23. heinä, 2017

Johannes luku 7

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 7: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 7:

 

Mutta Jeshua sanoi heille, ”minun aikani ei ole vielä tullut, mutta teidän aikanne on koko ajan valmiina.” - Joh.7:6 aramea

Niin Jeesus sanoi heille: "Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias. - Joh.7:6 KR38

 

Mutta kun hänen veljensä menivät ylös juhlalle, silloin hänkin meni, ei avoimesti, vaan ikään kuin salaa. - Joh.7:10 aramea

*  Mutta kun hänen veljensä olivat menneet juhlille, silloin hänkin meni sinne, ei julki, vaan ikäänkuin salaa. - Joh.7:10 KR38

 

Ja monet mutisivat hänen tähtensä kansassa, sillä sanottiin, että ”hän on hyvä”, ja toiset sanoivat, ”ei, vaan hän eksyttää kansaa”. - Joh.7:12 aramea

Ja hänestä oli paljon kiistelyä kansassa; muutamat sanoivat: "Hän on hyvä", mutta toiset sanoivat: "Ei ole, vaan hän villitsee kansan." - Joh.7:12 KR38

 

Jeshua vastasi ja sanoi, ”minun opetukseni ei ole minun, vaan hänen, joka minut lähetti.” Joka tahtoo tehdä hänen tahtonsa, ymmärtää minun opetukseni, jos se on Jumalasta, vai puhunko minä oman sieluni tahdosta. Joka puhuu mielensä tahdosta, etsii kirkkautta omalle sielulleen, mutta joka etsii lähettäjänsä kirkkautta, hän on totuus, ja hänen sydämessään ei ole vääryyttä. - Joh.7:16-18 aramea

Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani. Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. - Joh.7:16-18 KR38

 

Eikö Moshe antanut teille sitä kirjoitettua sanaa, eikä kukaan teistä pidä sitä sanaa? ”Miksi te etsitte minua tappaaksenne?” Kansa vastasi ja he sanoivat, ”sinussa on demoni. Kuka etsii sinua tappaakseen?” - Joh.7:19-20 aramea

Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Ja kukaan teistä ei lakia täytä. Miksi tavoittelette minua tappaaksenne?" Kansa vastasi: "Sinussa on riivaaja; kuka sinua tavoittelee tappaaksensa?" Joh.7:19-20 KR38

 

Ja katso, hän puhuu avoimesti, eikä kukaan sano hänelle mitään. Tietääköhän vanhimmisto, että tämä todellakin on se Messias? - Joh.7:26 aramea

Ja katso, hän puhuu vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko hallitusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus? - Joh.7:26 KR38

 

Ja Jeshua korotti äänensä opettaessaan temppelissä, ja sanoi, ”minut te tiedätte, ja mistä minä olen. Enkä minä tullut oman sieluni tahdosta, vaan hän on totuus, joka minut lähetti, hän, jota te ette tunne!” Mutta minä tunnen hänet, jonka luota minä olen, ja hän lähetti minut.  - Joh.7:28-29 aramea

Niin Jeesus puhui pyhäkössä suurella äänellä, opetti ja sanoi: "Te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen; ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka minut on lähettänyt, on oikea lähettäjä, ja häntä te ette tunne. Minä tunnen hänet, sillä hänestä minä olen, ja hän on minut lähettänyt." - Joh.7:28-29 KR38

 

Ja fariseukset kuulivat, että kansa puhui näitä hänestä, ja he lähettivät heitä, ja papiston johtajien vartijoita, että ottaisivat hänet kiinni. - Joh.7:32 aramea

Fariseukset kuulivat kansan näin kiistelevän hänestä; niin ylipapit ja fariseukset lähettivät palvelijoita ottamaan häntä kiinni. - Joh.7:32 KR38

 

Juutalaiset sanoivat sieluissaan, ”mihin tämä tulee menemään, että me emme sinne voi? Mitä, onko hän siis menossa muiden kansakuntien alueille ja opettava uskottomia?”  - Joh.7:35 aramea

Niin juutalaiset sanoivat keskenään: "Minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä? Eihän vain aikone mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja opettaa kreikkalaisia?  - Joh.7:35 KR38

 

Jokainen, joka uskoo minuun sillä tavalla kuin kirjoitukset sanovat, hänen sisimmästään tulevat virtaamaan elämän veden virrat.  - Joh.7:38 aramea

Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. - Joh.7:38 KR38

 

Eikö kirjoitus sano, että Messias tulee Davidin siemenestä ja Beit-Lechem’istä, Davidin omasta kylästä? Ja kansa jakaantui hänen tähtensä. – Joh.7:42-43 aramea

Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli? Niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä.  – Joh.7:42-43 KR38

 

Ja nämä vartijat tulivat papiston johtajien ja fariseusten luokse, ja papit sanoivat heille, ”miksi te ette tuoneet häntä?” Vartijat sanoivat heille, ”ei ole koskaan mies puhunut siten, kuin tämä mies puhuu”. – Joh.7:45-46 aramea

Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille: "Miksi ette tuoneet häntä tänne?" Palvelijat vastasivat: "Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu." – Joh.7:45-46 KR38

 

Nikodemus sanoi heille – yksi heistä, hän, jokaoli tullut yöllä Jeshuan luokse;  Että, ”mitä, syyllistääkö meidän sanamme miehen, ellei häntä ole ensin kuultu ja tiedetty, mitä hän on tehnyt?” – Joh.7:45-46 aramea

Niin Nikodeemus, joka ennen oli käynyt Jeesuksen luona ja joka oli yksi heistä, sanoi heille: "Tuomitseeko lakimme ketään, ennenkuin häntä on kuulusteltu jasaatu tietää, mitä hän on tehnyt?" – Joh.7:45-46 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/