18. loka, 2017

Ilmestyskirja luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu Ilmestyskirja luvut 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/ilmestyskirja.pdf

 

Jeshuan, Messiaan  ilmestys, jonka Jumala antoi,  osoittaakseen  palvelijoilleen, mitä on annettu tapahtuvaksi pian, kun lähetti ne tiedoksi hänen enkelinsä käden kautta palvelijalleen Johannanille. Hänen, joka todisti siitä Jumalan sanasta, ja Jeshuan, Messiaan todistuksesta; kaikki, mitä hän näki. – Ilm.1:1-2 aramea

Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksentodistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. – Ilm.1:1-2 KR38

 

Hänen siunauksensa sille, joka lukee, ja niille, jotka kuulevat tämän profetian sanat, ja pitävät ne siinä kirjoitetut asiat, sillä se aika on lähellä! – Ilm.1:3 aramea

Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä! – Ilm.1:3 KR38

 

Johannan seitsemälle seurakunnalle, jotka ovat Aasiassa; siunaukset ja rauha teille Hänestä, joka on, ja on ollut, ja joka tulee, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat valtaistuimen edessä. Ja Messias Jeshualta, uskolliselta todistajalta, kuolleiden esikoiselta ja maan kuninkaiden hallitsijalta. Hän rakastaa meitä, ja on verensä kautta vapauttanut meidät synneistämme. Ja tehnyt meidät papilliseksi kuningaskunnaksi Jumalalle ja Isälle – Hänelle kirkkaus ja valta, aina ja iankaikkisesti, amen. – Ilm.1:4-6 aramea

Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsäja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen. – Ilm.1:4-6 KR38

 

Katso, Hän tulee pilvien kanssa, ja kaikki silmät näkevät Hänet, ja myös ne, jotka Hänet lävistivät, ja kaikki maan perhekunnat surevat Häntä. Niin, amen! – Ilm.1:7 aramea

Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen. – Ilm.1:7 KR38

 

*  Minä olen alef ja tav, sanoo Herra Jumala, Hän, joka on, ja on ollut, ja tuleva on - Hän, joka ylläpitää kaikkea. – Ilm.1:8 aramea

*  Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.  – Ilm1:8 KR38

 

Minä, Johannan, veljenne ja työtoverinne poika, kärsimyksessä ja kärsivällisyydessä, jotka ovat Jeshuassa, olin saaressa, joka on kutsuttu ”Patmos”, Jumalan sanan tähden, ja Messias Jeshuan todistuksen tähden. – Ilm.1:9 aramea

Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. – Ilm.1:9 KR38

 

Ja minä olin hengessä viikon ensimmäisenä päivänä, ja kuulin takaani sen suuren äänen, kuin sofarit. – Ilm.1:10 aramea

Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen, – Ilm.1:10 KR38

 

*  ”Ne asiat, jotka on sanottu, mitä näit, kirjoita kirjaan, ja lähetä seitsemälle seurakunnalle: Efeso, Zmorna ja Pergamos, ja Taotaira ja Sardis, ja Filadelfia ja Laodikea.” Ja minä käännyin, tunnistaakseni sen äänen, joka kanssani puhui, ja kun käännyin, minä näin seitsemän kultaista menoraa. Ja menoroiden keskellä, kuin miehen kaltainen, ja puettuna  efod’iin, ja rinnan ympäri vyötetty kultaisella vyöllä. – Ilm.1:11-13 aramea

*  joka sanoi: "Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan." Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa, ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn.  – Ilm.1:12-13 KR38

 

*  Mutta Hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoisetkuin lampaan villa ja lumi, ja silmänsä kuin tulen liekit. Ja jalkansa Libanian pronssin kaltaiset, pätsissä kuumennetun, ja äänensä kuin monien vesien ääni.  – Ilm.1:14-15 aramea

*  Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuinlumi, ja hänen silmänsä niinkuin tulen liekki; hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niinkuin paljojen vetten pauhina. – Ilm.1:14-15 KR38

 

*  Ja Hänen oikeassa kädessään oli seitsemän tähteä, ja suustaan lähti terävä miekka, ja minä näin hänet, niin kuinaurinko ilmestyy voimassa. – Ilm.1:16 aramea

*  Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. – Ilm.1:16 KR38

 

Ja kun näin Hänet, kaaduin Hänen jalkoihinsa kuin kuollut, ja Hän laittoi oikean kätensä ylleni, sanoen, ”älä pelkää, sillä minä olen ensimmäinen ja viimeinen”. Ja joka eli, ja joka oli kuollut, ja katso, minä elän, aina ja iankaikkisesti – amen. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Sen tähden kirjoita, mitä olet nähnyt, ja nämä, jotka ovat nyt, ja ne, mitkä tulevat näiden jälkeen. – Ilm.1:17-19 aramea

Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. – Ilm.1:17-19 KR38

 

Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit oikean käteni yllä, ja ne seitsemän menoraa; tähdet ovat seitsemän seurakunnan sanansaattajat, ja nuo näkemäsi kultaiset menorat, ovat seitsemän seurakuntaa. – Ilm.1:20 aramea

Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa." – Ilm.1:20 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi