19. elo, 2017

Hebrealaiset luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu Hebrealaiset luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/hebrews.pdf

 

Jumala puhui kaikissa osissa ja kaikilla tavoilla isiemme kanssa, profeetoissa, alusta alkaen. Ja näissä viimeisissä päivissä hän puhui kanssamme pojassaan, jonka hän sääti olemaan kaiken perillinen, ja jonka kautta hän teki maailmankaikkeuden. – Hebr.1:1-2 aramea

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta , on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut  – Hebr.1:1-2 KR38

 

Hän, joka on hänen kirkkautensa loisto, ja hänen olemuksensa muoto, ja hän ylläpitää kaiken sanansa voimalla, ja hän olemuksessaan teki syntiemme puhdistuksen, ja istuu ylhäällä, suuruuden oikealla puolella korkeudessa. Ja tämä on kaikkia enkeleitä suurempi, niin kuin on se nimi, jonka hän omistaa, paljon rikkaampi kuin heidän. - Hebr.1:3-4 aramea

ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän - Hebr.1:3-4 KR38

 

Sillä kenelle enkeleistä Jumala on milloinkaan sanonut, “sinä olet minun poikani, tänään minä sinut sain”, ja taas, että “minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika”. – Hebr.1:5 aramea

Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"? – Hebr.1:5 KR38

 

Mutta taas, kun hän tuo sitä esikoistamaailmaan, hän sanoo, ”palvokaa häntä, kaikki Jumalan enkelit!” Mutta enkeleistään hän sanoi näin, ”hän tekee sanansaattajakseen tuulen, ja palava tuli on hänen palvelijansa.” – Hebr.1:6-7 aramea

Ja siitä, kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: "Ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit." Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi – Hebr.1:6-7 KR38

 

Mutta siitä pojasta hän sanoi, ”sinun valtaistuimesi, Jumala, on aina ja iankaikkisesti. Oikea valtikka on sinun kuningaskuntasi valtikka.” Sinä olet rakastanut vanhurskautta ja vihannut vääryyttä; tämän tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua ilon öljyllä enemmän kuin kanssapalvelijoitasi. – Hebr.1:8-9 aramea

mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi." – Hebr.1:8-9 KR38

 

Ja taas, sinä olet alussa asettanut maan perustuksen, ja taivaat ovat sinun kättesi työtä. Nämä kulkevat pois, ja sinä pysyt, ja ne kaikki kuluvat kuin vaate. Ja kuin vaatteen, sinä käärit nämä kasaan, ne muuttuvat, ja sinä, sinä, joka olet, ja sinun vuotesi eivät pääty. – Hebr.1:10-12 aramea

Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja; ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate, ja niinkuin vaipan sinä ne käärit, niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu." – Hebr.1:10-12 KR38

 

Mutta kenelle enkeleistä hän on milloinkaan sanonut, ”istu oikealla puolellani, kunnes minä asetan sinun vihollisesi istuimeksi jalkojesi alle”? Katso, eivätkö ne kaikki ole palvelevia henkiä, lähetetty olemaan palvelemassa niiden tähden, jotka tulevat perimään elämän? – Hebr.1:13-14 aramea

Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi"? Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? – Hebr.1:13-14 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/