19. syys, 2017

1.Korintolaiset luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Korintolaiset luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/1kor.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 1:

 

Paulos, Jeshuan, Messiaan kutsuma ja lähettämä, Jumalan tahdossa; ja veli Sosthenes, jotka ovat Jeshuan, Messiaan kautta pyhitetyt, ja kaikille niille, jotka kutsuvat meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimeä kaikissa heidän ja meidän paikoissa. Siunaus kanssanne, ja rauha meidän isältämme Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta. – 1.Kor.1:1-3 aramea

Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta, ja veli Soostenes Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!  – 1.Kor.1.1-3 KR38

 

Minä kiitän minun Jumalaani koko ajan teidän puolestanne siitä Jumalan siunauksesta, joka teille on annettu Jeshuan, Messiaan kautta. Että te olette joka asiassa sen kautta rikastuneet, kaikessa puheessa ja kaikessa siinä tuntemisessa. Niin kuin se Messiaan todistus on tullut teissä todelliseksi. – 1.Kor.1:4-6 aramea

Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, – 1.Kor.1:4-6 KR38

 

Ettei teiltä ole vähennetty yhtäkään niistä hänen lahjoistaan, vaan te odotatte sitä meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, ilmestymistä. Että hän on tekevä teitä todellisemmiksi siihen loppuun saakka, että olisitte virheettömät siinä meidän Herramme Jeshuan, Messiaan päivässä. – 1.Kor.1:7-8 aramea

niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. – 1.Kor.1:7-8 KR38

 

Mutta minä pyydän teistä, veljeni, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, että teillä kaikilla olisi se yksi puhe, älkääkä olko jakaantuneita, vaan olkaa täydelliset siinä yhdessä mielessä, ja yhdessä ajatuksessa. – 1.Kor.1:10 aramea

Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. – 1.Kor.1:10 KR38

 

Sillä ei Messias lähettänyt minua kastamaan, vaan saattamaan toivon sanomaa, ei sanojen viisauden kautta, ettei se Messiaan risti tulisi hylätyksi. Sillä se ristin sana on sitä hullutusta kadotetuille, mutta meille, jotka elämme, se on se Jumalan voima. – 1.Kor.1:17-18 aramea

Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan - ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. – 1.Kor.1:17-18 KR38

 

Sillä kirjoitettu on, että ”minä kadotan viisaiden viisauden, ja poistan älykkäiden ajatukset”. Missä on se tämän viisas, tai missä on se kirjanoppinut, tai missä on se tämän maailman asiantuntija? Katso, Jumala on tehnyt hulluksi tämän maailman viisauden!  – 1.Kor.1:19-20 aramea

Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi." Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? – 1.Kor.1:19-20 KR38

 

Sillä koska maailma ei viisauden kautta tuntenut Jumalaa, Jumala tahtoi hänen viisaudessaan, että sen hullutuksen julistamisen kautta tehtäisiin eläväksi ne, jotka uskovat. – 1.Kor.1:21 aramea

Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, – 1.Kor.1:21 KR38

 

Sillä juutalaiset pyytävät merkkejä ja aramealaiset etsivät viisautta. Mutta me julistamme ristiinnaulittua Messiasta; sitä kompastusta juutalaisille, ja hullutusta aramealaisille. Sillä heille, jotka ovat kutsutut, juutalaiset ja aramealaiset, Messias on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. – 1.Kor.1:22-24 aramea

koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.  – 1.Kor.1:22-24 KR38

 

Vaan Jumala valitsi maailman tyhmyyden, että se viisaus häpeäisi, ja hän valitsi maailman heikot, että se voimallisuus häpeäisi. Ja hän valitsi niitä maailmassa alempisukuisia, ja hylättyjä, ja niitä, jotka eivät ole mitään, että lakkauttaisi ne, jotka jotain ovat. – 1.Kor.1:27-28 aramea

vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, – 1.Kor.1:27-28 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/