5. loka, 2017

Roomalaiset luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Sen tähden, mitä siitä rikkaudesta, että on juutalainen, tai mitä hyötyä on ympärileikkauksesta? Paljonkin, joka asiassa. Ensiksi, että Jumalan sana on heille uskottu. Sillä jos osa heistä ei uskonut, mitä, tekikö se, etteivät uskoneet, tyhjäksi sen Jumalan uskollisuuden? – Room.3:1-3 aramea

Mitä etuuksia on siis juutalaisilla, tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Paljonkin, kaikin tavoin; ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Mutta kuinka? Jos jotkut ovat olleet epäuskoisia, ei kaiketi heidän epäuskonsa ole Jumalan uskollisuutta tyhjäksi tekevä?  – Room.3:1-3 KR38

 

Ei näin! Sillä Jumala on totuus, ja jokainen mies valehtelee, kuten kirjoitettu on, että ”olisit puhdas sanoissasi, ja pysyisit puhtaana, kun sinua tuomitaan”. – Room.3:4 aramea

Pois se! Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija, niinkuin kirjoitettu on: "Että sinut havaittaisiin vanhurskaaksi sanoissasi ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käydään." – Room.3:4 KR38

 

Mutta jos meidän vääryytemme tukee sitä Jumalan puhtautta, pitäisikö sanoa, että ”Jumala on vääryys”, hänen vihansa koittaessa? Minä puhun kuin mies! Ei näin! Ja jos ei, kuinka Jumala tuomitsisi maailman?  – Room.3:5-6 aramea

Mutta jos meidän vääryytemme tuo ilmi Jumalan vanhurskauden, mitä me siihen sanomme? Ei kaiketi Jumala ole väärä, kun hän rankaisee vihassansa? Minä puhun ihmisten tavalla. Pois se! Sillä kuinka Jumala silloin voisi tuomita maailman? – Room.3:5-6 KR38

 

Sillä jos Jumalan totuus on rikastunut, minun valheideni kautta, sitä kirkkautta varten, joka on hänen, miksi sen tähden minä olen tuomittuna, kuin syntinen?  – Room.3:7 aramea

Sillä jos Jumalan totuus tulee minun valheeni kautta selvemmin julki hänen kirkkaudekseen, miksi sitten minutkin vielä syntisenä tuomitaan? – Room.3:7 KR38

 

Vai onko niin kuin he pilkkaavat meitä vastaan, ja sanovat, että ”me sanomme, että tehkäämme pahaa, että hyvyyttä tulisi”? Näiden tuomio odottaa sitä puhtautta. – Room.3:8 aramea

Ja miksi emme tekisi, niinkuin herjaten syyttävät meidän tekevän ja niinkuin muutamat väittävät meidän sanovan: "Tehkäämme pahaa, että siitä hyvää tulisi"? Niiden tuomio on oikea. – Room.3:8 KR38

 

Sen tähden, mistä meitä pidetään rikkaampina? Me edellä päätimme, että juutalaiset ja aramealaiset ovat kaikki syntisyyden alla. Niin kuin kirjoitettu on, ettei ole puhdasta, ei edes yhtä. Eikä sellaista, joka on ymmärtävä, eikä sellaista, joka etsii Jumalaa. – Room.3:9-11 aramea

Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla, niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; – Room.3:9-11 KR38

 

He kaikki ovat kääntyneet pois, kuin yhtenä, ja ovat hylättyjä, eikä ole edes yhtä, joka tekee hyvyyttä.  – Room.3:12 aramea

kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.  – Room.3:12 KR38

 

Heidän kurkkunsa ovat avoimia hautoja, ja heidän kielensä petolliset, ja myrkkykäärmeiden myrkkyä on heidän huultensa alla. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Ja heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Kirous ja kadotus ovat heidän teillään. – Room.3:13-16 aramea

Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,  – Room.3:13-16 KR38

 

Ja sitä rauhan tietä he eivät tunne. Ja Jumalan kunnioittaminen ei ole heidän silmiensä edessä. – Room.3:17-18 aramea

ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä." – Room.3:17-18 KR38

 

Mutta me tunnemme sen, mitä kirjoitettu sana sanoo niille, jotka siinä sanassa ovat. Se sanoo, että jokainen suu sulkeutuisi, ja koko maailma olisi syyllinen Jumalalle.  – Room.3:19 aramea

Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; – Room.3:19 KR38

 

Koska sanan teoista ei mikään liha ole puhdistettua hänen edessään, sillä siitä sanasta se syntisyys on tullut tunnetuksi.  – Room.3:20 aramea

sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. – Room.3:20 KR38

 

Mutta nyt, ilman kirjoitettua sanaa, on Jumalan puhtaus paljastettu, ja hänestä antavat todistuksen sana, ja profeetat. – Room.3:21 aramea

Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, – Room.3:21 KR38

 

Mutta se Jumalan puhtaus on Jeshuan, Messiaan uskollisuuden kautta jokaiselle, sekä jokaisen yllä, joka uskoo, sillä siinä ei ole erotusta. Koska he kaikki olivat tehneet syntiä, ja olivat puutteelliset Jumalan kirkkaudesta. – Room.3:22-23 aramea

se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla – Room.3:22-23 KR38

 

* Ja he ovat puhdistetut sen ilmaisen siunauksen kautta, ja sen lunastuksen kautta, joka on Jeshuassa, Messiaassa. – Room.3:24 aramea

ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, – Room.3:24 KR38

 

Tämä, jonka Jumala ensin asetti olemaan se armoistuin, hänen verensä uskollisuudessa, meidän syntiemme tähden, meidän, jotka ennen olimme syntiset. – Room.3:25 aramea

jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit – Room.3:25 KR38

 

Siinä asemassa, jonka Jumala meille pitkämielisyydessään antoi, herättääkseen kuolleista sen hänen puhtautensa, joka oli määräaikanaan, tämän, jonka tuli olla puhdas, ja hän vanhurskauttaa sen puhtauden kautta hänet, joka on tälle uskollinen; joka on meidän Herramme Jeshua, Messias.  – Room.3:26 aramea

jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. – Room.3:26 KR38

 

Sen tähden,missä ylpeys? Se on tehty turhaksi. Millaisella sanalla? Tekojenko? Ei, vaan sen uskollisuuden sanan kautta. – Room.3:27 aramea

Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. – Room.3:27 KR38

 

Sen tähden, meidän ajatuksemme on se, että ihminen on siinä uskollisuudessa puhdistettu, ilman kirjoitetun sanan tekoja. – Room.3:28 aramea

Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja. – Room.3:28 KR38

 

Sillä onko Jumala yksin juutalaisten, eikä muiden kansakuntien? Kyllä, myös niiden kansakuntien. 30 Koska Jumala on yksi, hän, joka tekee puhdistuksen ympärileikatuille uskollisuuden kautta, myös ympärileikkaamattomille siinä samassa uskollisuudessa. – Room.3:29-30 aramea

Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin, koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. – Room.3:29-30 KR38

 

Sen tähden, onko niin, että me teemme uskollisuuden kautta sen kirjoitetun sanan turhaksi? Ei näin, vaan me tuemme sitä sanaa! – Room.3:31 aramea

Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain. – Room.3:31 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/