23. heinä, 2017

Johannes luku 5

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 5:

 

Mutta siellä, Jerusalemissa, oli paikka, yksi kastepaikka, jota kutsuttiin hebreaksi ”Beit-Hesda”, ja siinä oli viisi pylväskäytävää. Ja näissä makasi paljon sellaista kansaa, jotka olivat sairaita ja sokeita, ja rampoja ja kuivettuneita, ja he odottivat sitä veden liikuttamista. Sillä enkeli laskeutui ajoittain siihen kastepaikkaan, ja liikutti heitä varten sitä vettä, ja sellainen, joka ensimmäisenä laskeutui sen liikuttamisen jälkeen veteen, parani kaikista sairauksista, mitä hänellä oli. – Joh.5:2-4 aramea 🤨👍

Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä on Betesda, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ajoittain astui näet enkeli alas lammikkoon ja kuohutti veden. Joka silloin veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä siihen astui, se tuli terveeksi, sairastipa mitä tautia tahansa. – Joh.5:2-4 KR38

 

Se sairas vastasi ja sanoi, ”niin, minun Herrani... minulla ei ole ketään, joka, kun vesi on liikutettu, nostaisi minut tuohon kastepaikkaan, vaan kun minä olen tulossa, toinen on laskeutunut sinne minua ennen.” – Joh.5:7 aramea 👍

Sairas vastasi hänelle: "Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu; ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua." – Joh.5:7 KR38

 

Ja tämän tähden juutalaiset vainosivat Jeshuaa, ja etsivät hänen tappamistaan, kun hän näitä teki sapattina. – Joh.5:16 aramea

Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. – Joh.5:16 KR38

 

Ja erityisesti tämän tähden juutalaiset etsivät häntä tappaakseen, ei ainoastaan, että hän vapautti sapatin, vaan että sanoi myös Jumalan olevan hänen isänsä, ja oleva yhtäläinen sielussaan Jumalan kanssa. – Joh.5:18 aramea

Sentähdenjuutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. – Joh.5:18 KR38

 

Sillä isä rakastaa poikaa, ja kaikki, mitä hän tekee, on oleva häntä varten, ja näistä rikkaampia tekoja on hänelle oleva, että te hämmästyisitte. Sillä samoin kuin isä nostaa kuolleet, ja tekee heidät eläväksi, samoin myös poika tekee eläväksi ne, jotka hän tahtoo. – Joh.5:20-21 aramea

Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. – Joh.5:20-21 KR38

 

Että jokainen kunnioittaisi poikaa niin kuin kunnioittaa isää. Joka ei kunnioita poikaa, ei kunnioita isää, joka hänet lähetti. – Joh.5:23 aramea

että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. – Joh.5:23 KR38

 

Amen, amen, minä sanon teille, että joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, hänelle on iankaikkinen elämä, eikä hän tule sille tuomiolle, vaan hän siirtyy kuolemasta elämään. – Joh.5:24 aramea

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. – Joh.5:24 KR38

 

Sillä samoin kuin isällä on elämä hänen olemuksessaan, siten hän antoi myös pojalle, että elämät olisivat hänen olemuksessaan. – Joh.5:24 aramea

Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. – Joh.5:24 KR38

 

Ja hän on antanut hänelle vallan, että hän on tuleva myös tuomitsemaan. Mutta, että hän on se Ihmisen Poika, sitä älkää ihmetelkö. Sillä tulee sellainen hetki, että kaikki ne, jotka ovat haudoissa, tulevat kuulemaan hänen äänensä. – Joh.5:27-28 aramea 👍

Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä 🤔👎

 

Jos minä todistan omasta sielustani, minun todistukseni ei ole totuus. On toinen, hän, joka todistaa minusta, ja minä tunnen, että hänen todistuksensa, joka minusta todistaa, se on totuus. Tehän lähetitte Johannan’n luokse, ja hän todisti totuudesta. – Joh.5:31-33 aramea 🙂

Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä. On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä. Te lähetitte lähettiläät Johanneksen luo, ja hän todisti sen, mikä totta on. – Joh.5:31-33 KR38 👎

 

Mutta minä en tule ottamaan todistusta ihmisiltä, vaan minä sanon nämä, että te eläisitte. Hän oli soihtu, joka palaa ja loistaa, ja te tahdoitte, että saisitte hetken kerskailla hänen valkeudessaan. – Joh.5:34-35 aramea

Mutta minä en ota ihmiseltä todistusta, vaan puhun tämän, että te pelastuisitte. Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa. – Joh.5:34-35 KR38

 

Ettekä te tahdo tulla minun luokseni, että teille olisi se iankaikkinen elämä. – Joh.5:40 aramea

ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. – Joh.5:40 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/