10. loka, 2017

Hebrealaiset luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu Hebrealaiset luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

 

Varokaamme sen tähden, kun pysyy lupaus hänen lepoonsa sisälle astumisesta, ettei ketään teistä havaittaisi puuttuvan tuosta sisälle astumisesta. Sillä myös me julistimme, niin kuin hekin, mutta heitä ei hyödyttänyt se heidän kuulemansa sana, koska se ei uskollisuudessa liittynyt niihin, jotka sen kuulivat. – Hebr.4:1-2 aramea

Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. – Hebr.4:1-2 KR38

 

Mutta me pääsemme siihen lepoon, jotka uskomme, kuten hän sanoi, niin kuin minä vihassani vannoin, etteivät he ole astuva minun lepooni. Katso, Jumalan teot ovat olleet maailman perustamisesta alkaen.  Niin kuin hän sanoi sapatista, ”Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä niistä kaikista teoistaan”. Ja tässä taas hän sanoi, ”he eivät ole astuva minun lepooni”.  – Hebr.4:3-5 aramea

Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon, niinkuin hän on sanonut: "Ja niin minä vihassani vannoin: 'He eivät pääse minun lepooni'", vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. Sillä hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä näin: "Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa"; ja tässä taas: "He eivät pääse minun lepooni." – Hebr.4:3-5 KR38

 

Sen tähden, koska on olemassa paikka, että ihmisistä jotkut sinne astuisivat, ja nämä, joille ensin julistettiin, eivät sinne astuneet, kun eivät uskoneet. – Hebr.4:6 aramea

Koska siis varmana pysyy, että muutamat pääsevät siihen, ja ne, joille hyvä sanoma ensin julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden tähden, – Hebr.4:6 KR38

 

Taas hän asetti toisen päivän, monien aikojen jälkeen, kuten on ylhäältä kirjoitettu, että David sanoi, ”tänään, jos kuulette hänen äänensä, älkää kovettako sydämiänne”.  – Hebr.4:7 aramea

niin hän taas määrää päivän, "tämän päivän", sanomalla Daavidin kautta niin pitkän ajan jälkeen, niinkuin ennen on sanottu: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne." – Hebr.4:7 KR38

 

Sillä jos Jeshua, Nunin poika, olisi saattanut heidät lepoon, ei olisi puhuttu toisesta, jälkeen tulevasta päivästä. " – Hebr.4:8 aramea

Sillä jos Joosua olisi saattanut heidät lepoon, niin hän ei puhuisi toisesta, senjälkeisestä päivästä. – Hebr.4:8 KR38

 

Niin pysyy Jumalan kansalle sapatin pitäminen. – Hebr.4:9 aramea

Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva. – Hebr.4:9 KR38

 

Sillä sellainen on se, joka menee sisälle hänen lepoonsa, myös hän on saanut levon teoistaan, niin kuin Jumalakin omastaan. Sen tähden, tavoitelkaamme, että astuisimme siihen lepoon, ettemme lankea samalla tavalla kuin ne, jotka eivät uskoneet. – Hebr.4:10-11 aramea

Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. – Hebr.4:10-11 KR38

 

Sillä Jumalan sana on elävä, ja vaikuttaa kaiken, ja paljon terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, ja se lävistää, kunnes se erottelee sielun ja hengen, ja jänteet ja nivelet ja luut, ja tuomion päätelmät ja sydämen ajatukset. – Hebr.4:12 aramea

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; – Hebr.4:12 KR38

 

Eikä mikään luotu ole salattua hänen edestään, vaan kaikki asiat ovat alastomia ja avoimia hänen silmiensä edessä, jolle me annamme vastauksen. – Hebr.4:13 aramea

eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.  – Hebr.4:13 KR38

 

Sen tähden, koska meillä on suuri ylipappi, Jeshua, Messias, joka nousi taivaisiin, pysykäämme hänen tunnustuksessaan! – Hebr.4:14 aramea

Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinnitunnustuksesta. – Hebr.4:14 KR38

 

Sillä hän ei ole meitä varten sellainen ylipappi, joka ei pysty kärsimään heikkouksiemme kanssa, vaan sellainen, joka on koeteltu kaikissa asioissa, meidän kaltaisemme, mutta ilman syntiä.  – Hebr.4:15 aramea

Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. – Hebr.4:15 KR38

 

Lähestykäämme sen tähden avoimin silmin hänen siunauksensa valtaistuinta, että saisimme armon, ja löydämme siunauksen avuksi kärsimyksen hetkessä. – Hebr.4:16 aramea

Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan – Hebr.4:16 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/