13. loka, 2017

Hebrealaiset luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu Hebrealaiset luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

 

Sillä jokainen ylipappi, joka oli ihmisistä, oli ihmislasten tähden säädetty yli niiden asioiden, jotka ovat Jumalan, tuomaan lahjoja ja uhreja synnin tähden. Sellainen, joka pystyy nöyryyttämään sielunsa, ja kärsimään niiden kanssa joita ei tunne, ja virheellisten, koska myös hänet on puettu heikkoudella. – Hebr.5:1-2 aramea

Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä, ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen, – Hebr.5:1-2 KR38

 

Ja hän on omasta puolestaan velkaa, niin kuin kansankin tähden. Näin myös hän tuo omista synneistään, oman sielunsa tähden. – Hebr.5:3 aramea

ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoinkuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä.  – Hebr.5:3 KR38

 

Eikä kukaan ota sielulleen sitä kunniaa, vaan hän, joka on Jumalasta kutsuttu, niin kuin Aharon. Siten myös Messias ei ollut kirkastamassa omaa sieluaan tullakseen suureksi ylipapiksi, vaan häntä, joka sanoi hänelle, ”sinä olet minun poikani, tänään minä sinut synnytin.” – Hebr.5:4-5 aramea

Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin. Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; – Hebr.5:4-5 KR38

 

Niin kuin hän myös siinä toisessa kohdassa sanoi, ”sinä, olet se pappi, iankaikkisesti, Melkizedekin kaltaisuudessa”. – Hebr.5:6 aramea

niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan." – Hebr.5:6 KR38

 

Kun hän myös lihaan puettuna esirukouksilla ja henkivaltoja sitoen, voimallisilla huudoilla ja kyynelillä, hän uhrasi hänelle, joka pystyi kuolemasta antamaan hänelle elämän, ja hän oli kuuliainen. – Hebr.5:7 aramea

Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. – Hebr.5:7 KR38

 

Ja vaikka hän on poika, pelosta ja kestämästään kärsimyksestä hän oppi sen kuuliaisuuden. Ja tällä tavalla hän tuli täydelliseksi, ja tuli kaikille niille, jotka ovat hänelle kuuliaisia, iankaikkisen elämän aiheeksi. – Hebr.5:8-9 aramea

Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,  – Hebr.5:8-9 KR38

 

Ja hänet kutsuttiin Jumalasta, olemaan ylipappi, Melkisedekin kaltaisuudessa. – Hebr.5:10 aramea

hän, jota Jumala nimittää "ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan." – Hebr.5:10 KR38

 

Mutta hänestä, tästä Melkisedekistä, meillä on paljon sanaa puhuttavana, ja sitä on vaikea selittää, koska teistä on tullut heikkojakuulemaan. – Hebr.5:11 aramea

Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. – Hebr.5:11 KR38

 

Sillä teidän pitäisi olla opettajia, koska teillä on ollut aikaa oppia, mutta nyt teidän täytyy taas oppia näitä aikaisempia kirjoituksia, Jumalan sanojen alusta. Te olette maidon tarpeessa, ettekä vahvan aterian! – Hebr.5:12 aramea

Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. – Hebr.5:12 KR38

 

Mutta jokainen, jonka ruokana on maitoa, ei ole tottunut vanhurskauden sanaan, koska on pikkulapsi. Mutta ne totuuden ateriat ovat täydellisille, koska nämä ovat harjaantuneet aistiensa ulkopuolelta erottamaan hyvän ja pahan. – Hebr.5:13-14 aramea

Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi; mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. – Hebr.5:13-14 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/