23. heinä, 2017

Johannes luku 6

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 6: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 6:

 

Älkää palvelko syötävää, joka on katoavaa, vaan syötävää, joka pysyy iankaikkista elämää varten, sellaista, jota Ihmisen Poika on teille antava, sillä tämän on isä Jumala sinetöinyt.  – Joh.6:27 aramea

Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut.  – Joh.6:27 KR38

 

He sanoivat hänelle, ”mitä meidän tulee tehdä, että papillinen palvelemisemme olisi Jumalan tekoja?”Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”tämä on se Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka hän lähetti.”  – Joh.6:28-29 aramea

Niin he sanoivat hänelle: "Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?" Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt." – Joh.6:28-29 KR38

 

Jeshua sanoi heille, ”amen, amen, minä sanon teille, ettei Moshe antanut teille sitä leipää taivaista, vaan minun isäni antoi teille totuuden leipää taivaista.”  Sillä Jumalan leipä on hän, joka laskeutui taivaista, ja antoi elämän maailmalle. He sanoivat hänelle, ”meidän Herramme, annatko meille koko ajan tätä leipää?” Jeshua sanoi heille, ”minä, minä olen se elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei ole nälkäinen, ja joka uskoo minuun, ei janoa, iankaikkisesti.” – Joh.6:32-35 aramea

Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän." Niin he sanoivat hänelle: "Herra, anna meille aina sitä leipää." Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. – Joh.6:32-35 KR38

 

Mutta tämä on hänen tahtonsa, joka minut lähetti, että kaikki, jotka hän antoi minulle, eivät tuhoudu, vaan minä nostan hänet siinä viimeisessä päivässä. Sillä tämä on minun isäni tahto, että kaikki, jotka näkevät pojan ja uskovat häneen, heillä olisi iankaikkinen elämä, ja minä nostan hänet siinä viimeisessä päivässä. – Joh.6:39-40 aramea

Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä." – Joh.6:39-40 KR38

 

Mutta tämä on se leipä, joka on laskeutunut taivaista. Ihminen, joka hänestä syö, ei tule kuolemaan. Minä, minä olen se leipä, elämä, joka on laskeutunut taivaista, ja jos joku syö tästä leivästä, hän on elävä iankaikkisesti, ja se leipä, jota minä tarjoan, on minun ruumiini, jonka minä annan maailman elämän puolesta. – Joh.6:50-51 aramea

Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta." – Joh.6:50-51 KR38

 

Tämä on se leipä, joka laskeutui alas taivaista. Ei se ole niin kuin teidän isänne, jotka söivät mannaa ja kuolivat. Joka syö tätä leipää, elää iankaikkisesti. – Joh.6:58 aramea

Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti.  – Joh.6:58 KR38

 

Sen tähden, entä, jos näkisitte Ihmisen Pojan nousevan siihen asemaan, joka hänellä oli alusta asti? - Joh.6:62 aramea

Mitä sitten, jos saatte nähdä Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen!  - Joh.6:62 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/