18. loka, 2017

Ilmestyskirja luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu Ilmestyskirja luvut 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/ilmestyskirja.pdf

 

Ja Efeson seurakunnan sanansaattajalle kirjoita, näin sanoo Hän, joka pitää kädessään seitsemää tähteä - Hän, joka kulkee kultaisten menoroiden keskellä. – Ilm.2:1 aramea

*  "Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä: – Ilm.2:1 KR38

 

Minä tiedän sinun tekosi ja työsi ja kärsivällisyytesi, ja ettet pysty pahoja sietämään, ja koettelit niitä, jotka sanovat sieluistaan että apostoleja olisivat, eivätkä ole, ja havaitsit heidän olevan valhetta. Ja kärsivällisyyttä sinulla on, ja olet kestänyt minun nimeni tähden, etkä väsynyt. – Ilm.2:2-3 aramea

Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi; ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. – Ilm.2:2-3 KR38

 

Mutta minulla on sinua vastaan, että olet jättänyt ensimmäisen rakkautesi. Muista, mistä olet tullut ulos, ja tee ensimmäisiä tekoja, ja jos et, minä tulen yllesi ja poistan menorasi, ellet tee parannusta. – Ilm.2:4-5 aramea

*  Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta  – Ilm.2:4-5 KR38

 

*  Mutta se sinulla on, että vihaat nikolaita’n tekoja, niitä, joita minä vihaan. Jolla on korvat, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle puhuu. Ja voittajien minä annan syödä siitä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. – Ilm.2:6-7 aramea

Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaiittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.' – Ilm.2:6-7 KR38


Ja Zmornan seurakunnan sanansaattajalle kirjoita; näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, hän, joka oli kuollut, ja elää. Minä tunnen sinun kärsimyksesi ja köyhyytesi, mutta sinä olet rikas, ja mitä pilkkaa saat niiltä, jotka sanovat sieluistaan olevansa juutalaisia, kun eivät juutalaisia ole, vaan ovat saatanan kokouspaikka. – Ilm.2:8-9 aramea

Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään: Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi - sinä olet kuitenkin rikas - ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga. – Ilm.2:8-9 KR38

 

Älä missään pelkää, mitä tulet kärsimään. Katso, paholainen on heittävä teitä vankihuoneeseen koeteltaviksi, ja se on oleva teille kymmenen päivän kärsimys. Olkaa uskolliset kuolemaan saakka, ja minä annan teille elämän kruunun. Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Joka voittaa, sitä ei toinen kuolema vahingoita. – Ilm.2:10-11 aramea

Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.' – Ilm.2:10-11 KR38

 

Ja sanansaattajalle, joka on Pergaman seurakunnassa, kirjoita: näin sanoo Hän, jolla on terävä, kaksiteräinen miekka. – Ilm.2:12 aramea

Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka: – Ilm.2:12 KR38

 

Minä tunnen, missä asustat – saatanan valtaistuimen paikan. Ja sinä pysyt vallassa minun nimeni kautta, ja minun uskollisuuteni kautta, etkä ole kieltänyt niissä taistelunkaan päivissä, ja olet minun uskollinen todistajani kaikkien tähden. Se minun oma uskollinen todistajani, sellainen, joka on teistä, tapettiin. – Ilm.2:13 aramea

Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu.  – Ilm.2:13 KR38

 

Mutta minulla on sinua vastaan jotain. Sillä sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Balaamin opetuksesta, hänen, joka opetti Balakia asettamaan kompastuksia Israelin lasten eteen; syömään epäjumalien uhrejaja huorin tekemään. Samoin on sinulla myös niitä, jotka pitävät kiinni nakolaita’n opetuksesta. Sen tähden, tee parannus, mutta jos et, minä tulen äkisti, ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. – Ilm.2:14-16 aramea

Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista. Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. – Ilm.2:14-16 KR38

 

*  Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki puhuu seurakunnalle. Voittajalleannan siitä salatusta mannasta, ja annan hänelle puhtaan velkakirjan, ja sen velkakirjan päällä on uusi nimi kirjoitettuna, eikä sitä kukaan tiedä, paitsi sen saaja. – Ilm.2:17 aramea

*  Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja.' – Ilm.2:17 KR38

 

Ja seurakunnan sanansaattajalle Taotairassa kirjoita; näin sanoo Jumalan Poika, Hän, jonka silmät ovat kuin tulen liekit, ja jalkansa kuin Libanian pronssi. Minä tunnen sinun tekosi ja rakkautesi ja uskollisuutesi ja palvelemisesi, ja kärsivällisyytesi, ja että viimeiset tekosi ovat enemmät kuin ensimmäiset. – Ilm.2:18-19 aramea

Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä vaski: Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. – Ilm.2:18-19 KR38

 

Mutta minulla on sinua vastaan paljon, kun suvaitset vaimoasi Iizebeliä, häntä, joka sielustaan sanoo olevansa naisprofeetta, ja hän opettaa, ja viettelee minun palvelijoitani haureuteen ja syömään epäjumalien uhreja. Ja minä annoin hänelle aikaa parannuksen tekemiseen, eikä hän tahtonut tehdä parannusta haureudestaan. – Ilm.2:20-21 aramea

Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. – Ilm.2:20-21 KR38

 

*  Katso, minä heitän hänet ruumisarkkuun, ja ne hänen kanssaan olleet avionrikkojat suureen kärsimykseen, elleivät kadu tekojaan. Ja hänen lapsensa minä kuolemassa tapan, ja koko minun seurakuntani tulee tuntemaan, että minä tutkin munuaiset ja sydämet, ja minä annan teille kaikille tekojenne mukaan. – Ilm.2:22-23 aramea

Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa; ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.  – Ilm.2:22-23 KR38

 

Teille muille Taotairassa oleville minä sanon – kaikille niille, joilla ei ole tätä opetusta; niille, jotka eivät tunne, niin kuin sanotaan, ”saatanan syvyyksiä” – minä en laita yllenne mitään toisenlaista kuormaa. Sen tähden, pitäkää, mitä teillä on, kunnes minä tulen. – Ilm.2:24-25 aramea

Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa; pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen. – Ilm.2:24-25 KR38

 

*  Ja joka voittaa, ja pitää minun tekoni, hänelle minä annan käskyvallan yli kansakuntien. Hän on paimentava heitä rautaisella sauvalla, ja kuin savenvalajan astiat, ne särjetään, tämän minä olen Isältäni saanut. Ja minä annan hänelle aamutähden. Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle puhuu. – Ilm.2:26-29 aramea

*  Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään - niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain - ja minä annan hänelle kointähden. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.'"  – Ilm.2:26-29 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi