.1:25-26 aramea

ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolinvirassa, josta Juudas vilpistyi pois, mennäkseen omaan paikkaansa." Ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiaalle, ja hänet luettiin niiden yhdentoista kanssa apostolien joukkoon. – Apt.1:25-26 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi