14. loka, 2017

Hebrealaiset luku 6

Uuden Testamentin käännösten vertailu Hebrealaiset luku 6: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

 

Tämän tähden jättäkäämme Messiaan sanan alkeet, ja tulkaamme täydellisyyteen, tai miksi te taas asetatte kääntymystä varten toista perustusta,kuolleista teoista ja siitä uskollisuudesta, joka on Jumalassa? Ja kasteen opetuksista ja käsien päälle laittamisesta, ja kuolleiden ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta tuomiosta? Jos Herra sallii, tehkäämme tämä! – Hebr.6:1-3 aramea

Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. – Hebr.6:1-3 KR38

 

Mutta nämä eivät siihen kykene, jotka kerran ovat kasteeseen laskeutuneet, ja ovat maistaneet sitä lahjaa, joka on taivaista, ja saaneet pyhyyden hengen. Ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa, ja tulevan maailman voimia. Jotka taas tekevät syntiä, että heidät ylhäältäuudistettaisiin kääntymykseen, ja omasta päästään he ristiinnaulitsevat Jumalan poikaa, ja häntä loukkaavat. – Hebr.6:4-6 aramea

Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. – Hebr.6:4-6 KR38

 

Sillä maa, joka juo sitä sadetta, joka sille tulee monia kertoja, ja kasvaa niille hyödyllisiä kasveja,joita varten niitä viljellään, vastaanottaa sen siunauksen Jumalalta. Mutta jos se tuottaa orjantappuraa ja ohdakkeita, se hylätään, eikä ole kaukana siitä kirouksesta, vaan sen loppu on oleva palava. – Hebr.6:7-8 aramea

Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta; mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. – Hebr.6:7-8 KR38

 

Mutta teistä, veljeni, ajattelemme kauniita ja elämään liittyviä asioita, vaikka näin puhummekin. – Hebr.6:9 aramea

Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi - vaikka puhummekin näin. – Hebr.6:9 KR38

 

Sillä ei Jumala ole väärä, että hylkäisi tekonne ja rakkautenne, jotka olette osoittaneet, hänen nimessään palvellessanne pyhiä, ja edelleen palvelette. – Hebr.6:10 aramea

Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. – Hebr.6:10 KR38

 

Mutta me tahdomme, että jokainen ihminen teistä on tällainen ahkera, täydellisyytenne toivossa oleva, siihen loppuun saakka. Ettette horjuisi, vaan että olisitte niiden seuraajia, jotka uskollisuudessa ja hengenkärsivällisyydessä ovat tulleet sen lupauksen perilliseksi. – Hebr.6:11-12 aramea

Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. – Hebr.6:11-12 KR38

 

Sillä kun Jumala lupasi Abrahamille, koska ei ollut suurempaa hänestä, joka vannoi, vannoi hän oman sielunsa kautta. Ja sanoi, ”minä siunaamalla siunaan sinut, ja lisäämällä lisään sinut”. Ja tällä tavalla hän oli kärsivällinen hengessään, ja otti sen lupauksen vastaan. – Hebr.6:13-15 aramea

Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Aabrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa, ja sanoi: "Totisesti, siunaamalla minä sinut siunaan, ja enentämällä minä sinut enennän"; ja näin Aabraham, kärsivällisesti odotettuaan, sai, mitä luvattu oli. – Hebr.6:13-15 KR38

 

Sillä ihmislapset vannovat itseään suuremman kautta, ja heidän kaikkien väitellessä keskenään, varma lopetus on valan vannominen. – Hebr.6:16 aramea

Sillä ihmiset vannovat suurempansa kautta, ja vala on heille asian vahvistus ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä. – Hebr.6:16 KR38

 

Tämän tähden Jumala tahtoi sitä enemmän näyttää sen lupauksen perillisille, että hänen säädöksensä ei muutu, ja sitoi sen valalla. – Hebr.6:17 aramea

Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla, – Hebr.6:17 KR38

 

Kahden merkitsevän asian kautta, jotka eivät muutu – sillä Jumala ei pysty valehtelemaan – niissä on suuri lohdutus meille, jotka olemme häneen turvanneet, ja pitäkäämme kiinni siitä toivosta, joka on meille luvattu. – Hebr.6:18 aramea

että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. – Hebr.6:18 KR38

 

Hän, joka on meille kuin ankkuri, joka pysyy sielussamme, horjumaton, ja verhon taakse, sisälle astunut. Missä Jeshua on ensimmäisenä, meidän tähtemme, ja on tullut iankaikkiseksi papiksi, Melkisedekin kaltaisuudessa. – Hebr.6:19-20 aramea

Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti. – Hebr.6:19-20 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/