21. heinä, 2017

Johannes luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu Johannes luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/johannan.pdf

 

Irrallisia jakeita Johanneksen evankeliumista

 

Siellä alussa oli se sana, ja hän oli se sana siellä Jumalan luona, ja Jumala, hän itse oli se sana. Tämä itse oli alussa Jumalan luona. Kaikki oli hänen kätensä kautta, eikä ilman häntä ollut edes sitä yhtäkään, mitään, mikä oli. – Joh.1:1-3 aramea

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. – Joh.1:1-3 KR38

 

Hänen kauttaan oli elämä, ja elämät ovat ihmislasten valkeus. Ja se valkeus loistaa pimeydessä, eikä pimeys saa sitä voitetuksi. – Joh.1:4-5 aramea 🙂

Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. – Joh.1:4-5 KR38

 

Ei hän ollut se valkeus, vaan että hän todistaisi siitä valkeudesta. Sillä hän oli sen totuuden valkeus, joka valaisee kaikkia, joka tuli maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kätensä kautta, eikä maailma tuntenut häntä. – Joh.1:8-10 aramea 🙂

Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. – Joh.1:8-10 KR38 🤔

 

Mutta niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi heille vallan olla Jumalan lapsia – niille, jotka uskovat hänen nimessään. Nämä, jotka eivät ole verestä, eivätkä lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan saaneet alkunsa Jumalasta. – Joh.1:12-13 aramea

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. – Joh.1:12-13 KR38

 

Ja se sana tuli lihaksi, ja kulki keskellämme, ja me näimme hänen kirkkautensa, kuin sen ainoan kirkkaus, joka on isästäjoka on täynnä siunausta ja totuutta. Johannan todisti hänestä, ja huusi ja sanoi, ”tämä on hän, josta minä olen sanonut, että hän tulee minun jälkeeni, ja hän on ennen minua, sillä hän on ollut ennen minua”. – Joh.1:14-15 aramea 

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä." – Joh.1:14-15 KR38

 

Koska kirjoitettu sana annettiin Moshe’n kautta, mutta se totuus ja se armo Jeshuan, Messiaan kautta. Ei ihminen ole milloinkaan nähnyt Jumalaa, ainoastaan Jumala, hän, joka on isänsä sylissä, ilmoitti hänet. – Joh.1:17-18 aramea 🙂

Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. – Joh.1:17-18 KR38

 

Hän sanoi, ”Minä olen se ääni, joka huutaa erämaassa, että tehkää se Herran tie arvolliseksi, kuten profeetta Ishaia sanoo”. – Joh.1:23 aramea

Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaiason sanonut."

 

Tämä on hän, joka tulee minun jälkeeni, ja hän oli minun edelläni; hän, jonka kengän nauhaakaan minä en ole arvollinen päästämään irti. Nämä tapahtuivat Beit - Aniassa, Jordananin vieressä, missä Johannan oli kastamassa. Ja seuraavana päivänä Johannan näki Jeshuan, kun hän tuli hänen luokseen, ja sanoi, ”Katso, se Jumalan karitsa, hän, joka kantaa maailman synnin!” – Joh.1:27-29 aramea

Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään." Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!  – Joh.1:27-29 KR38

 

Ja Jeshua kääntyi, ja näki nämä, jotka tulivat hänen perässään, ja hän sanoi heille, ”mitä te etsitte?” He sanoivat hänelle, ”meidän rabbimme, missä sinä oleskelet?”  – Joh.1:38 aramea

Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille: "Mitä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Rabbi" - se on käännettynä: opettaja - "missä sinä majailet?"  – Joh.1:38 KR38

 

Tämä näki ensin veljensä Shimeonin, ja sanoi hänelle, ”me olemme löytäneet hänet  – Messiaan!” Ja hän vei hänet Jeshuan luokse, ja Jeshua katsoi häneen ja sanoi, ”sinä olet se Shimeon, Joonan poika. Sinua tullaan kutsumaan nimellä Keefa”. – Joh.1:41-42 aramea

Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan", se on käännettynä: Kristus. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on oleva Keefas", joka käännettynä on Pietari  – Joh.1:41-42 KR38

 

Jeshua sanoi hänelle, ”koska minä sanoin sinulle, että minä näin sinut viikunapuun alla, sinä uskot,että olet näkevä suurempia kuin nämä muut.” Hän sanoi hänelle, ”amen, amen, minä sanon teille, että tästä lähtien te tulette näkemään taivaat avoimina, ja Jumalan enkelien nousevan ja laskeutuvan Ihmisen Pojan luokse.” – Joh.1:50-51 aramea

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sentähden, että minä sanoin sinulle: 'minä näin sinut viikunapuun alla', sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat." Ja hän sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle." – Joh.1:50-51 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/