24. syys, 2017

1.Korintolaiset luvut 2-3

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luvut 2-3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Irrallisia jakeita luvuista 2 ja 3:

 

Ja veljet, kun minä tulin teidän luoksenne, ei se ollut suurissa puheissa, enkä viisaudenkaan kautta teille evankelioinut sitä Jumalan salaisuutta, - 1.Kor.2:1 aramea

Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. - 1.Kor.2:1 KR38

 

Enkä tuominnut sieluani teidän keskuudessanne, niin kuin en tietäisi mitään, paitsi Jeshuan, Messiaan, sekä hänet ristiinnaulittuna. - 1.Kor.2:2 aramea

Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. - 1.Kor.2:2 KR38

 

Ja minä olin monenlaisissa peloissa ja vavistuksissa teidän luonanne. - 1.Kor.2:3 aramea

Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, - 1.Kor.2:3 KR38

 

Ja minun puheeni ja julistukseni ei ollut viisauden sanojen taivutteluissa, vaan sen hengen ja sen voiman osoittamisessa. - 1.Kor.2:4 aramea

ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, - 1.Kor.2:4 KR38

 

Sillä me puhumme viisautta täydellisten keskuudessa; ei tämän maailman viisautta, eikä edes tämän maailman käskyvaltojen viisautta – jotka tehdään tyhjiksi. - 1.Kor.2:6 aramea

Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, - 1.Kor.2:6 KR38

 

Vaan me puhumme Jumalan viisautta siinä salaisuudessa, joka oli ollut kätkettynä, ja jonka Jumala erotti ennen maailmaa, meidän omaksi kirkkaudeksemme. Se, jota yksikään tämän maailman käskyvalloista ei tuntenut, sillä jos he olisivat tunteneet hänet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet. - 1.Kor.2:7-8 aramea

vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme, sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet –- 1.Kor.2:7-8 KR38

 

Sillä me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että me tuntisimme sen lahjan, joka on Jumalasta annettu meille. - 1.Kor.2:12 aramea

Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; - 1.Kor.2:12 KR38

 

Sillä ihminen, joka on sielussaan, ei ota vastaan hengellistä, sillä ne ovat hänelle hullutusta, eikä hän pysty tuntemaan hengen kautta tutkittavaa. - 1.Kor.2:14 aramea

Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. - 1.Kor.2:14 KR38

 

Ja veljet, minä en voinut puhua teidän kanssanne niin kuin hengellisten kanssa, vaan kuin ruumiillisten kanssa, ja niin kuin vastasyntyneille Messiaassa! - 1.Kor.3:1 aramea

Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. - 1.Kor.3:1 KR38

 

Maitoa minä juotin teille, enkä antanut teille syötävää, sillä ette te olisi siihen vielä pystyneet, vaan ette te pysty edes nyt! - 1.Kor.3:2 aramea

Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; - 1.Kor.3:2 KR38

 

Sillä te olette vielä lihassa, sillä sellainen, että teissä on kateutta ja riitaa, ja jakaantumista, katso, ettekö te ole ruumiillisia ja vaella lihassa? Sillä kun joku teistä sanoo toiselleen, ”minä olen Paulos’n”, ja toinen sanoo, ”minä Apollo’n”, katso, ettekö te ole ruumiillisia? - 1.Kor.3:3-4 aramea

olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? Kun toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niinkuin ihmiset ainakin? - 1.Kor.3:3-4 KR38

 

Mutta joka istutti, ja joka kastelee, he ovat yksi, ja ihminen saa palkkansa vaivannäkönsä mukaan. - 1.Kor.3:8 aramea

Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. - 1.Kor.3:8 KR38

 

Sillä Jumalan kanssa me palvelemme, ja se papillinen palvelutyö on Jumalan; ja te olette se Jumalan rakennus. - 1.Kor.3:9 aramea

*  Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. - 1.Kor.3:9 KR38

 

Ja sen Jumalan siunauksen mukaan, joka minulle oli annettu, minä olin asettanut sen perustuksen, niin kuin viisas arkkitehti, mutta toinen sen päälle rakentaa. Mutta katsokoon jokainen, kuinka sen päälle rakentaa. - 1.Kor.3:10 aramea

Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. - 1.Kor.3:10 KR38

 

Jokaisen teko paljastetaan, sillä se päivä paljastaa sen, koska se paljastuu tulen kautta, ja jokaisen teko, millainen se on; tuli erottelee sen. Ja hän, jonka rakentama teko pysyy; hän on saava palkkansa. Ja sellainen, jonka teko palaa, menettää, mutta hän on pääsevä pakoon, mutta siten kuin tulesta. - 1.Kor.3:13-15 aramea

niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi. - 1.Kor.3:13-15 KR38

 

Ettekö te tunne, että te olette Jumalan temppeli, ja Jumalan henki asustaa teissä? - 1.Kor.3:16 aramea

Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? - 1.Kor.3:16 KR38

 

Älköön kukaan eksyttäkö sieluaan! Joka teissä toivoo, että hän on viisas, olkoon tässä maailmassa tyhmä, että olisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on merkityksetöntä Jumalalle. Sillä kirjoitettu on se, että ”hän ottaa kiinni viisaat heidän oveluutensa kautta.” Ja vielä, ”Herra tuntee niiden viisaiden suunnitelmat, että ne ovat tarpeettomat.” - 1.Kor.3:18-20 aramea

Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: "Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa"; ja vielä: "Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi." - 1.Kor.3:18-20 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/