19. loka, 2017

Ilmestyskirja luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu Ilmestyskirja luvut 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/ilmestyskirja.pdf

 

Ja minä näin, valtaistuimen yllä istuvan oikealla puolella, oli kirjakäärö, sisältä ja ulkopuolelta kirjoitettu, ja seitsemällä sinetillä sinetöity. Ja minä näin, toinen, voimallinen enkeli, julisti kovalla äänellä, ”kuka on arvollinen avaamaan kirjakäärön, ja murtamaan sen sinetit?” – Ilm.5:1-2 aramea

Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?" – Ilm.5:1-2 KR38

 

Eikä kukaan pystynyt taivaissa, eikä maan päällä, eikä niistä, jotka maan alla ovat, avaamaan kirjakääröä ja murtamaan sen sinettejä ja siihen katsomaan. Ja minä itkin paljon, kun ei löytynyt arvollista avaamaan kirjakääröä ja murtamaan sen sinettejä. – Ilm.5:3-4 aramea

Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. – Ilm.5:3-4 KR38

 

Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, ”älä itke, katso,leijona Jehudan sukukunnasta on voittanut – Davidin juuri avaa kirjakäärön sinetit”. – Ilm.5:5 aramea

Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeuraJuudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä." – Ilm.5:5 KR38

 

Ja minä näin valtaistuimen, ja niiden neljän elävän olennon, ja vanhimpien keskellä oli karitsa, joka oli kuin tapettu, ja hänellä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää. Nämä ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, jotka on lähetetty kaikkeen maahan. Ja se tuli, ja otti kirjakäärön Hänen kädestään, joka istuu valtaistuimen yllä. – Ilm.6-7 aramea

Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä. – Ilm.5:6-7 KR38

 

*  Ja kun se otti kirjakäärön, neljä olentoa ja kaksikymmentäneljä vanhinta kumartui Karitsan edessä. Jokaisella heistä oli kitarat, ja kultaiset astiat, täynnä suitsuketta -niitä, jotka ovat pyhien rukouksia. – Ilm.5:8 aramea

Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset  – Ilm.5:8 KR38

 

Jotka lauloivat uusia ylistysvirsiä, ja sanoivat, sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja murtamaan sinetit sen päältä, koska olet tapettu, ja veressäsi lunastanut Jumalalle kaikista sukukunnista ja kansoista ja ihmisistä. Ja olet tehnyt heistä meidän Jumalallemme kuningaskunnan, ja pappeja ja kuninkaita, ja he hallitsevat yli maan. – Ilm.5:9-10 aramea

ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä." – Ilm.5:9-10 KR38

 

Ja minä näin ja kuulin, kuin monien enkelien äänet, valtaistuimen ympärillä, ja olentojen ja vanhimpien, ja niiden määrä oli kymmeniä tuhansia ja tuhannen tuhansia. – Ilm.5:11 aramea

Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat – Ilm.5:11 KR38

 

Ja sanoivat kovassa äänessä; tapettu Karitsa on arvollinen saamaan vallan ja hyvinvoinnin ja viisauden ja voiman, ja kunnian ja kirkkauden ja siunaukset. Ja kaikki luodut, taivaissa ja maassa ja maan alla, ja meressä olevat ja kaikki, mitä niissä on, kuulin sanovan valtaistuimen yllä istuvalle ja Karitsalle, ”Siunaukset ja kunnia, ja kirkkaus ja valta, aina ja iankaikkisesti!” – Ilm.5:12-13 aramea

ja he sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen." Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!" – Ilm.5:12-13 KR38

 

Ja kun nämä neljä olentoa sanoivat ”amen”, vanhimmat kumartuivat ja palvoivat. – Ilm.5:14 aramea

Ja ne neljä olentoa sanoivat: "Amen", ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat. – Ilm.5:14 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi