24. syys, 2017

1.Korintolaiset luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Sen tähden me pidämme teitä kuin Messiaan palvelijoina, ja Jumalan salaisuuden huoneen johtajina. Siten siis on vaadittu huoneen johtajilta, että hänet löydettäköön uskollisena. – 1.Kor.4:1-2 aramea

Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. – 1.Kor.4:1-2 KR38

 

Mutta tämä asia on minulle vähäinen, että olen teidän tuomitsema, tai kaikkien ihmisten, vaan en edes minä tuomitse sieluani. Sillä minun sielussani ei mikään masenna minua, vaan en minä tämän kautta ole vanhurskautunut, sillä Herra on minun tuomitsijani. – 1.Kor.4:3-4 aramea

Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni, sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. – 1.Kor.4:3-4 KR38

 

Tämän tähden, älkää tuomitko ennen sitä aikaa, ennen kuin tulee Herra, hän, joka valaisee pimeyden kätköt, ja paljastaa sydänten suunnitelmat, ja silloin jokainen ihminen on saava ylistyksen Jumalalta. – 1.Kor.4:5 aramea

Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota, ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. – 1.Kor.4:5 KR38

 

Mutta nämä, veljet, minä olen teidän tähtenne antanut, minun ja Apollo’n puolesta, että te meidän kauttamme oppisitte, etteivät he ajattelisi enemmän kuin mitä kirjoitettu on, eikä kukaan nousisi lähimmäisensä yläpuolelle kenenkään tähden. – 1.Kor.4:6 aramea

Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on", ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. – 1.Kor.4:6 KR38

 

Sillä kuka sinut tutkii, tai mitä sinulla on, jota ei ole saanut, ja jos olet saanut, miksi sinä kerskailet, ikään kuin se ei olisi saatua?  – 1.Kor.4:7 aramea

Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikäänkuin se ei olisi saatua?  – 1.Kor.4:7 KR38

 

Te olette jo ravitut ja rikastuneet, ja olette hallinneet ilman meitä, mutta kunpa olisitte hallinneet niin, että myös me tulisimme hallitsemaan teidän kanssanne!  – 1.Kor.4:8 aramea

Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita! Kunpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne!  – 1.Kor.4:8 KR38

 

Sillä minä luulen, että Jumala laittoi meidät apostolit viimeisiksi, ikään kuin kuolemalle, että me olemme teatteriesityksenä maailmalle, ja enkeleille ja ihmisille. Me olemme hulluja Messiaan tähden, mutta te olette viisaat Messiaassa. Me olemme heikkoja ja te voimallisia, te olette ylistettyjä ja me halveksittuja!  – 1.Kor.4:9-10 aramea

Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikäänkuin kuolemaan tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten, me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä Kristuksessa, me olemme heikkoja, mutta te väkeviä; te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja.  – 1.Kor.4:9-10 KR38

 

Tähän hetkeen saakka me olemme nälkäisiä ja janoisia, ja alastomia, ja meitä kohdellaan pahoin, eikä meillä ole pysyvää kotia. Ja vaivaa nähden me palvelemme käsillämme; meitä halveksitaan, ja me siunaamme, meitä vainotaan, ja me kestämme. Meitä pilkataan, ja me rukoilemme heidän puolestaan. Me olemme kuin maailman saastaa, ja kaikkien kieltämiä, tähän saakka, – 1.Kor.4:11-13 aramea

Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään, ja me kuljemme kodittomina, me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme: meitä vainotaan, mutta me kestämme; meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi; meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään asti. – 1.Kor.4:11-13 KR38

 

Ei ole, että teidän häpeäksenne minä nämä kirjoitin, vaan niin kuin rakkaita lapsia minä ohjaan. – 1.Kor.4:14 aramea

En kirjoita tätä häväistäkseni teitä, vaan niinkuin rakkaita lapsiani neuvoen. – 1.Kor.4:14 KR38

 

Sillä vaikka teillä olisi kymmenen tuhatta ohjaajaa Messiaassa, ei kuitenkaan montaa isää, sillä Jeshuan, Messiaan kautta minä olen teidät synnyttänyt, sen toivon sanoman kautta. Sen tähden, minä pyydän teitä, että te olisitte minun kaltaisiani. – 1.Kor.4:15-16 aramea

Sillä vaikka teillä olisi kymmenentuhatta kasvattajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta isää; sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Kehoitan siis teitä: olkaa minun seuraajiani. – 1.Kor.4:15-16 KR38

 

Tämän tähden minä olen lähettänyt teidän luoksenne Timotheos’n, joka on minun rakas poikani, ja uskollinen Herrassa, että hän muistuttaisi teille sen minun tieni, joka on Messiaassa, niin kuin minä sitä opetan kaikissa seurakunnissa. – 1.Kor.4:17 aramea

Juuri sentähden minä lähetin teille Timoteuksen, joka on minun rakas ja uskollinen poikani Herrassa; hän on muistuttava teitä minun vaelluksestani Kristuksessa Jeesuksessa, sen mukaan kuin minä kaikkialla, joka seurakunnassa, opetan. – 1.Kor.4:17 KR38

 

Mutta jotkut teistä ylpeilevät, ikään kuin minä en olisi tulossa teidän luoksenne, Vaan jos Herra tahtoo, minä tulen pian teidän luoksenne, enkä tunteakseni heidän sanansa – näiden, jotka ovat kohonneet sieluissaan – vaan heidän voimansa. Sillä Jumalan kuningaskunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. – 1.Kor.4:18-20 aramea

Muutamat teistä ovat paisuneet pöyhkeiksi, aivan niinkuin minä en tulisikaan teidän tykönne. Mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon, en noiden pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. – 1.Kor.4:18-20 KR38

 

Kuinka te tahdotte? Tulenko teidän luoksenne vitsan kanssa, vai rakkauden ja nöyryyden hengessä? – 1.Kor.4:21 aramea

Kummanko tahdotte? Tulenko luoksenne vitsa kädessä vaiko rakkaudessa ja sävyisyyden hengessä? – 1.Kor.4:21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/