1. syys, 2017

Hebrealaiset luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu Hebrealaiset luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

 

Sen tähden, pyhät veljeni, jotka olette kutsuttu siinä kutsussa, joka on taivaista, ajatelkaa tätä apostolia ja ylipappia, jota me tunnustamme. Jeshua on se Messias. Joka oli uskollinen hänelle, jota hän palveli – niin kuin Moshe oli kaikessa huoneessaan. – Hebr.3:1-2 aramea

Sentähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen, joka on uskollinen asettajalleen, niinkuin Mooseskin oli "uskollinen koko hänen huoneessansa." – Hebr.3:1-2 KR38

 

Sillä tämän kirkkaus on suurempi, paljon enemmän kuin Moshen. Aivan kuten huoneen rakentaja saa suuren kunnian, paljon enemmän kuin hänen rakennuksensa. Sillä jokainen huone on ihmisestä, hänen valmistamansa, mutta hän, joka on kaiken rakentanut, on Jumala. – Hebr.3:3-4 aramea

Sillä hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljoa suuremman kirkkauden, kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala. – Hebr.3:3-4 KR38

 

Ja niin kuin palvelija Moshe oli uskollinen kaikessa huoneessa, todistuksena niistä asioista, jotka olivat tuleva puhutuksi hänen kauttaan, Mutta Messias, niin kuin poika, on oman huoneensayllä, ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun saakka pidämme kiinni peittämättömin kasvoin ja kunnialla sitä hänen evankeliumiaan. – Hebr.3:5-6 aramea

Ja Mooses tosin oli "palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa", todistukseksi siitä, mikä vastedes piti sanottaman, mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. – Hebr.3:5-6 KR38

 

  Koska pyhyyden henki on sanonut, että ”tänään, jos te kuulette hänen äänensä”, Älkää kovettako sydämiänne vihastuttaaksenne häntä niin kuin kapinalliset, ja niin kuin sinä kiusauksen päivänä erämaassa. – Hebr.3:7-8 aramea

*  Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä,älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivänä erämaassa – Hebr.3:7-8 KR38

 

Teidän isänne kiusasivat minua, ja koettelivat, vaikka näkivät minun tekoni neljänkymmenen vuoden ajan. Tämän tähden se sukupolvi väsytti minut, ja minä sanoin, että se on kansa, joka eksyy sydämissään, eivätkä tunteneet minun teitäni. – Hebr.3:9-10 aramea

jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani neljäkymmentä vuotta; sentähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: 'Aina he eksyvät sydämessään'; mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni  – Hebr.3:9-10 KR38

 

Ja niin kuin minä vihassani vannoin, että he eivät saa astua minun lepooni. Varokaa, sen tähden, veljeni, ettei teillä olisi kenelläkään sellainen paha sydän, joka ei ole uskollinen, ja lähtisitte pois elävästä Jumalasta. – Hebr.3:11-12 aramea

ja niin minä vihassani vannoin: 'He eivät pääse minun lepooni.'" Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, – Hebr.3:11-12 KR38

 

Mutta tutkikaa sielujanne joka päivä, kunnes tulee se päivä, josta sanotaan ”tänään”, ettei kukaan teistä kovettuisi synnin eksytyksessä. Sillä meidät on liitetty Messiaan kanssa, jos alusta, ja loppuun saakka, siinä pysymme. Pitäkäämme tämä totuus. – Hebr.3:13-14 aramea

vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaansynnin pettämänä paatuisi; sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. – Hebr.3:13-14 KR38

 

Kuten on sanottu, että tänään,jos kuulette hänen hiljaisen äänensä, älkää kovettako sydämiänne, vihastuttaaksenne häntä. Sillä keitä nämä ovat, jotka kuulivat, ja vihastuttivat hänet? Eivätkö nämä kaikki ole niitä, jotka lähtivät Egyptistä Moshe’n kautta? – Hebr.3:15-16 aramea

Kun sanotaan: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa", ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet Egyptistä? – Hebr.3:15-16 KR38

 

Ja keneen hän oli väsynyt neljäkymmentä vuotta, ellei niihin, jotka häntä vastaan tekivät syntiä? Ja heidän luunsa putosivat erämaahan. Ja joista hän vannoi, etteivät he ole astuva sisään hänen lepoonsa – niistä, jotka eivät uskoneet. Ja me näemme, että he eivät voineet astua siihen sisälle, koska he eivät totelleet. – Hebr.3:17-19 aramea

Mutta keihin hän oli vihastunut neljäkymmentä vuotta? Eikö niihin, jotka olivat syntiä tehneet, joiden ruumiit kaatuivat erämaahan? Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille? Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä. – Hebr.3:17-19 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/