21. heinä, 2017

Johannes luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Irrallisia jakeita luvusta 4:

 

Ja Samariasta tuli vaimo ammentamaan vettä, ja Jeshua sanoi hänelle, ”annatko minulle vettä juotavaksi?” – Joh.4:7 aramea

Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda."– Joh.4:7 KR38

 

Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”jos sinä vain tietäisit sen Jumalan lahjan, ja kuka on tämä, joka sinulle sanoi, antaisitko minulle juoda, sinä olisit pyytänyt siitä, mitä hänellä on ja hän antaa sinulle elävää vettä.” – Joh.4:10 aramea

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä." – Joh.4:10 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”mene, kutsu aviomiehesi ja tule tänne”. Hän sanoi hänelle, ”ei minulla ole aviomiestä”.  Jeshua sanoi hänelle, ”sinä sanoit kauniisti, ettei ’minulla ole aviomiestä’.” Sillä viisi aviomiestä sinulla oli, ja tämä, joka sinulla nyt on, ei ole sinun aviomiehesi. Tässä puhuit totta. – Joh.4:16-18 aramea

*  Jeesus sanoi hänelle: "Mene, kutsu miehesi ja tule tänne." Nainen vastasi ja sanoi: "Ei minulla ole miestä." Jeesus sanoi hänelle: "Oikein sinä sanoit: 'Ei minulla ole miestä', sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi; siinä sanoit totuuden." – Joh.4:16-18 KR38

 

Te palvotte sellaista, mitä te ette tunne, mutta me palvomme, sillä me tunnemme, että elämä on juutalaisista. Vaan tulee hetki, ja nyt on, kun isää palvotaan totuuden mukaan, hengessä ja totuudessa, sillä tällaisia palvojia hän, Isä, etsii. Sillä hän, Jumala, on henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, täytyy palvoa hengessä ja totuudessa. – Joh.4:22-24 aramea 🙂

Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa." – Joh.4:22-24 aramea

 

Se vaimo sanoi hänelle, ”minä tiedän, että Messias tulee, ja kun hän tulee, hän opettaa meille kaiken.” Jeshua sanoi hänelle, ”minä, minä se olen, minä, joka puhun sinun kanssasi.” – Joh.4:25-26 aramea 🙂

Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki." Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi." – Joh.4:25-26 KR3 

 

Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa sellaisesta, mistä te ette ole tehneet työtä, sillä toiset ovat tehneet työn, ja te saatte astua sisään heidän vaivannäköönsä. – Joh.4:38 aramea

Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet; toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille." – Joh.4:38 KR38

 

Ja he sanoivat sille vaimolle, että ”emme me usko tämän sinun sanasi tähden häneen, sillä me olemme kuulleet, ja me tunnemme, että tämä todellakin on se Messias, maailman elämän antaja”. – Joh.4:42 aramea 🙂

ja he sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja." – Joh.4:42 KR38

 

Sillä hän, Jeshua, todisti, että profeetta ei ole kunnioitettava omassa kaupungissaan. – Joh.4:44 aramea 🙂

Sillä Jeesus itse todisti, ettei profeetalla ole arvoa omassa isiensä maassa. – Joh.4:44 KR38

 

Mutta Jeshua tuli taas Galilean Katnaan, missä hän oli tehnyt veden viiniksi, ja Kaper- Nahumissa oli yksi kuninkaan työntekijä, jonka poika oli sairaana. Tämä kuuli, että Jeshua oli tullut Jehud’sta Galileaan, ja meni hänen luokseen ja pyysi häntä, että hän tulisi alas, ja parantaisi hänen poikansa, sillä hän oli lähellä kuolemaa. – Joh.4:46-47 aramea

Niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt veden viiniksi. Ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti. Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luoksensa ja pyysi häntätulemaan ja parantamaan hänen poikansa; sillä tämä oli kuolemaisillaan. – Joh.4:46-47 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/