6. loka, 2017

Roomalaiset luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Sen tähden, mitä sanomme Abrahamista, meidän isiemme johtajasta, jolla se havaittiin lihassa? Sillä jos Abraham oli siitä teosta tullut puhtaaksi, hän sai olla ylpeä, mutta ei Jumalan luona. – Room.4:1-2 aramea

Mitä me siis sanomme esi-isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä.  – Room.4:1-2 KR38

 

Sillä mistä se kirjoitus puhuu? Että ”Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle puhtaudeksi.”  – Room.4:3 aramea

Sillä mitä Raamattu sanoo? "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi."  – Room.4:3 KR38

 

Mutta sille, joka palvelee, ei hänen palkkaansa ole luettu hänelle hyvyyden mukaan, vaan sen mukaan, kuin on hänelle velkaa. Mutta hänelle, joka ei palvele, vaan ainoastaan uskoo häneen, joka puhdistaa syntisen, hänelle luetaan se hänen uskollisuutensa puhtaudeksi.  – Room.4:4-5 aramea

Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi; – Room.4:4-5 KR38

 

Samoin myös David puhuu sellaisen miehen hyvyydestä, jolle Jumala lukee sen puhtauden ilman tekoja, kun hän sanoo; Että ”siunaukset niille, joille heidän vääryytensä ovat vapautetut, ja syntinsä peitetyt!”  Ja ”hänen siunauksensa sille miehelle, jolle Jumala ei tule lukemaan hänen syntejään” – Room.4:6-8 aramea

niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja: "Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt! Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!" – Room.4:6-8 KR38

 

Sen tähden, oliko tämä hyvyys ympärileikkauksesta vai ympärileikkaamattomuudesta?  – Room.4:9 aramea

Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan: "Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi." – Room.4:9 KR38

 

Sen tähden, kuinka se luettiin hänelle, ympärileikkauksessa vai ympärileikkaamattomuudessa? Ei ympärileikkauksessa, vaan ympärileikkaamattomuudessa! – Room.4:10 aramea

Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaanko ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna. – Room.4:10 KR38

 

Sillä hän vastaanotti sen ympärileikkauksen merkin, ja hänen uskollisuutensa puhtauden sinetin, ollessaan ympärileikkaamaton, että hänestä tulisi isä niille kaikille, jotka uskovat ympärileikkaamattomina, että se luettaisiin myös heille puhtaudeksi. – Room.4:11 aramea

Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskon vanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin; – Room.4:11 KR38

 

Eikä hän ole isä ympärileikatuille niin, että on yksin niiden, jotka ovat ympärileikatuista, vaan myös niille, jotka seuraavat meidän isämme Abrahamin ympärileikkaamattomuuden uskollisuuden askelia.– Room.4:12 aramea


ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen
isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna. – Room.4:12 KR38

 

Sillä ei se lupaus, että hänestä oli tuleva maailman perillinen, ollut Abrahamille ja hänen siemenelleen siinä kirjoitetussa sanassa, vaan hänen uskollisuutensa puhtaudessa. – Room.4:13 aramea

*  Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta. – Room.4:13 KR38

 

Sillä jos nämä olisivat perillisiä, jotka siitä sanasta olivat, se uskollisuus olisi ollut arvotonta, ja se lupaus tullut turhaksi. – Room.4:14 aramea

Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi. – Room.4:14 KR38

 

Sillä se kirjoitettu sana on vihan työntekijä, sillä kun sitä sanaa ei ole, ei myös ole sanan ohittamista. – Room.4:15 aramea

Sillä laki saa aikaan vihaa; mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. – Room.4:15 KR38

 

Tämän tähden siinä uskollisuudessa, joka on sen siunauksen kautta, tullaan puhtaaksi, ja se lupaus on oleva totta kaikelle hänen siemenelleen. Ei yksin sellaiselle, joka on kirjoitetusta sanasta, vaan myös sellaiselle, joka on siitä Abrahamin uskollisuudesta, hänen, joka on se meidän jokaisen isä. – Room.4:16 aramea

Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä – Room.4:16 KR38

 

Kuten kirjoitettu on, että, ”minä osoitin sinut olemaan kansakuntien paljouden isä, Jumalan edessä, sillä sinä uskoit häneen, joka antaa elämän kuolleille, ja kutsuu niitä, joita ei ole, niin kuin he ovat.” – Room.4:17 aramea

- niinkuin kirjoitettu on: "Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut" - sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat. – Room.4:17 KR38

 

Ja ilman toivoa, hän uskoi siihen toivoon, että hänestä tulisi se kansakuntien paljouden isä, niin kuin kirjoitettu on, että ”siten on sinun siemenesi oleva”. – Room.4:18 aramea

Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: "Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva", – Room.4:18 KR38

 

Eikä hän horjunut uskollisuudessaan, kun ajatteli olevansa ruumiissaan kuollut, lähes satavuotias, ja Saran kohtu kuollut. – Room.4:19 aramea

eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut - sillä hän oli jo noin satavuotias - ja että Saaran kohtu oli kuolettunut; – Room.4:19 KR38

 

Eikä hän siinä Jumalan lupauksessa jakaantunut, niin kuin uskollisuuden puuttumiseen, vaan sai voimaa sen uskollisuuden kautta, ja antoi sitä kirkkautta Jumalalle. Ja oli varma, että mitä Jumala oli hänelle luvannut, hän pystyy tekemään täydelliseksi. Tämän tähden, se luettiin hänelle puhtaudeksi. – Room.4:20-22 aramea

mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sentähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.  – Room.4:20-22 aramea

 

Eikä ainoastaan hänen tähtensä kirjoitettu tämä, että ”hänen uskollisuutensa luettiin puhtaudeksi.”  Vaan myös meidän tähtemme, että myös meille tulisi se luetuksi, niille, jotka uskovat häneen, joka nosti meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, kuolleiden huoneesta. – Room.4:23-24 aramea

Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme, – Room.4:23-24 KR38

 

Häneen, joka meidän syntiemme tähden luovutettiin, ja hän nousi sen tähden, että saisi meidät puhtaiksi. – Room.4:25 aramea

joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. – Room.4:25 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/